Ondersteuning vervanging windturbine in Bodegraven-Reeuwijk


Gast

#1

2016-03-12 08:39

Molenaar was ik al 20 jaar van de oude turbine. Bij onze poging in 2008 konden we, met een 2 MW turbine, aan alle wettelijke bepalingen voldoen. Nu de noodzaak steeds groter wordt moeten we ook met windenergie stappen maken.

Gast

#2

2016-03-12 12:59

Het is normaal om te leven. Het is even normaal om dat duurzaam te doen...

Gast

#3

2016-03-13 18:35

Hernieuwbare energie in de vorm van windenergie is broodnodig om klimaat neutraal te worden in Bodegraven-Reeuwijk.

Gast

#4

2016-03-13 21:26

Wind/ en zonne/energie kunnen in de toekomst belangrijker worden. Is op dit moment veel en veel te weinoig en onvoldoende om in de komende decennia totaal in energiebehoefte te voorzien.

Gast

#5

2016-03-13 22:14

omdat ik overtuigd ben van de noodzaak om zo snel mogelijk een transitie te maken van fossiele naar duurzame energieopwekking.

Gast

#6

2016-03-14 20:56

Er moet nog veel gebeuren om Bodegraven, Nederland en de hele wereld van voldoende duurzame energie te voorzien. Er is inspanning op alle niveau 's, lokaal nationaal en internationaal om dit doel te bereiken.

Gast

#7

2016-03-15 19:58

Goed werk,,,

Gast

#8

2016-03-16 19:26

Ik ben voorstander van groene energie en vind een windmolen hier prima passen.

Gast

#9

2016-03-17 22:23

Goede zaak
Hanszz

#10 Vervanging Windvogel bij Bodegraven

2016-03-18 11:51

Er kunnen nog wel wat meer turbines geplaatst worden, zeker langs de A12 en N11


Gast

#11

2016-03-18 11:52

Lijkt mij een prima plek voor een windmolen. Er woont niemand echt dichtbij

Gast

#12

2016-03-18 13:28

Omdat we i.v.m. de opwarming van de aarde over moeten gaan naar energiebronnen die geen CO2 uitstoten en omdat Nederland en ook Bodegraven-Reeuwijk achterlopen op deze transitie. In andere landen is de CO2 uitstoot niet vermeerderd vorig jaar, in Nederland wel!

Gast

#13

2016-03-18 13:32

Ben vanaf het begin lid van De Windvogel. Ben ten volle overtuigd van de noodzaak van windenergie, ook op de plek van de nu verwijderde molen, waarvan ik de ingebruikneming heb meegemaakt.

Gast

#14

2016-03-18 13:34

Eens zullen we van fossiele brandstoffen af moeten. Beter nu dan straks of nooit.

Gast

#15

2016-03-18 17:20

Ik ben donateur van de Windvogel. De Windvogel was dus ook een klein stukje van mij. Ik vind dus dat er een vervangende Windvogel moet komen, omdat ik geen mede eigenaar wil zijn van een nutteloos stuk betonnen fundament.

Gast

#16

2016-03-19 11:04

wind blijft schoon en wind blijft waaien

Gast

#17

2016-03-21 17:35

Met meer windenergie dragen wij ons steentje bij

Gast

#18

2016-03-21 21:24

Omdat windenergie belangrijk is en vergroening van de maatschapij ieder duwtje kan gebruiken.

Gast

#19

2016-03-22 10:53

Ik vind het belangrijk dat het gebruik van fossiele brandstof stopt. Ben voorstander van opwekking/gebruik van natuurlijke energie. Met als oogmerk een betere woon/leefomgeving voor nu en voor de volgende generatie.

Gast

#20

2016-03-22 18:51

Ik fiets elke dag van Bodegraven naar Gouda en weer terug langs de Goudsestraatweg. Ik vind het maar ongezellig zonder die molen en ik vind het ook zonde van de energie die we laten wegwaaien.

Gast

#21

2016-03-24 08:25

Ik ondersteun graag elk windmolen initiatief dat voortkomt uit de wens tot duurzame energie opwekking, zeker als daarvoor draagvlak is bij de lokale bevolking.

Gast

#22

2016-03-24 19:25


Vind dit een goede zaak....

Gast

#23

2016-03-25 11:45

Wij missen de oude windmolen

Gast

#24

2016-03-25 19:14

Goed initiatief om onze gemeente op weg te helpen richting klimaat neutraal.

Gast

#25

2016-03-27 10:15

Windturbine moet geplaatst worden.