Red De Meerlaan Molen Gistel

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Red De Meerlaan Molen Gistel.


Gast

#1

2015-07-29 17:11

Driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingend

Gast

#2

2015-07-29 17:20

Ondergang van deze uiterst unieke molen zou onvergefelijk zijn!

Gast

#3

2015-07-29 17:27

Zoals het bericht al weergeeft, moet deze unieke molen hersteld worden.

Gast

#4

2015-07-29 17:44

Omdat deze unieke molen het verdiend om behouden te blijven. Er zijn al genoeg historische molens verloren gegaan in België.

Gast

#5

2015-07-29 17:47

Molen De Meerlaan is een unieke windmolen die verdiend beter.
Dringende instandhoudingswerken zouden verder verval moeten tegengaan in afwachting van een grondige en draai- en maalvaardige restauratie. Onbegrijpelijk dat na al die jaren nog geen structurele vooruitgang geboekt is in de instandhouding en restauratie.
Jan.

Gast

#6

2015-07-29 17:59

Ik vind dat deze bijzondere molen een restauratie verdiend .

Gast

#7

2015-07-29 18:00

Molens zijn monumenten die onderhouden moeten worden

Gast

#8

2015-07-29 18:16

Als molenaar vind ik het meer dan normaal dat we ons inzetten voor het behoud van deze enige molen.

Gast

#9

2015-07-29 18:25

Het is veel mooier als deze molen ook weer kan draaien dan stilstaan stilstand is achteruitgang.
yng

#10

2015-07-29 19:30

Het probleem is een beetje dat er jaren terug een vereniging werd opgericht met heel wat mensen van vooral lokale rode signatuur, die tot doel had de Meerlaanmolen te conserveren en restaureren. Helaas zijn die plannen een stille dood gestorven toen ... de rekeningen leeg bleken te zijn. Het geld was besteed aan van alles en nog wat, behalve de echte restauratie. De initiatiefnemers lieten de zaak vervolgens wat bemodderen tot niemand zich nog herinnerde dat de centen van hen konden teruggeëist worden.

Jammer is dat, want de Meerlaanmolen is inderdaad uniek. Alfred Ronse was eigenlijk een soort Nuon avant la lettre, die elektriciteit opwekte uit de wind die in de wieken van de molen sloeg. Hij zorgde daarmee voor de verlichting in zijn ruim kasteel.

Helaas heeft één groep politici of wie daarvoor wilde doorgaan onbezonnen het doodvonnis van de molen getekend.

Bregt Patrouille

#11 Re:

2015-07-29 19:35

#10: yng -  

 Dit zou super jammer zijn moest dit stukje uniek molenefgoed verloren gaan


Gast

#12

2015-07-29 20:29

Deze molen is uniek in zijn soort !
Behouden !

Gast

#13

2015-07-30 01:57

Waardevol stuk erfgoed mag niet verloren gaan... Wie weet kan deze molen later als hij eventueel gerenoveerd zou zijn, niet van commercieel nut zijn.


Gast

#14

2015-07-30 06:24

Het behoud van dit soort unieke windmolens met zo'n speciale geschiedenis is het waard om ons voor sterk te maken.

Gast

#15

2015-07-30 06:39

Cultuur en cultureel erfgoed staan nu onder druk terwijl het juist nu belangrijk is om deze voor de toekomst veilig te stellen. Er verdwijnt in rap tempo veel wat voor de leefbaarheid van belang is. Restaureren en het uitbouwen van betrokkenheid in de eigen buurt is een pre. Handtekeningen zijn mooi maar dat is stap 1. Veel succes!

Gast

#16

2015-07-30 08:07

Het belang van deze unieke molen kan onvoldoende worden onderstreept ! Daarenboven kan Herman PEEL, molenbouwer in zesde generatie, die deze molen kent als zijn broekzak, zeer belangrijke informatie verschaffen met betrekking tot dit werkstuk van vernuft. Het is onbegrijpelijk dat de aftakeling van Alfred RONSE 's meesterwerk niet wordt gestopt.
Hoe is dat mogelijk ?!
Moeten we dat met lede ogen blijven aanschouwen?
Kris Goris
Koepel Molens Vlaams-Brabant, voorzitter.

Gast

#17

2015-07-30 18:25

Hadden al veel langer iets met die molen moeten doen.

Gast

#18

2015-07-30 20:53

Hallo Gistel, niet langer uitstellen....actie

Gast

#19

2015-07-30 20:58

omdat molens nostalgie zijn en zeker nog een doel hebben zie maar naar de oostmolen en andere in koekelaere,klemskerke enz.

Gast

#20

2015-08-01 19:12

Het is zeer belangrijk ons erfgoed te bewaren voor ons nageslacht

Gast

#21

2015-08-01 20:39

Deze unieke molen in Gistel mag inderdaad eens opgeknapt worden, voor dat het gewoon weg niet gerestaureerd kan worden.

Gast

#22

2015-08-02 09:21

Iedere inwoner moet fier zijn op dit stukje geschiedenis ,dus herstellen aub .


Gast

#23

2015-08-03 21:37

VVIA zette zich reeds aan het einde van de jaren 1970 in voor het behoud en herstel van deze molen. We bezochten haar verschillende keer met buitenlandse collegae, en werden steeds uitstekend door de gezusters Ronse ontvangen.
Jammer genoeg was er toen geen enkele belangstelling voor het behoud van deze molen - integendeel zelfs.
We juichen dit intiatief derhalve toe en maken het ook bekend via onze wegen en op de website www.industrieelerfgoed.be
We gaan ook in ons archief eens zoeken of we nog foto's en correspondentie van toen terugvinden


Gast

#24

2015-08-03 23:06

Meer dan dertig jaar geleden probeerde ik met een aantal vrienden reeds het gemeentebestuur van Gistel warm te maken voor deze molen, die een unicum is !
Maar om kleinzielige lokale politieke vetes werden alle pogingen om aan de aftakeling te verhelpen afgeschoten. Onbegrijpelijk.
Ook de molenliefhebbers hadden er weinig belangstelling voor.
Dit is een monument van Europees formaat - geef het een toekomst !!!
Ik hoop dat de actie nu wel succes kent en niet andermaal strandt !

Gast

#25

2015-08-04 07:19

erfgoed = het geheugen van onze geschiedenis