Red postgraduaat IBW aan de UA

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Red postgraduaat IBW aan de UA.

Karolien
Gast

#1

2014-10-23 17:24

Deze prachtige opleiding mag niet verdwijnen, ik heb zelf de graduaatopleiding bibliotheek, documentatie en informatiekunde gedaan in het volwassenenonderwijs en de sector heeft dit niveau van scholing broodnodig.


Gast

#2

2014-10-23 17:37

Een kennismaatschappij heeft informatiewetenschappers nodig!

Gast

#3 Postgraduaat IBW

2014-10-23 19:50

ik volg zelf dit jaar de initiatie mhoo het evt volgen van een (post)graduaat

David
Gast

#4

2014-10-23 19:51

De sector heeft de kennis nodig!


Gast

#5

2014-10-23 21:51

Het is belangrijk dat dit blijft. Gedaan met besparing voor opleidingen!
Young In Song
Gast

#6

2014-10-23 23:38

Men mag de universiteit niet bekijken als een fabriek waar men producten aflevert. Een Postgraduaat opleiding wordt beschouwd als niet productieve opleiding volgens de universiteit d.w.z dat enkel bachelor en masteropleidingen(diploma afleverende opleidingen)als productief beschouwd worden.
Het is zeer spijtig dat een universiteit van deze tijd enkel het marktprincipe volgt. De Universiteit is geen privé bedrijf maar een instelling waar de leerbehoefte van burgers aangevuld kan worden met kwaliteitsvolle docenten en infrastructuur. De eerste bestaansreden van een Universiteit mag zeker niet het genereren van winst zijn.
Voorts is het zeer belangrijk dat er een opleiding bestaat waar men een degelijke bibliotheekopleiding geeft. De rol van een bibliotheek de dag van vandaag is nog veel complexer dan ooit tevoren, zo zien mensen vaak belevenisbibliotheken. De bibliotheek speelt verschillende rollen in onzen hedendaagse maatschappij, ze biedt een kans op levenslang leren aan burgers, ze (oftewel de bibliotheekmedewerker) wijst naar juiste bronnen van informatie in de digitale ruimte, ze biedt inburgeringsmogelijkheden en ze organiseert vrijetijdsactiviteiten. Om kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen aan de burgers, mag deze opleiding zeker niet stopgezet worden.


Gast

#7

2014-10-24 07:35

Geen afbouw van de academie, maar een opbouw.

Gast

#8

2014-10-24 07:39

Een absoluut noodzakelijke opleiding.

Gast

#9

2014-10-24 07:57

De professionaliteit van de bibliotheeksector moet gewaarborgd blijven!


Gast

#10

2014-10-24 09:18

Deze beslissing is inderdaad onvoorstelbaar.
Als je weet dat in het buitenland een bibliotheekopleiding minstens 3 à 4 jaar bedraagt.
De instroom van mensen die totaal geen voeling hebben met de documentaire- en bibliotheekwereld wordt zo steeds maar groter.
Paul

#11

2014-10-24 11:25

Paul

De tijd dat je geen opleiding moet volgen om in een bibliotheek te werken is voorbij.
Als men echter denkte dat universitairen ook gewillig de boeken op hun plaats zullen zetten en zich zullen inzetten om de lagere scholen dichter te betrekken bij de bibliotheekwerking.
Men mag immers niet vergeten dat niet iedereen met ons diploma ook bibliothecaris zal worden.

Hetzelfde geld voor de universitairen. Tussen de vrijwilligers en de bibliothecaris valt nu een heel grote en gevaarlijke kloof. Tevens zal bij een examen voor een openbare betrekking misschien onwillekeurig op bepaalde dingen voorkeur worden gegeven.

Deze voorkeur kan zowel naar graduaat gaan als naar de universitair. Het feit is dat er beïnvloeding is bij de keuze en dit is totaal verwerpelijk.


Gast

#12

2014-10-24 15:15

Een aanval op onze functie, de waardering voor de opleiding en de functie is volledig zoek !

Gast

#13

2014-10-24 18:32

Besparingen mogen niet ten koste gaan van deze waardevolle opleiding.
Saskia Scheltjens
Gast

#14

2014-10-24 18:33

Informatiebeheer is een vak, wat specifieke vaardigheden vereist. Een gedegen opleiding is het minimum wat nodig is om kwalitatief werk te kunnen leveren. En dat is broodnodig in onze informatiemaatschappij die in de toekomst alleen maar in omvang en complexiteit zal toenemen. Willen we in Vlaanderen echt zo veel achterstand oplopen tegenover het buitenland waar deze opleiding op een volwaardig niveau wordt gedoceerd? Waarom kan de Vlaamse overheid dit niet specifiek ondersteunen? Dom dom dom...


Gast

#15

2014-10-24 18:53

onlogisch om een opleiding te schrappen waarvan het diploma nodig is voor de job

Gast

#16

2014-10-26 14:47

En dat terwijl er vorig jaar uit onderzoek bleek dat er heel veel interesse was om er een masteropleiding van te maken. Onbegrijpelijk.

Gast

#17

2014-10-26 17:25

Jaren hebben we gewacht op deze opleiding, die nu 30 jaar bestaat! De enige opleiding op universitair niveau in Vlaanderen voor informatie- en bibliotheekwetenschap moet blijven. De professionele en positieve bijdrage van de talrijke afgestudeerden aan de bibliotheek- en informatiesector in Vlaanderen onderstreept het belang van deze IBW-opleiding.

Gast

#18

2014-10-26 20:17

Ik ken zelf iemand die deze studie gedaan heeft, immens relevant. Had binnen het half jaar een job.

Gast

#19 Re:

2014-10-26 21:32

#14: Saskia Scheltjens -  

 Volledig akkoord!


Gast

#20

2014-10-27 10:55

Juist in de huidige informatie- en kennismaatschappij zijn goed opgeleiden - ook op universitair niveau - die weten hoe met informatie en kennis om te gaan, meer dan ooit nodig.

Eric Sieverts

 


Gast

#21

2014-10-27 14:06

Het zou zeer spijtig zijn al deze opleiding verdwijnt. Het is de enige deftige opleiding in heel Vlaanderen.

Gast

#22

2014-10-27 17:47

I am shocked to learn the university's plans to close the library and information science program! This is a critical program for the future of your country because we live in a Global Information Society and it is essential.

Gast

#23

2014-10-28 10:34

Beste moedige studenten

Een kwalitatieve dienstverlening in bibliotheken is steeds gedragen door een kwalitatieve opleiding. En het is jammer dat IBW van UAntwerpen verdwijnt.

Gast

#24

2014-10-28 10:49

De Antwerpse opleiding is verreweg de beste in het Nederlandse taalgebied. Dat te eerste. Maar hoe kan de kwaliteit van het Vlaamse bibliotheekwezen in stand blijven als er geen opleiding is? Een onbegrijpelijke beslissing!
Patrick Vanhoucke

#25

2014-10-28 10:52

Het echte probleem ligt bij de Vlaamse overheid die aan de bibliotheekopleidingen nooit het belang heeft toegekend dat ze verdienen: het niet meer verplicht zijn van opleidingen in het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 2001; het niet opwaarderen van de vroegere IBW tot een volwaardige master. Dat is beschamend voor Vlaanderen als je dit met het buitenland vergelijkt waar dergelijke opleidingen wel au serieux worden genomen. Van (toekomstige) artsen, architecten, leerkrachten... verwachten we (terecht!) dat ze een passende opleiding hebben genoten en over het juiste diploma beschikken. Ook informatie- en documentbeheer is een vak dat specifieke competenties vraagt en waar dus een specifieke, daarop afgestemde opleiding bijhoort. Als Vlaanderen dat niet beseft, dan lopen we op dit vlak onherroepelijk een achterstand op en vergroten we alleen maar de kennisvlucht die nu al aan de gang is.