FM Brussel is the city and stays the city!


De ondertekenaars van deze petitie ondersteunen de ploeg van FM Brussel volledig en eisen dat hun stadszender in de ether blijft. Er mogen geen ontslagen vallen bij het FM Brussel team. 

Ook de krant Brussel Deze Week, de mediapagina Brussel Nieuws en De Agenda staan onder druk! We zijn solidair met de werknemers uit het Brusselse medialandschap.

 

Les signataires de cette pétition soutiennent l'équipe de FM Brussel et exige que leur radio urbaine reste 'on air'. Non aux licenciements chez l'équipe de FM Brussel. 

Aussi le journal Brussel Deze Week, la page virutelle "Brussel Nieuws" en "De Agenda" sont sous pression. En solidarité avec les personnes actifs dans le domaine.