facebook/Meta niet meer welkom in Nederland

Facebook/Meta, bemoeid zich meer en meer met onze vrijheid voor meningsuiting en persvrijheid. daarbij worden zelfs historische feiten in twijfel getrokken of zelfs ontkend omdat dit niet past in de politieke agenda. dat moet maar eens afgelopen zijn. wij staan op onze recht van het kunnen uiten van meningen en het ventileren er van. zolang dit niet gebeurt op een wettelijk verboden manier heeft NIEMAND het recht hierin te censureren laat staan iemand te blokkeren. Daarom genoeg is genoeg. Als facebook/mata dit niet respecteert is er in onze hoofdstad en ook niet in zeewolde of land geen plaats meer FACEBOOK/META MOET NEDERLAND VERLATEN!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Lars Meijer om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...