SNS- vervanging bij de indicatiestelling: fatale obstipatie, afnemen?. Is dat ethisch verantwoord? Waar is de zorgplicht?

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...