EINDE CORONA CRISIS: Overheid sta behandeling van COVID-19 met HCQ en zink en / of Ivermectine toe!

hcqs1.jpg

1910412E-CABF-4C45-B1BB-808A473533D3.jpeg
COVID-19 kan vreselijke gevolgen hebben maar er bestaat gelukkig een behandeling die, mits vroeg toegepast, uitstekende resultaten heeft laten zien. Huisartsen moeten lijdzaam afwachten tot hun patienten zodanig verslechteren dat ze eindelijk naar het ziekenhuis mogen alwaar bijna 50% komt te overlijden

Wij

Een groep van verontruste artsen en burgers.

 

constateren

Dat medicamenteuze behandeling van COVID-19 met Hydroxychloroquine (HCQ) en / of Ivermectine: in de eerste lijnszorg niet is toegestaan; in woonzorgcentra niet is toegestaan; in de tweede lijnszorg alleen als wetenschappelijk onderzoek is toegestaan,

en dat er daardoor veel vermijdbare sterfte onder COVID-19 patienten is opgetreden.

Dat het zware middel van lockdown en de 1,5m social distancing onnodig is indien er een vroegtijdige behandeling voorhanden is gebaseerd op individuele testen.

 

en verzoeken

Met onmiddellijke ingang HCQ icm Zink en / of Ivermectine toe te staan in de eerste, tweede en woonzorgcentra zorglijnen.

 

 

 

zie ook:

www.zelfzorgcovid19.nl voor achtergrondinfo m.b.t. HCQ en zink en Ivermectine. 

https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/ voor nieuws over succesvolle inzet HCQ en Ivermectine in andere landen en de laatste updates mbt de rechtzaak.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik team zelfzorgcovid19 om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...