corona hinderpremie voor VVB!

Beste collega's,

Om te starten willen wij iedereen veel moed toewensen in deze hectische periode!

Nu to the point;  wij vernamen onlangs via verscheidene mediakanalen dat er is besloten dat kapperszaken uiteindelijk dan toch zijn moéten sluiten.  Ook al hebben wij absoluut geen enkele professionele samenwerking met deze sector, we vinden het een uiterst verstandig besluit!  Weer een maatregel genomen door onze regering om de verspreiding van deze onzichtbare vijand zo snel mogelijk de kop in te drukken, chapeau!  We lezen vooral dat de doorslaggevende factor hierbij de social distancing was.  Logisch dat het voor kappers quasi onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
Nu, deze social distancing is voornamelijk meteen ook het grootste argument dat we wensen aan te halen in onze poging de bevoegde instanties te overhalen om ook onze sector, namelijk die van VVB (verhuur van voertuig met bestuurder), onder te brengen in de niet-essentiële categorie.  Voor ons als zelfstandig chauffeur is het volkomen onmogelijk deze opgelegde afstand te handhaven. Ook al verplichten we onze klant op de achterbank plaats te nemen, deze zal zich altijd binnen deze 1,5 meter bevinden.  Levensgevaarlijk dus, zo is nu gebleken en door experts als dr. Van Ranst bijna dagelijks herhaald.  Gevaarlijk om zelf besmet te geraken, maar uiteraard ook om eventueel zélf onze klanten te besmetten.

Onze sector wordt regelmatig foutief verward met die van een traditionele taxi: onze dienstverlening is grotendeels hetzelfde, echter zijn wij bij wet duidelijk gescheiden van taxi’s. VVB beschikt zoals u weet over een andere vergunning, en de wetgeving is voor ons anders dan die voor een taxi.  Wij zijn quasi rechtstreeks getroffen door de door de regering opgelegde maatregelen betreffende de sluiting van horeca en het feit dat bedrijven zoveel mogelijk telewerk dienen te organiseren.  Het merendeel van onze cliënten zijn bijvoorbeeld zakenmensen of werknemers van firma’s, die nu van thuis uit werken.  Deze maatregelen resulteren in 0,0 aanvragen voor opdrachten/ritten.  Wij kunnen om deze financiële kaakslag enigszins op te vangen ons ook niet op een aangewezen taxi standplaats positioneren om zo klanten te genereren, daar dit ons bij wet verboden is.  Wederom omdat wij een vergunning VVB hebben, en geen vergunning taxi. In principe kan u zelfs stellen dat wij geen personenvervoer organiseren, wél een dienst aanbieden onder de vorm van verhuur.  

Graag hadden we nu, als collectief, zoveel mogelijk handtekeningen verzameld om ervoor te zorgen dat VVB in aanmerking komt voor de “corona hinderpremie”, dewelke veel van ons als enige reddingsmiddel kunnen beschouwen om deze crisis heelhuids door te komen.  Het zou zeer spijtig zijn dat ondernemingen die tot voor kort volledig gezond en rendabel waren nu overkop gaan omdat wij deze premie niet krijgen omdat we als essentieel aanzien worden. In een ministerieel besluit van 23/03 staat tevens een duidelijke opsomming van de Paritaire Comités die als essentieel beschouwd worden.  Betreffende vervoer zijn dit subcomités 140.01, 140.03 en 140.04, respectievelijk deze voor autobussen en autocars, het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden en de grondafhandeling van luchthavens.  Geen sprake dus over het verhuur van voertuig met bestuurder, een dienst die ressorteert onder het Paritair Comité 140.00.00-03.

Samen staan we sterk!handtekening_mercedes.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik collectief VVB om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...