Chemisch bedrijf Croda hoort niet in een woonwijk!

Na de grote brand bij Croda, afgelopen maandag 18 januari 2021, in de wijk Korte Akkeren zijn bewoners behoorlijk ongerust geraakt. De bewoners van de wijk Korte Akkeren vinden werkgelegenheid erg belangrijk, maar hebben gezondheid hoog in het vaandel.

Een chemisch bedrijf op een prominente plek nabij een woonwijk is niet meer van deze tijd. De behoorlijke uitstoot van diverse stoffen zoals CO2 draagt niet bij aan een gezonde woon-en leefomgeving.

We zijn ook verbaasd dat er een aantal politieke partijen de paniek bij bewoners niet serieus nemen. De bewoners willen zowel het college B&W en de gemeenteraad wijzen op 12 mei 1936. De impact van de brand was enorm. Vuurkolommen die wel 50 meter hoog kwamen en hierbij een behoorlijke hitte verspreiden die op 30 meter afstand niet te houden was. U moet zich voorstellen wat dat zou betekenen voor de omliggende woningen. Hierbij heeft het tankstankation Hoogendijk, aan de Prins Hendrikstraat, een extra veiligheidsrisico.

Het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsriciso (GR) is enorm, met de historie in het achterhoofd. Uitgaande van de huidige situatie, van zowel Croda als het tankstation, vallen beide locaties binnen 35 meter waarbij er formeel geen (nieuwe)woningbouw mogelijk is vanwege de hindercirkel. Dit zegt wat over de impact.

Brand_Croda.PNG

Tevens heeft Croda aangegeven dat de uitstoot van het bedrijf in 2050 daalt naar 0. De bewoners van Korte Akkeren kunnen dit niet rijmen met het doel die Gouda heeft gesteld om in 2040 CO2-neutraal te zijn zoals in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt gesteld.

Tenslotte is Croda een bedrijf dat veel geuroverlast veroorzaakt. De bewoners in Gouda waarderen de ruimte die Croda geeft om hierover te bellen, maar wij zijn van mening dat dit de leefomgeving van veel bewoners in de Korte Akkeren aantast.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Bewoners Korte Akkeren alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...