Burgerinitiatief verbeterde acute Spoed Eisende Hulp op VPR

Stichting Acute Zorg VPR (Voorne, Putten Rozenburg

2017-09-14 15:53  edit.png Bewerken

Beste Petitie ondertekenaars,

Vanavond vindt de feestelijke kickoff plaats van de Stichting Acute Zorg VPR, vanaf 19:00 uur, bij Murray's Irish Lunch & Coffee,

Spuistraat 2

3208 AR te Spijkenisse.

Bent u zelf geïnteresseerd dan kunt u binnen wandelen voor een praatje met de bestuursleden.

De website: www.stichtingacutezorgvpr.nl is nu al openbaar  

U kunt vanaf heden op de website kijken wat wij voor alle inwoners en bezoekers van Voorne, Putten en Rozenburg gaan betekenen op het gebied van mensen in Acute Nood.

Ook kunt u de Stichting steunen door donateur of sponsor te worden, op de website vindt u alle informatie.

Met vriendelijke groet,
WIllem Heijdacker
Stichting Acute Zorg VPR
Opgericht 1 augustus 2017

Hongerlandsedijk 1788

3201 LZ Spijkenisse

Telefoonnummer: 0181841071 of mobiel: 0622556807

E-mail: info@stichtingacutezorgvpr.nl

Website: www.stichtingacutezorgvpr.nl

Kvk-nummer: 69322716

RSIN: 857831409

IBAN; NL37INGB0007907570

 
 

 

Willem Heijdacker

 

Huisartsen Post op Voorne moet terug komen! Namens het Burgerinitiatief "Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp op Voorne Putten en Rozenburg" Willem Heijdacker

2017-01-25 12:45
Let op gewijzigde datum 8 maart is komen te vervallen, nieuwe datum 12 april a.s.

Op 12 april a.s. komt de directeur van de Huisartsenpost organisatie Regio Rotterdam Rijnmond, de heer Bert Prins naar de gemeente in Hellevoetsluis om 20:00 uur spreekt hij met de commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs en een aantal genodigden uit de gemeente besturen, over de toekomst op het gebied van de Huisartsenposten op de eilanden Voorne Putten en Rozenburg.

Wij zijn daar ook, om aan te geven dat de maatregel om de Huisartsenpost op Hellevoetsluis die op 1 januari 2015 is gesloten, een onjuist besluit is geweest.

Even ter verduidelijking, de heer J. A. Wijten (directeur Ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond) komt ook. Mooi moment om de cijfers van de A1 aanrijtijden te bespreken voor de raadsleden en een volwaardige SEH in het SMC in te laten richten.

 

Er liggen ook nog ca 500 handgeschreven handtekeningen bij mevrouw Salet, de burgemeester van de gemeente Nissewaard.

Kernpunten Burgers:

-  Zijn angstig, bezorgt vooral, voelen zich onveilig en zijn veel te vaak afhankelijk van anderen.

-  Kosten worden bij de burgers gedropt, hogere kosten door het langer moeten reizen, parkeergelden zijn vaak hoger door langere wachttijden, meer brandstofverbruik door verre ritten naar andere ziekenhuizen, dus hogere CO2 uitstoot(milieu vervuiling). Geldt ook voor de vele extra Ambulanceritten.

-  Slechte oeververbindingen die zorgen voor ellen lange files in de spitstijden (Infrastructuur) die gelijktijdig met de bezoektijden vallen waardoor langere reistijden voor bezoeken van de naasten.

-  Hogere ziektekosten veroorzaakt door de zorgverzekeraars die het geld van de klanten/ burgers verkeerd besteden.

-  Het woon en werkgebied is zo divers en risicovol door alle omliggende (petrochemische) industrieën, dat de Eis op een volwaardige SEH in het SMC op Voorne Putten en Rozenburg een extra zorgplicht is voor de overheid en verantwoordelijke ketenpartners organisaties.

-  1 huisartsenpost op VPR is te weinig en ook 1 24 uurs apotheek is te weinig.

Bent u het eens met ons, steun ons dan en teken de petitie, zodat wij deze aan kunnen bieden aan de heer Prins op 12 april a.s.

Vergeet niet per email de petitie te accepteren.

Namens het Burgerinitiatief "Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp op Voorne Putten en Rozenburg"

Willem Heijdacker

 

 

Gaat u mee landelijk protesteren d.m.v. deze handtekeningen actie..

2016-11-21 15:32

Het blijkt dat nu 21 regio's van de 25 regio's in Nederland, zeer slecht presteren op het gebied van: Acute Spoed Eisende Hulp Zorg.

Graag zou ik willen dat u ervoor zorgt de acties te steunen om het kabinet te doen besluiten dat Spoed Eisende Hulp Noodzakelijk is in uw en onze regio.

Het sluiten van SEH afdelingen in regionale ziekenhuisen moet stoppen, sterker nog ze moeten allemaal weer 24/7 open en er moeten ook overal Intensive Care afdelingen komen, nu is dit absoluut niet meer en zwaar onder de maat.

Tevens zellen er overal extra Huisartsenposten moeten bij komen, niets meer en niets minder.

Acute zorg die wij allemaal verdienen, laat dta terug keren door mee te doen met deze handtekeningen actie.

Laat uw stem tellen, door te tekenen, vergeet niet via uw e-mailadres Uw handtekening te bekrachtigen.

 

Wij gaan bij voldoende handtekeningen in de 2de kamer uitleggen dat het anders moet en kan.

Namens het burgerinitiatief "Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp"

Willem Heijdacker

 

 

Huisartsen van Voorne ontlopen vervolging bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag

2016-05-11 17:37   Bewerken

Na het Klaagschrift aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag, ingediend door initiatiefnemer Willem Heijdacker uit Spijkenisse, van het Burgerinitiatief "Verbeterde Spoed Eisende Hulp op Voorne Putten en Rozenburg" tegen 37 huisartsen op Voorne.

Is klager zonder zelf gehoord te zijn door de raadkamer, niet-ontvankelijk verklaard door de raadkamer van het tuchtcollege.

Primair om redenen dat klager, geen belanghebbende is in deze zaak, met andere woorden, omdat ik niet op Voorne woon heb ik er geen belang bij dat de Huisartsen op Voorne zich niet willen inzetten voor een HAP op Voorne.

Er kon niet aangetoond worden, wie of welke groep de klager vertegenwoordigt.

De feiten die wij allemaal kunnen aangeven worden niet herkend als klacht bij het Tuchtcollege, daarom gaat klager in hoger beroep.

Ik ben op zoek naar een Pro-deo advocaat die mij wil ondersteunen in het schrijven van het hoger beroep.

De advocaat kan zich melden via 06-22556807 of per E-mail op: w.heijdacker@upcmail.nl

-=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste inwoners van Voorne Putten en Rozenburg (VPR),

Zaterdag 5 september 2015 is een goeie actie dag geweest.

220 burgers hebben zich in de stromende regen namens 200.000 inwoners van Voorne Putten en Rozenburg laten gelden en zijn opgekomen voor ons aller belang.

Dank daarvoor.

Wij gaan door voor:

- Het uitbreiden van de Spoed Eisende Hulp in het Spijkenisse Medisch Centrum, volledige openstelling 24 uur per dag de gehele week.

- Eisen een tweede Huis Artsen Post op Voorne Putten Rozenburg te openen in de regio West.

- Eisen tevens een tweede 24 uurs Apotheek op Voorne Putten Rozenburg in de regio West.

- Stellen alle Zorginstanties hun verantwoordelijkheid te nemen.

We bezochten en spraken aan:

CZ zorgverzekeraar kantoor te Spijkenisse, de directie CZ regio Rijnmond. Die schitterde door afwezigheid.

De Huis Artsen Post bij het Spijkenisse Medisch Centrum, de directie Rotterdam- Rijnmond.

De Spoed Eisende Hulp in het Spijkenisse Medisch Centrum, de directie SEH/SMC.

De Burgemeesters/ Wethouders Zorg Gemeente Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle en West-Voorne op het stadhuis in Spijkenisse.

Alle betrokken personen van de zorgautoriteiten hebben wij verbonden met aan elkaar verbonden handboeien.

Het doel daarvan is om in gesprek te gaan met elkaar en niet meer elkaar te beschuldigen van: Jij moet het gaan regelen. Nee samen moeten zij hun verantwoordelijkheid nemen om onze veiligheid te borgen en de angst weg te nemen dat wij niet op tijd de benodigde spoed eisende noodhulp krijgen, wanneer dat nodig is.

Handelen is het devies.

Er zijn inmiddels 1000 handtekeningen totaal. (Ook op lijsten zijn er nig 300 handtekeningen)

Ik roep u weer op wanneer er voor 1 januari 2016 geen resultaten zijn geboekt. Wij zullen dan de acties verharden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wist u dat het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) op VPR voldoende ingericht is om "Spoed Eisende Hulp" te bieden aan ons als inwoners, bezoekers en werkende op onze eilanden.

- Er alleen nog extra personeel nodig is voor de 3 nachten SEH op vrijdag, zaterdag en zondag, de totale kosten hiervoor is ca. € 300.000,00.

- Er nu onnodig per jaar honderden Ambulances ritten moeten rijden van af het SMC naar de grote steden ziekenhuizen zoals: Maasstad ziekenhuis, Erasmus MC of naar Dirksland. Dit kost ca. € 800,00 per rit, extra kosten voor de zorgverzekeraars ca. € 350.000,00 per jaar. Omdat het SMC de acute noodzorg nu niet, 24 uur per dag 7 dagen in de week kan leveren.

- De gemeenten besturen (B&W's) op VPR hier te weinig of geen inbreng of besluitvorming in hebben.

- U als patient die hier mee geconfronteerd wordt verder van huis en langer onderweg is per Ambulance, met daarbij enorm veel meer kosten voor u, maar ook voor uw gevolg als bezoekers, zoals meer reiskosten, langer onder weg, bijna altijd in de file staan, vanwege steeds weer die brug open of een volle A 15/ N57.

- De aanrijtijden van de Ambulances hierdoor m.n. veel te hoog zijn: 1 op de 9 Ambulances later dan de absolute 15 minuten norm aankomen bij een ongeval of zieke. Dit voor ons onacceptabel is, het zal je kind maar wezen.

- Er maar 1 Huisartsenpost (HAP) op VPR is gevestigd in Spijkenisse, er door de sluiting van de HAP in Hellevoetsluis per 1-1- 2015 op de spitstijden, tussen 17:00 uur en 22:00 uur door de weeks en in de weekenden m.n. overdag, er ellenlange wachttijden zijn bij de enige HAP die uitlopen tot 15 patienten per uur en dat de enige open zijnde Apotheek "Hof van Putten" in Spijkenisse voor de medicijnen, u te vaak 1,5 uur buiten in de rij moet wachten.

- Er hierdoor minimaal een 2de Huisartsen Post bij moet komen in de regio "Hellevoetsluis -Westvoorne - Brielle. Hiervoor de meerderheid van de aldaar gevestigde huisartsen hebben uitgesproken in een gezamelijke vergadering hier niets voor te voelen op deze extra HAP te zetten.

Diep treurig allemaal.

Deze Petitie gebruikt gaat worden om inspraak te krijgen bij:

- Alle Gemeenten besturen van de gemeenten gelegen op VPR. (Hiervoor zijn er minimaal 25 bekendgemaakte handtekeningen nodig)

- Alle zorgautoriteiten zoals de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Directie HAP Rotterdam-Rijnmond, Directie zorgverzekeraars, Directies en  raden van bestuur/-commissarissen van de cooperatieve betrokken ziekenhuizen, Directie Inspectie voor de Volksgezondheid Zuid-Holland.

Steun deze Petitie !! Signeer via bijgaande link.

Namens het,

"Burgerinitiatief "Protestmanifestatie tegen de afbouw van het SMC en de acute noodzorg op Voorne Putten en Rozenburg"

 

 

 

Willem Heijdacker

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Willem Heijdacker om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...