BETERE WET (België/Vlaanderen): EEN DIER IS GEEN DING!!

Historische dag voor België!

 Het dier is niet langer gedefinieerd door zijn economische waarde en eigendomswaarde zoals een meubelstuk maar door zijn intrinsieke waarde! Deze historische verandering maakt een einde aan 200 jaar oude visie i.v.m. het dier in het Burgerlijk Wetboek. Deze bijwerking maakt deel uit van de modernisering van onze wetten.

WILT U DIT OOK, zoals nu ook gebeurd is in Frankrijk, in de Code Civile, januari 2015? Geef dan ook uw stem aan dit wetsvoorstel, voor BELGIE!

Sinds mensenheugenis gebruikt de mens het dier. Als voedselbron, transportmiddel, in de sport, als gezelschap en vertier, als bescherming, als therapie-en hulpmiddel, als proefdier in de wetenschap, bron van geldgewin enzovoort. Het dier is een rechtenloos en goedkoop middel. Dit maakt dat een dier ook gemakkelijk te MISBRUIKEN is , met verwaarlozing en mishandeling tot gevolg.

Denk hierbij aan puur sadisme als paarden verminken, katten opblazen met vuurwerk, honden overgieten met kokend water. Denk aan de slechte hondenfokkers. Nu ook komt nog het verhandelen van dieren via internetsites er bij , veelal ook zieke en verwaarloosde dieren. Zulke verkoopsites zonder goede informatie werken ook impulsaankopen in de hand, vol van onbetrouwbare kopers/verkopers, zorgt voor illegale handel en trekt slechte fokkers aandie enkel goedkoop winstbejag zien. Zelfs met chantage zoals ik zelf gelezen heb: als een dier niet verkocht raakt, wordt het gedood! (Marktplaats) Denk ook eens aan de reptielen die zonder controle privé gehouden worden en gevoederd worden met eigen gekweekte knaagdieren in erbarmelijke omstandigheden. En dan last but not least: voor alle miljoenen natuurvrienden van België: de volledig wrede, nutteloze en laffe jacht op wilde dieren, vogels en andere. Wat de mens dan noemt: 'hobby'-'sport'-of nog 'beter' plezierjacht!

Een dier in een beschaafd land als België verdient veel beter! Soms is het dier de enige bron van hulp, vreugde en eerlijk gezelschap voor een eenzame mens in deze toch veelal harde wereld vol schone schijn. Ze kunnen ook letterlijk een mensenleven redden. In tegenstelling tot vele mensen blijven ze hun baas trouw. Een dier heeft dus vele sociale kwaliteiten.

Ook hier in België kan het nog veel beter!

Ook hier is de politie nog veel te laks, treden verantwoordelijken niet of veel te laat op, doet de Inspectie Dierenwelzijn niets met terechte klachten van ervaren eerlijke burgers en kijkt alleen naar het eigen korte inspectiemoment. Ze moeten sneller ingrijpen want in veel gevallen zijn de dieren op sterven na dood! Ook het nodeloos doden van honden door de politie moet voorkomen worden door middel van educatie en training. Een speciale opleiding i.v.m. de problematiek moet gegeven worden via de gewestelijke inspectiediensten van het ministerie Dierenwelzijn. In alle gemeenten moet dit mogelijk zijn, niet enkel waar er vrijwilligers zijn. De burgers en dieren hebben er recht op. Deze opgeleide agenten kunnen dan ook actief meewerken aan een GOED KATTENBELEID, waar zoveel kattenvrienden/opvangen om smeken, want nu is het veelal een wreed uitroeiingsbeleid, zonder veel resultaat dan nog. Twee grote officiële gesubsidieerde Vlaamse dierenasielen zijn onlangs in de media gekomen door terechte klachten met harde bewijzen, vele duizenden burgers tekenden de petities voor een betere werking, maar toch blijven alle verantwoordelijken alles ontkennen en de verantwoordelijkheid doorschuiven naar iedereen behalve zichzelf. Zulke asielen zouden toch een voorbeeldfunctie moeten hebben van hoe met dieren moet omgegaan worden! Met de meer dan tien petities met duizenden stemmen ivm dierenproblematiek is het onbegrijpelijk dat de beleidsmakers zo stoïcijns doof blijven.

Ook hier zijn nog gesubsidieerde dierenasielen waar dieren tot de dood verwaarloosd worden, waar dieren onnodig gedood worden, denk maar aan de vele gezonde sociale katten, ja, ook honden die enkel alleen maar 'teveel' waren, terwijl er betere oplossingen zijn! 

Een schepen van dierenwelzijn Brugge vindt het zelfs nodig om mishandelaars te verdedigen tegenover vele gewetensvolle eerlijke dierenvrienden die opkomen voor stemloze dieren en deze mensen te beschuldigen van overdreven emoties en valse klachten! Dit terwijl we een parlementair antwoord hebben van minister Weyts dat er wel degelijk misbreuken zijn op de dierenwelzijnswet!

Ook al hebben we nu een Vlaamse minister van dierenwelzijn en is deze zeer aanwezig met mooie woorden, veel verandering hebben we nog niet gezien. Zopas heb ik een bericht van een dierenarts gekregen, deze vroeg me speciaal nog maar eens hierop te wijzen: Nu nog steeds is het wettelijk toegelaten om oa schapen onverdoofd te slachten! Dus vragen we dringend een algemeen verbod op onverdoofd slachten van alle dieren in slachthuizen. Ook jammer dat deze minister onbereikbaar blijft voor goede activisten. Dat dierenkwesties prioriteit krijgen in de vervolging , zoals hij beweert, is hier echt niet de realiteit!

Er zijn wel al vele wettelijke bepalingen rond Dierenwelzijn, maar toch is er in de praktijk veelal sprake van laksheid. De minister zegt zelf dat men zulke zaken nog veel te weinig serieus neemt!

De mensen die dit leed veroorzaken komen er dus te vaak ongestraft vanaf. De straffen zijn ook zeer laag, zodat de daders er zich niets van aantrekken en gewoon verder doen. Dit moet dringend veranderen met hoge geldboetes en celstraffen!

Zeker niet onbelangrijk is de wetenschappelijk bewezen relatie tussen dierenmishandeling/verwaarlozing en mishandeling van kinderen en vrouwen. Ook kinderporno is er vaak mee gemoeid. Daarom is het aanpakken van zulke zaken zeker terecht en gaat het niet zomaar over 'DE BEESTJES'! In de USA werkt men samen met de FBI in dergelijke zaken, hier spreekt men smalend over 'de cavia-politie'.

EEN BETERE WETGEVING IS DUS NOODZAKELIJK! Onze wet zegt nu: EEN DIER IS EEN DING!

Wij, Belgen, denken daar anders over! Net zoals de Zwitsers, de Oostenrijkers, De Engelsen, de Fransen die al een nieuwe wet gekregen hebben.

In het huidige recht worden dieren in beginsel gezien als objecten waarop eventueel eigendom uitgeoefend kan worden.[1] De huidige wetgeving is er dan ook vooral op gericht om deze eigendomsrechten te beschermen, of om onnodige wreedheden tegen dieren te bestrijden. Daarnaast bestaat er wetgeving gericht op dieren om de voedselvoorziening veilig te stellen en uitbraak van ziekten te voorkomen.

In Duitsland bevat de grondwet al een grondrecht voor dieren sinds 2002.[2] In Nederland is een desbetreffend wetsvoorstel van GroenLinks aanhangig.[3] Het beoogt artikel 21 van de Grondwet zodanig te wijzigen, dat dit ook de bescherming van dieren tot een taak van de overheid maakt (zoals dat nu al het geval is met de bescherming van het leefmilieu).

Sinds Darwin beseffen we dat de mens gewoon een dierensoort is. Wat we nog niet duidelijk beseffen is dat de andere dieren GEEN OBJECTEN zijn maar ook levende wezens met noden en behoeften. Dieren zijn levende, gevoelige wezens met emoties! Ze hebben fysieke en sociale noden, kennen plezier en verdriet en zeker ook pijngevoel! Dit komt overeen met de nieuwe wetenschappelijke kennis die we vandaag bezitten over dieren.

Deze hervorming zal de mentaliteit tegenover dieren verder verbeteren in België. Deze wet is één van de vele middelen om dieren en mensen te helpen bij de problematiek. De juridische samenhang tussen de wetten (burgerlijk en strafrechtelijk) zal de rechters meer armslag geven om de regels van dierenbescherming toe te passen, waarbij van geval tot geval, beetje per beetje, de zaak van dierenrechten vooruit zal gaan!

Deze verandering staat al in de sterren geschreven, wanneer nu in ons Wetboek?

TEKEN EN DEEL AUB BESTE DIERENVRIENDEN :)

tinedevroye@live.be  

zie ook onze facebookpagina: Petitie Dierenpolitie Vlaanderen (nu weg wegens censuur :(

 

 

 


Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )