De huur moet betaalbaar blijven.

Wij

Huurders van de Christelijke Woningstichting Patrimonium, Groningen

constateren

Dat de huren de afgelopen twee jaar gemiddeld 9,2 procent zijn gestegen (landelijk). De hoogste stijging in de afgelopen 20 jaar. Huurders (en minima) komen daardoor financieel in de knel. Toch mag de corporatie dit jaar de huren boven de inflatie verhogen. Zelfs met 1,5 procent voor de lage inkomens. Bij een bescheiden middeninkomen kan de huurverhoging nog hoger uitpakken en lopen woningzoekenden tegen torenhoge huurprijzen aan.

en verzoeken

De Christelijke Woningstichting Patrimonium, Groningen te zorgen voor betaalbare huren. Nu en in de toekomst. Wij roepen de corporatie op om de huren niet automatisch te verhogen. En oog te hebben voor de financiële omstandigheden van haar (minima-)huurders.