Bezwaar Besluit bedrijfsmatig houden van honden

Er is veel te doen omtrent de nieuwe wetgeving Bedrijfsmatig huisdieren houden welke het honden en kattenbesluit 1999 heeft vervangen.

Wij als Nederlandse fokkers van “rashonden” ondervinden de volgende problematiek waardoor wij hiervoor uw onmiddellijke aandacht vragen.

 

Wij dienen ons te registreren als bedrijf, wanneer wij voldoen aan bepaalde criteria. Deze criteria worden nogal verschillend ingevuld. Zo vermeld de één dat wanneer je maar 1 pup uit een nest houdt je je niet dient te registreren. De andere vermeld dat alleen wanneer je je pups aan familie of vrienden verkoopt je je niet dient te registreren. Via het RVOM wordt er tevens niet meer duidelijkheid gegeven omdat deze ook geen enkel inzicht hebben in de controle van dit besluit. Zij zijn hiermee namelijk niet belast!

 

Tevens staat in het nieuwe besluit dat er ten aller tijden een beheerder aanwezig dient te zijn in het bezit van een diploma vakbekwaamheid. Dit zou concreet inhouden dat elk volwassen lid van een gezin dit diploma dient te bezitten. Wanneer eigenaren van “rashonden” aanwezig zijn bij bijvoorbeeld een show, is er dus geen beheerder aanwezig.

 

De opleiding tot het verkrijgen van het diploma heeft een looptijd van gemiddeld 16 maanden, echter dienen wij na registratie dit diploma te bezitten op 1 juli 2015. Binnen dit tijdsbestek is het simpelweg niet haalbaar om aan deze eis te voldoen. Inmiddels zijn de verkorte cursussen niet meer mogelijk.

 

Tevens bevat de opleiding vakbekwaamheid in de opleiding bij de LOI een stage periode van 7 weken. Nu stellen wij ons de vraag hoe dit haalbaar moet worden gemaakt voor personen welke een reguliere werkweek kennen, mensen die zijn afgekeurd of in de ziektewet zitten. Tevens zijn er fokkers die al een respectabele leeftijd hebben en dus nu nog een studie dienen te volbrengen. De stage periode in de opleiding te volgen bij Barneveld bevat echter maar 20 dagen. Hoe is dit mogelijk vragen wij ons af?

Vanwege de vele redenen waarom niet één ieder dit diploma zal kunnen behalen, zou concreet inhouden dat vele kleine “hobby” fokkers niet verder zullen gaan, hierdoor zal de genenpoel van de “rashonden” ernstig verkleinen en de kans op afwijkingen uitsluitend groter wordt gemaakt.

 

Omdat het met de gezondheid van de “rashond” dusdanig slecht gesteld is, is de overheid de mening toegedaan hierin verbetering aan te brengen middels deze nieuwe wetgeving. Echter is dit onderzoek gebaseerd op controle van slecht 6,4% van de Chihuahua’s, 12,4% van de Franse Bulldog en 20,5% van de Labradors. Het overgrote gedeelte van de gecontroleerde honden zijn dus stam boomloos. Wij vragen ons dan ook af of dit onderzoek als leidraad gebruikt dient te worden en dit niet vraagt om een bezwaar en een nieuw onderzoek onder de “rashonden met stamboom”

 

Met verbazing hebben wij moeten constateren dat wij als “hobby” fokkers niet zijn geïnformeerd door onze rasverenigingen, nog door de Raad van Beheer. Tevens is er door de overheid weinig tot geen informatie verstrekt met betrekking tot deze nieuwe wetgeving. Slechts in de media is er aandacht besteed aan de slechte kwaliteit van de “rashond”.

 

Concreet houdt dit in dat er niet duidelijk is wie zich wel en wie zich niet dient te registreren. De eis voor het in het bezit hebben van het vereiste diploma niet haalbaar is qua tijd en eisen van de opleiding m.b.t. de stage.

Het onderzoek welke mede aanleiding is geweest om een nieuwe wet en regelgeving neer te leggen te betwisten valt.

 

Om aan te tonen dat ik in deze niet alleen sta zal ik een handtekeningenlijst toevoegen van mijn collega’s welke tegen dezelfde problematiek aanlopen als ik doe.

 

Wij verzoeken de staatssecretaris om per direct de overgangstermijn te verlengen, om de richtlijnen m.b.t. de registratie te verduidelijken en/ of te vergemakkelijken, de inhoud m.b.t. het altijd hebben van een beheerder in bezit van een diploma vakbekwaamheid te versoepelen en het onderzoek naar de kwaliteit van de “rashond” gedegen te laten uitvoeren.