Behoud Volkstuin Aalst

Behoud onze Volkstuin in buitengebied Aalst

De gemeente Waalre heeft een omgevingsvisie ontwikkeld voor het buitengebied Aalst.

Eerder is al een petitie gestart die een brede reactie geeft op die omgevingsvisie. Deze nieuwe petitie concentreert zich op het behoud van het volkstuincomplex en een sterke inperking van de bouwdrift rondom de volkstuin.

De gemeente wil 200 woningen bouwen op circa 10 hectare, aansluitend aan de wijk Ekenrooi-Zuid, omsloten door de Achtereindsestraat, de bosrand in het oosten en lopend tot achter de percelen van de nummers 1a, 1b en 1d. Bezien vanuit het Achtereind levert dat een grote visuele vervuiling op, in plaats van zicht op akkers en bos dringen zich de contouren op van een grote woonwijk.

De Volkstuinvereniging is niet tegen woningbouw in dit gebied, wij beseffen dat de gemeente Waalre haar bijdrage moet leveren volgens gemaakte regionale afspraken maar de voorgestelde schaal van bebouwing is onaanvaardbaar.

Over de afwikkeling van het verkeer zegt de gemeente zelf dat hier "een uitdaging ligt". Nergens in dit rapport is ook maar iets te vinden over de aanpak van die "uitdaging". Dat doet het ergste vrezen voor de bewoners van de Wilhelminalaan, Ekenrooisestraat én voor onze schoolgaande jeugd!

De Volkstuinvereniging  telt 83 leden. Inclusief gezinsleden zijn ruim 200 mensen direct verbonden met verbouw en consumptie van eigen groente en fruit. 

Onze vereniging is een afspiegeling van onze samenleving, op allerlei manieren. Alle maatschappelijke lagen zijn bij ons vertegenwoordigd. Leeftijden lopen van 30- tot 80+. Mannen en vrouwen zijn gelijk vertegenwoordigd. Onze vereniging is demografisch gezien, Brainport in het klein; we hebben, uiteraard naast een meerderheid aan autochtonen ook veel leden afkomstig uit alle hoeken van Europa, Azië en Afrika. En dat gaat allemaal plezierig met elkaar om. Niets wat de omgang zo makkelijk maakt als samen op de volkstuin werken en samen delen in de kleine vreugden die een moestuin je schenkt.

Daarnaast is ons complex ook in gebruik als wandel- en ruiterroute, mensen genieten van de kleurrijke tuinen, het snoepfruit langs de randen en maken een praatje met de volkstuinders. Niet voor niets staat in de omgevingsvisie zèlf dat een volkstuin een waardevolle sociale functie heeft!

Mocht de volkstuin blijven dan zal zij pal liggen tegen een kleine woonwijk, voor alle partijen een waarlijk perfecte locatie. De volkstuin zal een bijzondere uitstraling geven aan die woonwijk.

De verbouw van groente en fruit gebeurt doorgaans op biologische wijze. Herbiciden zijn verboden en onze leden zijn voorzichtig in hun keuze van gewasbeschermingsmiddelen, áls ze die al gebruiken! Ons volkstuincomplex is een ecologische oase, met een gezonde bodem en een rijke insecten- en vogelpopulatie. Vergelijk dat eens met de ecologische woestijnen die maisakkers en graslanden in feite zijn en waar ook in de omgevingsvisie duidelijk stelling tegen wordt genomen.

Wij zijn blij te lezen dat de gemeente een vitaal landschap voor ogen heeft, met grondgebruik dat in balans is met het natuurlijke systeem. Nog vrolijker worden wij wanneer wij lezen dat de gemeente ruimte wil bieden aan kleinschalige recreatie, kringlopen wil sluiten op lokaal niveau en dat zij het toejuicht indien midden in de Waalrese samenleving zich een coöperatieve voedselvoorziening ontwikkelt.

Beste gemeente, u hoeft niets meer te bieden, te ontwikkelen of toe te juichen, het ís er al, bij ons op het Volkstuincomplex. En wij vragen u, wees daar zuinig op, koester wat u al hebt en waarvoor u zich niet meer hoeft in te spannen.

Kortom, wij vragen aan de gemeente Waalre:

Een aanzienlijke vermindering van het aantal te bouwen woningen en hooguit bouwen tot aan het Volkstuincomplex.

Behoud van het Volkstuincomplex zoals het er nu ligt.

Mogen wij u vragen deze petitie te tekenen en breed te delen?

Heel veel dank daarvoor!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Volkstuinvereniging Aalst toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...