Behoud Spoedeisende hulp Beatrix ziekenhuis Gorinchem

 

behoud_omslag_foto.png

Het Beatrixziekenhuis ( het beste streekziekenhuis van Nederland ) in Gorinchem dreigt zijn spoedeisende hulppost te verliezen.

Er ligt een plan om de eerstelijnszorg meer te centraliseren vanuit het ministerie in samenwerking met de zorgverzekeraars. Als de Haagse plannen voor centralisatie van (acute) zorg doorgaan, kunnen patiënten uit onze regio straks niet meer in het Beatrix ziekenhuis terecht, maar zullen naar o.a. Dordrecht, Rotterdam of Nieuwegein/Utrecht moeten uitwijken voor de noodzakelijke medische spoedeisende hulp.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt in samenwerking met de zorgverzekeraars of het opheffen van de eerstelijnszorg in Gorinchem een optie is, net als bij 27 andere regionale ziekenhuizen in ons land, omdat deze niet winstgevend zouden zijn.

Wij vinden dat de basis ziekenhuiszorg zoals spoedeisende hulp en geboortezorg in Gorinchem behouden moeten blijven! De voorgenomen afschaling van acute zorg is een slechte zaak voor de gehele regio, en maakt het voor de inwoners minder leefbaar.

Wij

De bezorgde inwoners uit Molenlanden, maar ook andere inwoners uit de regio Gorinchem die allemaal voor deze zorg afhankelijk zijn van het Beatrix ziekenhuis, in o.a. de gemeente Vijfheerenlanden, Hardinxveld- Giessendam, Sliedrecht en de gemeente Altena en West Betuwe.

Constateren:

  • Dat het helaas nodig is om actie te voeren voor het behoud van de spoedzorg in het Beatrixziekenhuis Gorinchem, vanwege de plannen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

  • Het belang van goede, toegankelijke zorg dicht bij huis is een absolute noodzaak , welke onderstreept wordt door de pandemie (covid19) die het ziekenhuis dit jaar ervaart en voorlopig nog een zware wissel zal trekken op alle ziekenhuizen.

 

  • Dat alternatieve ziekenhuizen voor een groot deel van onze inwoners verder weg gelegen zijn, daarnaast hebben we op de rijkswegen A15/A27 naar en van Gorinchem bijna altijd te maken met filevorming wat de betrouwbaarheid van de reistijd ernstig schaadt (meer dan een half uur), wij zijn ervan overtuigd dat dit de gezondheid zeker niet ten goede komt en zelfs dodelijk kan zijn. Iedere seconde telt immers in veel gevallen van spoedeisende hulp.

 

  • Dat met het verdwijnen van de spoedeisende hulp ook “ IC-afdelingen"  en of andere afdelingen verdwijnen. Wanneer dit gebeurt houden we alleen nog een uitgekleed ziekenhuis over. Terwijl een volwaardig ziekenhuis dichtbij huis juist ontzettend belangrijk is voor deze regio.

 

Wij willen u dringend verzoeken:

De plannen voor het centraliseren van de acute zorg ,zoals deze nu staat in de ‘Houtskoolschets Acute Zorg’ in te trekken. Zodat de basisziekenhuiszorg in de regio Gorinchem behouden blijft.

Inperking of sluiting van de spoedeisende hulp vinden wij inwoners uit Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, West Betuwe en de gemeente Altena niet alleen onverantwoord maar simpelweg onverteerbaar en onacceptabel.

zie ook onze FB pagina : Behoud Spoedeisende Hulp

@BehoudSEHGorinchem

 

profielfoto_behoud_seh.png

 


@Behoud SEHGorinchem Jeannette Hessels en Kitty van Ieperen    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat @Behoud SEHGorinchem Jeannette Hessels en Kitty van Ieperen alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...