Behoud de Berkenbossen te Mol

Wij vragen dat het gebied Berkenbossen-Oost, 25 ha, nu natuur op het Gewestplan, zowel juridischals in de praktijk, integraal behouden blijft zoals het nu is!Uit het PRUP Berkenbossen-Oost moet het deel Berkenbossen Oost-noord worden geschrapt. Ditrestant van de ‘Berkenbossen’ moet bos en weiland blijven!

 


Waarom?
Het behoud van grotere eenheden natuur en open ruimte op Vlaamse schaal is te belangrijk voor deinstandhouding en ontwikkeling van de biodiversiteit!
Dit gebied is de laatste kans op het behoud van een ecologische corridor, een natuurverbinding :

  • tussen De Maat (SBH-V) en het Zammelsbroek (SBZ-H) via o.a. Buitengoor-Meergoor (SBZ-H), hetnatuurreservaat ‘Molse Nete’ en het Malesbroek;- tussen de bovenloop van de Kleine en de Grote Nete;- tussen het Europees unieke natuurreservaat Buitengoor-Meergoor (Kleine Nete) en de ScheppelijkeNete (Grote Nete);
  • Nood aan bedrijfsterreinen kan niet steeds ten koste gaan van natuur en open ruimte. In dit gevalzeker niet omdat enkele kilometers daar vandaan, te Lommel, nog honderden reeds ingerichtepercelen beschikbaar liggen. Provinciale en/of gemeentelijke grenzen mogen een goed ruimtelijkbeleid binnen Vlaanderen niet in de weg staan.

De provincie Antwerpen legde in 2002 via haar provinciaal ruimtelijke structuurplan (RSPA) zichzelf deverplichting op de natuurverbinding tussen het Zammelsbroek (Geel) en de Maat (Mol) te realiseren.Hiervoor is ondertussen nog niets POSITIEF ondernomen. INTEGENDEEL !


Wij vragen dan ook dat hiervan WEL DRINGEND werk gemaakt wordt met behoud van dezecorridor BERKENBOSSEN !


Valk en Natuurpunt Netebronnen    Neem contact op met de schrijver van de petitie