Populairste petities in de laatste 7 dagen

  • Land: België
  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Behoud de 130 oude en hoogste vuurtoren van Nederland! De Lange Jaap

Monumenten zijn er in Den Helder nauwelijks nog te vinden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Den Helder de meest gebombardeerde stad van Nederland. Wonderbaarlijk heeft Den Helder zich daarvan met bloed zweet en tranen kunnen opbouwen. Een momunent overleefde de oorlogsjaren Op wonderbaarlijke manier heeft de hoogste vuurtoren van Nederland de tand des tijd en de bombardementen kunnen doorstaan. Een stille getuigen van de geschiedenis. Voor iedereen in Den Helder is de meer dan 130 jaar oude to

Gemaakt: 2021-12-12 Statistieken

Wij willen Benjamin als trainer!

Beste   Om aan te tonen dat het bestuur een verkeerde en betreurenswaardige beslissing heeft genomen zijn wij deze petitie gestart.   Wij zijn helemaal niet akkoord met de stopzetting van de trainingen door Benjamin.  Wij vinden Benjamin een GEWELDIGE trainer en zijn dus verbijsterd dat Benjamin zou moeten stoppen. Wij willen via deze petitie aantonen hoe geliefd Benjamin is en hoe graag iedereen zou hebben dat Benjamin trainer blijft bij MBC Drop Merchtem.   Indien dit ook jullie mening is, gra

Gemaakt: 2023-01-20 Statistieken

Aarschot tegen haat en racisme

Op zaterdag 4 februari is Filip De Winter door Vlaams Belang uitgenodigd om zijn boek over “omvolking” voor te stellen. De omvolkingstheorie is een extreemrechtse en nazistische complottheorie, die beweert dat er een doelbewuste vervanging plaatsvindt van de Westerse autochtone bevolking door migranten met een niet-Westerse cultuur. De theorie heeft geen wetenschappelijke grond, en inspireerde zelfs extremistische moorden.   Wij, Aarschottenaren, zijn trots op onze diverse stad en vinden dat haa

Gemaakt: 2023-01-16 Statistieken

Stad Ieper, pak het tekort aan kinderopvang aan!

Vanaf januari 2023 sluit kinderdagverblijf De Speeltrein in Vlamertinge de deuren. Twee weken geleden kregen wij, de ouders, de boodschap te horen. Hoewel Huis van het Kind er alles aan doet om een plaatsje te zoeken voor onze kindjes, worden ook zij geconfronteerd met het grote tekort aan kinderopvang in Ieper.    Voor heel wat kinderen is er dus geen oplossing. Dat betekent dat 31 kinderen vanaf januari in de kou staan.    Wij spreken Stad Ieper aan op haar verantwoordelijkheid om iets te doen

Gemaakt: 2022-11-21 Statistieken

OPROEP AAN VERVOERREGIORAAD LEUVEN OM BUSLIJNEN 316, 318 & 616 NIET TE REDUCEREN OF TE SCHRAPPEN

De nieuwe plannen van de Vervoerregioraad Leuven zijn verontrustend, daar men lijnen 316, 318 en 616 wil reduceren tot één enkele lijn, met enkel passages tijdens de spitsuren. Dit is onbegrijpelijk... Jong, oud, mensen met een beperking, schoolgaande jeugd, mensen die werken,… Iedereen geeft het belang aan van de buslijnen door Moorsel De Vlaamse regering heeft met de modal shift, de ambitie om tegen 2030 iedereen op een duurzame manier te verplaatsen en dus 50% duurzame vervoersmiddelen te rea

Gemaakt: 2023-01-06 Statistieken

Ja wij willen nu een beheersplan voor de wolf!

Hoe lang laten wij nog toe dat de politiek halsstarrig weigert actie te ondernemen? Hoeveel dieren moeten wijken voor de wolf? Moeten we met lede ogen aanzien hoe wildpopulaties (die in heel Vlaanderen floreren), gedecimeerd worden door nalatigheid van onze overheid? Voor alle duidelijkheid: Nee, jagers willen de wolf niet uitroeien! Ja, jagers willen dat er nu beheersplannen gemaakt worden voor het echt te laat is! Lees de volledige tekst op Dringend actie gevraagd! (jllc.be)

Gemaakt: 2022-09-12 Statistieken

Betere bescherming van dieren op Bonaire

Een dier is geen 'DING'. Dieren hebben gelijk mensen rechten. De door Stichting Dierenhulp ingediende wet en regelgeving om dieren meer bescherming te geven ligt inmiddels al 1,5 jaar in het BestuursCollege van Bonaire. Als bijzondere gemeente van Nederland roepen wij de verantwoordelijke gedeputeerden van Bonaire op deze regelgeving in te voeren. Om zo het KPCN (Korps Politie Caribisch Nederland) meer handvatten heeft om te gaan handhaven en zo dierenmishandeling tegen te gaan. Eigenaren te wij

Gemaakt: 2022-09-01 Statistieken

Stop de cancel culture aan de Universiteit Antwerpen

Geachte professor Van Goethem Mijnheer de rector Recent heeft zich een spijtig voorval afgespeeld aan de Universiteit Antwerpen. U besloot twee personeelsleden uit het departement Biologie te schorsen. De reden was dat ze zich in een privégesprek na een practicumexamen –  dat per ongeluk werd opgenomen – ‘racistisch’ en ‘kwetsend’ zouden hebben uitgelaten over bepaalde bevolkingsgroepen. De opname is volgens ons echter geenszins een bewijs van racisme. Ze toont een informeel gesprek tussen twee

Gemaakt: 2022-07-03 Statistieken

(Dubbel) ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders (evenveel als koppels)

Als alleenstaande ouder van 2 zonen vind ik het discriminatie van het kind van (al dan niet bewust) alleenstaande ouders dat koppels 2 keer  ouderschapsverlof (elke ouder vh koppel) kunnen nemen voor een kind en een alleenstaande slechts 1 keer, maw een koppel kan dubbel zoveel ouderschapsverlof opnemen als een alleenstaande terwijl een alleenstaande sowieso al minder opvangmogelijkheden heeft. Dit is zeker het geval voor bewust alleenstaande ouders of een kind van wie een ouder overleden is of

Gemaakt: 2022-06-09 Statistieken

Pak drugsgeweld in Antwerpen keihard aan: zet het leger in!

  De granaataanslagen, schietincidenten en rondslingerende niet-ontplofte granaten teisteren meer dan ooit bepaalde wijken in Antwerpen. Het stadsbestuur wijst vooral naar het federale niveau en verzuimt om zelf krachtige maatregelen te nemen om een signaal te geven aan de buurtbewoners en hun onveiligheidsgevoel weg te nemen. Bovendien laat het stadsbestuur alle kansen liggen om de drugsmaffia te laten zien dat het menens is. Het bewijs hiervan is geleverd toen er recent op amper 24u tijd maar

Gemaakt: 2020-09-03 Statistieken

Huisdieren toegelaten !!!

Baasjes met honden of andere dieren hebben het echt lastig om een stek te huren waar hun maatjes welkom zijn. Nog steeds is dit een vaak voorkomend probleem!  Wie deze petitie ondertekent, is van oordeel dat er een huisdier mag gehouden worden  ... ongeacht wat men huurt . mits geen overlast. 

Gemaakt: 2023-01-18 Statistieken

Ik wil helpen! Studenten en de opvangcrisis

Nog steeds krijgt niet iedere asielzoeker ’s nachts toegang tot een bed, laat staan tot veilige, warme opvang overdag. De temperaturen zijn momenteel hoger dan in de maand december, dus lijkt deze problematiek minder urgent maar dat is allerminst zo. Asielzoekers die een asielaanvraag indienen hebben recht op bed, bad en brood. Zolang we daar niet aan tegemoet komen, schendt België de mensenrechten. Dit werd al meerdere malen vastgesteld door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. Ondertuss

Gemaakt: 2023-01-16 Statistieken

Meer parkeerautomaten op Nieuwpoortsesteenweg, Raversijde

Sinds 1 januari moeten bezoekers op Raversijde gebruik maken van registratiepalen om 8 uur gratis te parkeren. Echter staat er GEEN ENKELE registratiepaal op de Nieuwpoortsesteenweg te Raversijde tussen huisnummers 548 en 590, waar handelaars en dokterspraktijk aanwezig zijn. Indien je geen (betaal)paal ziet staan, ga je er van uit dat dit niet nodig is. Ook is de manier van registreren tegenstrijdig. Online krijg je bijv. error., noch krijg je bewijs van registratie... Wij, handelaars en bezoek

Gemaakt: 2023-01-11 Statistieken

WEG MET HET CAPACITEITSTARIEF

DIEFSTAL Vanaf dit jaar is de zoveelste PEST belasting een feit. Nadat onze excellenties ons hebben opgezadeld met hoge energieprijzen ( en dus ook hogere taksen ) is het capaciteitstarief een feit. Het zal je minimum 100 € / jaar meer kosten plus btw. Kan zelfs oplopen tot een meerkosten van 350 € ... In de verklaring staat letterlijk " om het elektriciteitsnet niet te moeten verzwaren ... " wordt dit tarief ingevoerd. DIT IS UITERAARD DIKKE ZEVER !!! Ons verbruik van elektriciteit zal minimum

Gemaakt: 2023-01-04 Statistieken

Verkavelingsproject Sint Trudo Assebroek

Wij willen dat het project ´verkaveling Sint Trudo´ geherevalueerd en herbekeken wordt. Van bij de start van het project, begin jaren 2000, werd duidelijk dat deze verkaveling een impact zou hebben op de buurt. Niet enkel op de mobiliteit, maar zeker ook op de waterhuishouding van de hele buurt. Net dit laatste willen we extra in de kijker zetten. Zeker als vastgesteld wordt dat de tuinen van buurtbewoners onder water komen te staan. Wat als dit nog een volledig is bebouwd?  Met deze petitie wil

Gemaakt: 2022-12-27 Statistieken

Sluiting opvang "de zeven dwergjes" & "Sneeuwwitje" te Oostkamp

Meer dan 50 kinderen, meerdere verzorgsters, ... Al deze mensen dreigen hun "tweede thuis" te verliezen... Op 19 december 2022 werd door de organisatie Opgroeien beslist dat de kinderopvang "de zeven dwergjes" en "sneeuwwitje" vanaf donderdag 19 januari 2023 de deuren moet sluiten, dit omwille van administratieve redenen. Vanuit alle ouders van de kinderen zijn wij deze petitie gestart om te tonen dat wij niet akkoord gaan met deze beslissing. Ondertussen willen wij deze petitie uitbreiden en ee

Gemaakt: 2022-12-20 Statistieken

Atelier Pieter Janssens

Beeldend kunstenaar Pieter Janssens werkt al 23 jaar op zelfstandige basis in een atelier aan de Molens van Orshoven. Hij knapte het gebouw eigenhandig op en droeg al die tijd met veel respect zorg voor dit industriële erfgoed. De laatste jaren is de buurt rond de Molens zeer levendig geworden. Pieter is samen met andere bewoners de drijvende kracht achter buurtwerking Vaartkater. In januari 2023 wil stad Leuven de helft van zijn werkruimte afnemen en zal zijn huurprijs per m² 5x duurder worden

Gemaakt: 2022-12-03 Statistieken

De basisbeurs voor iedere student!

ZIE ONZE WEBSTE! De basisbeurs die vanaf het collegejaar 2023-2024 wordt ingevoerd, ziet huidige studenten met de hoogste schulden over het hoofd. Deze nieuwe vorm studiefinanciering die wordt ingevoerd geldt immers niet voor studenten die al langer dan vier jaar studeren (bij een éénjarige master). Daarnaast wordt ieder jaar dat al gestudeerd is in mindering gebracht op het recht op de basisbeurs.  De nieuwe basisbeurs geldt namelijk slechts voor studenten die nog recht hebben op de zogenoemde

Gemaakt: 2022-11-29 Statistieken

Wet tegen pesten.

Zoals velen wel weten is pesten een ernstig probleem onder kinderen/jongeren, maar ook bij volwassenen. Pesten komt voor in alle leeftijden en lagen van de samenleving. En pesten kan leiden tot persoonlijke of psychische problemen. Denk hierbij aan, zelf gaan pesten, eenzaamheid, angststoornis, burnout, depressie, en denk in het ergste geval ook aan zelfdoding. Alleen al onder tieners sterft er minimaal 1 tiener per week aan zelfdoding. Een groot deel hiervan is direct of indirect gevolg van pes

Gemaakt: 2022-07-08 Statistieken

Wij rijden met plezier 100 km/uur op onze snelwegen, 100 is de max !

100 km/uur rijden op de snelweg is maatschappelijke optimaal want de voordelen zijn groot : - minder dodelijke slachtoffers en minder ernstige ongevallen; - vlotte verkeersstroom en minder stress op de baan; - minder uitgaven en meer koopkracht; - minder afhankelijkheid van demagogische oliestaten; - minder klimaatopwarming; - betere luchtkwaliteit en minder stikstof; - minder geluidshinder; - baten op het vlak van gezondheid. Met plezier engageer ik mij vrijwillig om max. 100 km/uur te rijden o

Gemaakt: 2022-06-18 Statistieken