Tegen windmolens op de Ekkelenberg 24A, 1540 Herne

Tegen windmolens, in een straal van 600 m van bestaande woonhuizen, omdat volgens wetenschappelijk onderzoek zowel grote als kleine windmolens negatieve gevolgen hebben voor mens en dier. Volgens verrschillende studies  zijn windmolens tot 600 m schadelijk en tot 3 km risicovol. Daarnaast veroorzaken ze landschapshinder, slagschaduw, geluidshinder, gezondheidsproblemen voor mens en dieren, oriëntatieverlies  van vogels, insecten en andere dieren, waarde verlies onroerend erfgoed, kleine windmolens zijn voorlopig niet economisch haalbaar. Ik vind het bouwen van kleine windmolens op deze locatie dan ook niet verantwoord en onaanvaardbaar. Temeer dat er voldoende alternatieve oplossingen zoals energie delen en zonnepanelen en etc. zijn  om de energietransitie waar te maken. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tiels André om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...