Populairste petities van 2018 - Belgium

  • Land: Belgium
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Par l'amour de l'art

Par l’amour de l’art   (Scroll down for English version)   “Het is een slechte methode van de woorden te vertrekken om de dingen te definiëren” —Ferdinand de Saussure   Eind februari werd door middel van een bescheiden overlijdensbericht in o.a. de kranten ‘De Standaard’ en ‘De Morgen’ wereldkundig gemaakt dat de kunstenaar Jan Vercruysse het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild. De afscheidsplechtigheid vond eerder al in intieme familiekring plaats. Het bericht gold als enige kennisgeving

Gemaakt: 2018-04-27 Statistieken

Tegen de verkaveling van Cantershof

Teken deze petitie als u vindt dat het veldje aan Cantershof moet blijven.  Dit veldje is van onschatbare waarde voor zo goed als alle jongeren uit Hove en omstreken. Er wordt bijna dagelijks gevoetbald en samengekomen om leuke verhalen te delen. Ook voor alle andere inwoners van Hove en omstreken is dit veldje waardevol. Een stukje groen in het stilaan volgebouwde Hove moeten we met alle macht behouden.  Dit is slechts een fractie van de betekenis van het veldje aan Cantershof, maar de boodscha

Gemaakt: 2018-02-20 Statistieken

Verkeerslichten Gistelsesteenweg thv. Zilverlaan nu!

Al jarenlang is het kruispunt op de Gistelsesteenweg ter hoogte van de Zilverlaan een gevaarlijke plek voor alle weggebruikers. De verkeersrdukte die van alle kanten komt zorgt er voor dat dit een uiterst moeilijke oversteekplaats is waarbij de minste fout dramatische gevolgen kan hebben. In tijden dat de Vlaamse en lokale overheden verkeersveiligheid hoog in het vaandel lijken te dragen is het onbegrijpelijk dat zo'n pijnpunt nog steeds niet aangepakt werd. Door deze petitie te tekenen vraag je

Gemaakt: 2018-01-12 Statistieken

De Dingen Des Levens' opnieuw naar Vlaanderen

De Amerikaanse serie 'De dingen des levens' stopt alweer in vlaanderen. Duizende fans zijn teleurgesteld en ontgoocheld. Kranten beweren dat er te weinig aantekeningen waren  Maar tegendeel is waar het zijn er veel meer die nu teleurstellende reactie plaatsen en boos zijn  We hebben massaal naar alle vlaamse zenders mailen gestuurd en nog en krijgen steeds een negatief antwoord  Graag zou ik terug proberen een petitie te starten en rond laten gaan en hopelijk veel gedeeld en reacties komen. Dus

Gemaakt: 2018-08-01 Statistieken

We willen allemaal een zender voor Mooi & Meedogenloos

Vanaf augustus voert de zender Fox als zoveelste in rij na o.a BRT, vtm, vier en vijf onze favoriete serie The bold and the beautiful af. Wij als fans worden alweer in de kou gezet. We vragen daarom met aandrang de andere zenders om onze serie over te nemen. B&B mag niet van het Vlaamse scherm verdwijnen. Teken daarom aub deze petitie als u fan bent en u het hiermee eens bent!!! 

Gemaakt: 2018-06-19 Statistieken

Geen theehuis(gebedshuis) voor moslims in Essen

Het Wapen van Essen wordt een ontmoetingsplaats voor moslims (niet erkend gebedshuis), een zoveelste vzw die niet onze cultuur en westerse waarden erkennen. Teken mee deze petitie, als u zich tegen de komst verzet van deze zoveelste bedreiging van onze samenleving.

Gemaakt: 2018-11-15 Statistieken

leuvenrechtdoor

Inwoners onder de zogenaamde "Leuven rechtdoor" vliegroute wensen zich hierbij ten stelligste te verzetten tegen dit concentratieplan. De opstijgende vliegtuigen zorgen voor enorme overlast. Daar een groot deel van onze regio al te maken krijgt met dalende vliegtuigen, is er nooit meer rust. Er is geen sprake van een eerlijke spreiding. De nieuwe vliegroute is zonder overleg doorgeduwd. Wij willen dat deze onrechtvaardige beslissing onmiddellijk wordt herroepen.  

Gemaakt: 2014-07-03 Statistieken

Nachtvissen en zodiac weer toelaten op de meganck

Sinds de vergadering op 8/11/2018 is er een verbod ingegaan tegen de zodiac en het nachtvissen, help ons met deze petitie te ondertekenen dat we samen sterk staan.

Gemaakt: 2018-11-09 Statistieken

Wij willen Juwelier Moens vrij

Juwelier Moens schoot op een gewapende overvaller en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor doodslag !! Ongeloofelijk ! laat hem door deze petitie weten dat we achter hem staan Gelieve zoveel mogelijk te delen 

Gemaakt: 2018-07-07 Statistieken

Minister Schauvliege, wij eisen een krachtdadig klimaat- en milieubeleid!

Elke dag is er nieuws over de negatieve effecten van de klimaatverandering. Het is vijf na twaalf, maar toch merken we dat het beleid in ons land schandalig achterloopt. Klimaatactieplannen opgesteld in de gemeenten zijn gedateerd, onvolledig en niet bindend. Vereiste maatregelen in de veeteelt, één van de grootste boosdoeners, verantwoordelijk voor zo’n 14,5% van de broeikasuitstoot, blijven achterwege.   Op 25 oktober jongstleden heeft het provinciebestuur van Vlaams Brabant, op advies van de

Gemaakt: 2018-12-04 Statistieken