Asse slibt dicht !

Zij die dagelijks de Assese wegen "trotseren" stellen het vast: het wordt sti...laan onmogelijk om het centrum van de gemeente te bereiken of de gemeente te doorkruisen...
De maat raakt stilaan vol ! Als bewoner van één van de toegangswegen van Asse zie ik de files niet alleen langer worden, maar ook langer duren... Tot een jaar geleden was Asse een "no go-zone" tijdens de spitsuren, nu is het ook aanschuiven tijdens de "daluren" en zelfs in het weekend!
De gemeenteleiders maken echter werk van een oplossing: eenrichtingsstraten inrichten op de "sluiproutes" én een telling organiseren van het aantal wagens die in de file staan zullen zeker bijdragen tot een oplossing op korte termijn... NOT!
Momenteel worden er ook 12 (twaalf!) mogelijke tracés bekeken voor de afwerking van de ringweg, dus laat ons vooral niet zeggen dat het probleem niet wordt "bekeken"...
Hoog tijd dus voor elektronische borden die de reistijd vermelden tussen pakweg Mollem en Centrum Asse en ook een spitsstrook op diverse steenwegen brengen misschien soelaas?
Ben je het als inwoner van Asse of omstreken ook beu om nodeloos kostbare tijd te verliezen in en rond de gemeente? Laat ons een eerste noodkreet slaken via deze weg en hopelijk geraakt de boodschap van alle groepsleden tot aan het gemeentehuis... Bezoek ook onze Facebookgroep: www.facebook.com/groups/Asseslibtdicht .