Afschaffing BTW voedselschenkingen

Wij steunen samen met Vlaams Minister Ingrid Lieten het voorstel van PS en CDH om de btw op
etenswaren die warenhuizen schenken aan de Belgische voedselbanken, af te schaffen. Daarom starten wij met deze petitie omdat iedereen recht op voedsel heeft !!!In 2012 vroegen 121.000 mensen in ons land de Voedselbanken om steun. Dat meldt Het Nieuwsblad op Zondag. Het nieuwe cijfer is een record. Sinds 1995 is het aantal vragen om voedselhulp verdubbeld.
Opvallend is de toestroom van gepensioneerden die niet meer rondkomen met hun pensioen

Meer en meer mensen moeten steun vragen aan de voedselbanken onder meer door de aanhoudende economische crisis die meer en meer mensen in ‘armoede’ duwt.

Het mag duidelijk zijn dat wij mensen van ‘Den Onderstroom’ (8 collega’s opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting) voedselhulp als een noodzaak zien en dus blijven ijveren voor een hoger minimum inkomen zodat iedereen zich van eigen voedsel kan voorzien. Dat mensen hier meer dan hun eigen trots voor opzij moeten kunnen zetten, is een zware psychologische drempel waar velen weken, maanden over doen om deze stap uiteindelijk te zetten, omdat ze niet anders meer kunnen!! Geen vrije keuze dus!!!


In 2014 zal Europa haar financiële steun aan de voedselbanken terugschroeven waardoor nog meer mensen in hongersnood zullen komen te zitten.

 

Daarom willen we met deze petitie het voorstel van PS en CDH mee ondersteunen!

En we zijn niet alleen die dit voorstel steunen…Daarom willen we de krachten bundelen samen met de politici in dit voorstel. We hebben jullie steun meer dan nodig zodat voedsel schenken aan de voedselbanken geen geld meer kost aan de warenhuizen,opdat mensen die hier een beroep op willen doen niet in de kou blijven staan. Elk kind, elke persoon die honger lijdt, is er een teveel, waar dan ook in deze samenleving!!!


Ook Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A) steunt het voorstel van PS en CDH om de btw op etenswaren die warenhuizen schenken aan de Belgische voedselbanken, af te schaffen. Ze drong hier vorig jaar al op aan bij de federale minister van Financiën, maar kreeg nog geen antwoord.

Als warenhuizen vandaag voedsel wegschenken naar landen buiten de Europese Unie, betalen ze geen btw. Binnen de EU moeten ze wel btw betalen. ‘Begrijpe wie begrijpen kan', vindt Lieten. ‘Dit moet dringend geregeld worden, zodat de
samenwerkingsprojecten tussen warenhuizen en voedselorganisaties die overal in Vlaanderen navolging vinden niet gehypothekeerd worden.'

Vorig jaar lanceerde de minister een pilootproject rond de verdeling van voedseloverschotten uit warenhuizen in Sint-Truiden. Momenteel werkt Lieten een draaiboek uit om gelijkaardige projecten in heel Vlaanderen te laten plaatsvinden. Zo lopen er nu ook projecten in Brussel en Aalst. Wij willen echter nog meer gelijkaardige projecten zien!


Wij vragen dan ook aan de bevoegde ministers /instanties om het voorstel van
afschaffing van BTW op voedselschenkingen vanuit warenhuizen aan de
voedselbanken in België goed te keuren.Den Onderstroom

Caro Bridts,  Gerda Massenhove,   Sandra Carlier,  Carolien Brugghe,  Nancy Acx,  Cindy Demeulenaere,  Miranda Bouttens