AANKLACHT TEGEN WILDERS IS EEN GEVAAR VOOR HET VOLK VAN NEDERLAND

Het volk van Nederland tekent protest aan tegen de onwettige aanklacht tegen Geert Wilders (partijleider van de PVV).

Ons kabinet overtreedt hiermee namelijk Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, met name het recht op Vrijheid van meningsuiting en Persvrijheid. Het meest zwaarwegende is, dat deze aanklacht de veiligheid van het Nederlandse volk in gevaar kan brengen, omdat onze regering hiermee aangeeft dat geweld en dreiging tot aanslagen door bepaalde volksgroepen geoorloofd zijn. Dit druist in  tegen alle regels van de Europese wetgeving in het belang van de Nationale veiligheid.  

De aanklacht tegen GeertWilders is namelijk het tegenovergestelde van de regel inzake "het opleggen van beperkende maatregelen aan personen met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid", aangezien onze nationale veiligheid hierdoor juist in gevaar wordt gebracht, doordat potentiële terroristen deze actie van onze regering zien als een vrijbrief om hun daden straffeloos te kunnen uitvoeren. 

Wij, het volk van Nederland protesteert derhave tegen het ignoreren en verwerpen van een waarschuwing/ raadgeving met betrekking tot een dreigend gevaar, waardoor de veiligheid van het gehele volk in gevaar kan worden gebracht! In geval van concretisering van een dreiging zullen wij dan ook dit Kabinet hiervoor aansprakelijk stellen.