Inspecteur Huurman moet blijven!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Huurman bedankt!

2013-05-04 14:10:06

Beste petitie ondertekenaars,

Inmiddels hebben wij gistermiddag onderstaande brief samen met 2611 handtekeningen overhandigd aan minister Whiteman. Wij zullen
uiteraard alles blijven volgen en monitoren!

Een ongekend succes voor Curacao waar niet iedereen toegang heeft tot internet en dat was ook te zien aan het feit dat 830 mensen naar Casa
Cesar zijn gereden om hun handtekening te plaatsen!

Ik wil iedereen bedanken voor de  gegeven steun en in het bijzonder de
popcorndame bij Casa Cesar, die geheel belangeloos deze actie heeft ondersteund:)
Wie goed doet, goed ontmoet; vandaar een oproep aan jullie, mochten jullie in
de buurt zijn van Casa Cesar, vergeet onze popcorndame niet!

Gisteren was ook laatste dag van inspecteur Huurman en op dit moment is er nog steeds geen passende vervanger geregeld. Dit betreuren wij ten zeerste want de continuiteit van het toezicht op de gezondheidszorg op Curacao is in het geding!

Echter heeft deze petitie actie wel onderliggende doelen bereikt, te weten:

1. Door deze petitie te ondertekenen/ steunen hebben wij geen mooier afscheidscadeau kunnen geven aan de heer Huurman; inmiddels vinden
2645 mensen unaniem dat inspecteur Huurman het UITSTEKEND heeft gedaan & HOPI DANKI PA TUR KOS! Deze steun was hartverwarmend voor de heer Huurman, zoals hij dat zelf heeft gezegd tijdens een interview op de radio.

2.  BEWUSTWORDING van het volk,

3. Door deze enorme draagvlak, van meer dan 2600 verontruste burgers hebben wij de politiek laten zien waar wij toe in staat zijn, mits wij ons
organiseren. Uiteindelijk blijft de politiek wel gevoelig voor zo'n groot
aantal burgers.

4. Daarom blijft deze petitie site vooralsnog open, zodat het een belangrijk communicatiemiddel  blijft in de aanloop van een nog op te richten
patientenvereniging! Wordt vervolgd!

Het is dus nog niet voorbij, dit is slechts het begin!

_________________________________________________________________________________


Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

Ten aanzien van Minister de heer B. Whiteman

én

Inspectie voor de Volksgezondheid

Ten aanzien van waarnemend Inspecteur-Generaal de heer J. Alcalá

Bellisimaweg 17

Klein Kwartier, Curaçcao


Den Haag, 3 mei 2013


Betreft: Aanbieding petities "inspecteur Huurman moet blijven"


Geachte Minister Whiteman, geachte heer Alcalá,


Het zal u niet ontgaan zijn, dat nadat men uit de media heeft kunnen vernemen dat de inspecteur Huurman geen contractsverlenging kreeg, er een verhitte discussie is losgebarsten.
Ondergetekende en velen met haar betreuren deze beslissing ten zeerste en maken zich ernstige zorgen over de continuïteit van het toezicht op de
gezondheidszorg op Curaçao.

Gezien het feit dat ondergetekende, in verband met haar werkzaamheden sinds 2009 samen met haar echtgenoot Dr Randolph van Eps (vaatchirurg) op Curaçao, op de hoogte is van de verontruste gevoelens van vele patiënten en familieleden, heeft ondergetekende een petitie georganiseerd zodat ook het volk van Curaçao hun ongerustheid kunnen uiten middels het ondertekenen van deze petitie.

Ondergetekende heeft op www.petities24.com/inspecteur_huurman_moet_blijven een petitie forum opgezet, waar vele patiënten en burgers zich konden manifesteren ten aanzien van de specifieke situatie rondom het vertrek van de heer Huurman en de gezondheidszorg in het algemeen.

Daarnaast heeft ondergetekende ook de rest van de bevolking willen bereiken die geen toegang hebben tot het internet en mensen konden naar de volgende locaties gaan om deze petitie formulieren te ondertekenen:

1. Casa Cesar aan de Winston Churchilweg 25,

2. Food Festival bij Asiento bij het kaaskraampje van M. Rodrigues Agencies,

3. Bruna boekwinkel in Zuikertuintje Mall.

Het is een overweldigend succes gebleken, hoeveel mensen slechts in paar dagen tijd de moeite hebben genomen om deze petitie te ondertekenen! In totaal hebben 2611 mensen deze petitie ondertekend, waarbij 830 mensen bij Casa Cesar en 177 mensen bij Food Festival (Asiento) zijn geweest om hun handtekening te plaatsen op de "papieren" petitie formulieren! U kunt ervan uitgaan dat we zeker 3000 handtekeningen verzamelen omdat de petitie site niet gesloten wordt.

Het is een belangrijke communicatiemiddel geworden die benut kan worden ter voorbereiding van de oprichting van een patiëntenvereniging!
Curaçao heeft momenteel geen patiëntenvereniging die de gezondheidsbelangen van de Curaçaose burgers behartigd! Dit is hard nodig, gezien het feit dat er te vaak medische missers en fraudes gepleegd worden en dat er geen enkel consequentie eraan verbonden is!

Ondergetekende is er zeker van bewust dat waar mensen werken er fouten gemaakt kunnen worden. Dit is ook menselijk, maar dat neemt niet weg dat er dan ook een verplichting moet zijn om deze complicaties te registreren, te evalueren en daar waar mogelijk te verbeteren zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de medische beroepsgroep zelf ! Zodra deze medische beroepsgroep deze verantwoordelijkheid verzuimd hebben wij, indien er een inspecteur voor de
volksgezondheid aanwezig is, de onafhankelijke dienst binnen het ministerie van gezondheid, milieu en natuur op Curaçao die als doel heeft het beschermen en bevorderen van de gezondheidsbelangen van iedere burger op Curaçao.

Daarnaast is het uiterst belangrijk voor de continuïteit van de toezicht op de gezondheidszorg dat de klachten ingediend door gedupeerde patiënten en familieleden integer en onafhankelijk behandeld worden.

Ook in het nieuws heeft ondergetekende aandacht gevraagd voor het feit dat het contract van de heer Huurman niet is verlengd, terwijl er geen gepaste inspecteur en adjunct-inspecteur is aangesteld, die opgewassen zijn voor deze uitermate belangrijke klus .

De vereniging van medisch specialisten curaçao (VMSC) verwijten inspecteur Huurman van 'ongekend fanatisme' in een heksenjacht op specialisten. Daarbij zou hij ten onrechte een beeld van 'totale verloedering van de medisch specialistische stand' projecteren. Ondergetekende heeft begrip dat  medisch specialisten boos zijn op de beslissing van inspecteur Huurman om maagverkleiningsoperaties op Curaçao voor een half jaar te verbieden. Want per slot voor rekening vindt de vereniging van medisch specialisten curaçao deze zogenoemde bariatrische chirurgie een 'topklinische activiteit' en VMSC snapt niet waarom de inspecteur Huurman deze operaties heeft stopgezet. Echter maakt ondergetekende zich wederom zorgen naar aanleiding van vijf personen die recentelijk nog zijn overleden die zo'n operatie hadden ondergaan. Is dit het niveau van top klinische medische zorg wat wij met z'n allen nastreven op Curaçao ?

Door middel van deze petitie heeft ondergetekende een behoorlijke draagvlak gekregen onder de bevolking om u en de politiek te attenderen dat dit een buitengewoon ernstige en zorgelijke situatie is!

Waarom is dit zo ernstig en zorgelijk?

Omdat er evidente bewijzen aanwezig zijn dat er een medische zorg is op het eiland die niet meer is van deze tijd. Om u een voorbeeld te geven op het gebied van bijvoorbeeld de vaatzorg, is het niet meer noodzakelijk om benen aan de lopende band te amputeren!

Anno 2013 zijn er andere mogelijkheden om
deze wonden te verzorgen en de onderliggende oorzaak van deze wonden aan te pakken. Hiervoor heb je wel een dedicated en conform " the state of the
art" opgeleide specialist nodig die in nauwe samenwerking met de dedicated
zusters van de Wit Gele Kruis (alleen maar lof voor deze groep hardwerkende
wijkverpleging) een team vormen voor deze grote groep patiënten!

Op de lange termijn kan het de gezondheidszorg enorme financiële besparingen opleveren, die wij juist zo hard nodig hebben om te kunnen investeren in de medische zorg en een nieuw ziekenhuis!

Curaçao heeft een gekwalificeerde, onafhankelijke en integere inspecteur voor de volksgezondheid nodig die de gezondheidsbelangen van iedere burger op Curaçao beschermd zonder daarbij gestoord te worden door vriendjespolitiek!

Ondergetekende heeft reeds eerder aangegeven dat de heer Huurman een personificatie is geworden van een inspecteur die het vertrouwen geniet van de Curaçaose bevolking!

Graag verneemt ondergetekende, samen met de 2611 petitie ondertekenaars wat uw vervolgstappen zullen zijn, nu er een leemte is ontstaan door het vertrek van de heer Huurman hedenmiddag?

Toezicht op de gezondheidszorg, waaronder het toezicht op specialisten, is GEEN vrijblijvende aangelegenheid, maar een wettelijke plicht! Als minister van gezondheid, milieu en natuur, en als (waarnemend) hoofd van de inspectie voor de volksgezondheid, dient u uitvoering aan de plicht te geven, onder andere door zorg te dragen voor een continue en adequate bemanning van de inspectie voor de gezondheidszorg, dat wil zeggen met voldoende en kundige mensen die hun werk naar behoren en onafhankelijk uitvoeren, waaronder een inspecteur en een adjunct-inspecteur.

Ondergetekende en ruim 3000 verontruste burgers verzoeken u beiden om te bewerkstelligen dat de aanstelling van inspecteur Huurman alsnog wordt verlengd en voor het aflopen van de aanstelling van de heer Huurman (hedenmiddag) een nieuwe inspecteur en adjunct-inspecteur benoemd.

Namens ruim 3000 bezorgde burgers, verblijf ik met de meeste hoogachting,

Met vriendelijke groet,


Susanne van Eps-Habibe

susanne.vaneps@gmail.com


Susanne van Eps

Update petitie actie 30 april

2013-04-30 10:52:18

Zeer gewaardeerde ondertekenaars,

Het is feest vandaag, we hebben een nieuwe Koning!

Ook onze petitie actie viert een klein feestje want we hebben de 1000 handtekeningen bereikt; te weten (1155 online en ongeveer 120 op papier).

Onze minister van Volksgezondheid is nog steeds niet onder de indruk!

Gegronde reden om door te gaan met deze actie, zeg het voort!

Naast online tekenen, bestaat ook mogelijkheid om op papier deze petitie te ondertekenen bij de volgende locaties:

1. Casa Cesar aan de Winston Churchillweg 25

2. Food Festival bij Asiento bij het kaas kraampje van M. Rodrigues Agencies (bij deze ook allen uitgenodigd om een stuk kaas te kopen :)

3. Bruna Boekhandel in Zuikertuintje Mall

Inmiddels hebben de bedreigde specialisten zich ook laten horen door een persoonlijke aanval in te zetten. Graag deel ik u een passage van een mailwisseling van een bezorgde burger:

"Het spijt me wel ontzettend, dat jullie besloten hebben om niet terug te komen naar Dushi Kòrsou. Na deze brief over Huurman moet blijven, zou ik dolgraag een soortgelijke maar veel intensievere campagne willen opstarten: Randolph van Eps moet toestemming krijgen om zich hier te vestigen als de enige echte vaatchirurg. Maar ik heb alle begrip voor jullie beslissing na de door jullie geleden ellende door de incompetente en hufterige collega’s".

Zoals ik al eerder heb aangegeven, deze actie gaat NIET om ons! Deze actie gaat om het feit dat wij op Curacao RECHT HEBBEN OP EEN GOEDE ZORG EN EEN ONAFHANKELIJKE CONTROLE DAAROP!!!

Huurman is een personificatie geworden van een Inspecteur die het vertrouwen geniet van het volk! Graag willen wij dat Huurman blijft, of dat hij een gekwalificeerde, integer en onafhankelijke inspecteur kan inwerken en zijn werk kan overdragen. Zodat de continuiteit van het toezicht op de gezondheidszorg op Curacao gewaarborgd blijft!

Leve de Koning !

 


Susanne van Eps

Voortgang Petitie Huurman moet blijven!

2013-04-28 15:31:44

Beste allemaal,

Heel hartelijk bedankt voor jullie steun en handtekeningen!

Inmiddels is het ook mogelijk voor degenen die geen internet hebben om op papier deze petitie te ondertekenen bij de volgende locaties:

1. Casa Cesar aan de Winston Churchillweg 25

2. Food Festival bij Asiento bij het kaas kraampje van M. Rodrigues Agencies (bij deze ook allen uitgenodigd om een stuk kaas te kopen :)

Inmiddels hebben we 670 handtekeningen verzameld en ongeveer 60 via de papieren editie; we gaan de goede kant op, maar zijn er nog niet!!! Deze actie loopt nog t/m vrijdag 3 mei a.s ! Op de laatste dag van Huurman willen wij alle handtekeningen uitreiken aan minister van Volksgezondheid de heer Ben Whiteman!

Graag deel ik met jullie mijn antwoord n.a.v. een opmerking van een persoon die zich afvroeg of we nu niet moeten stoppen met deze actie? Het antwoord is NEE; we gaan gewoon door !!!

Persoon:

Ik heb begrepen dat de regering een opvolger heeft gevonden  voor Huurman.Een yui di Korsou, die hier woont en bekwaam is to fulfill this position.Bovendien kost deze persoon onze staatskas minder geld.

Ik geloof dat het geen zin heeft jullie aktie te kontinueren.

Mijn antwoord:

Zolang we niet zeker weten wie deze kandidaat is, blijven we gewoon doorgaan! Op dit moment gaan de geluiden rond dat Whiteman dit ook zegt om ons af te poeieren:(

 

En wat als deze persoon familie is van of banden heeft met de medische elite en dus niet onafhankelijk is ????
Wij eisen of Huurman of iemand anders die gelijkwaardig is en net zo voortvarend te werk zal gaan als Huurman. Zoals ik al op de radio heb gezegd is Huurman de personificatie geworden van een Inspecteur die het vertrouwen geniet van het volk!! Voorheen hebben wij dit nooit eerder gehad!
I’m sorry, maar dit is slechts het begin en aan de hand van de reacties en schokkende verhalen van vele gedupeerde patiënten e/o familieleden, is de noodzaak heel groot om in actie te komen en te blijven!! De regering heeft vooralsnog niks gedaan!
We moeten druk blijven uitoefenen zodat de weg die is ingeslagen door Huurman gecontinueerd blijft!!!
Groetjes,
Susanne van Eps-Habibe

 


Susanne van EpsDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.