WindN28 april 2024

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Aanvullende petitie Windturbines ENGIE Ninove nav. het nieuwe openbaar onderzoek

2024-04-12 14:54:03


Engie heeft aanpassingen aangebracht aan hun aanvraag om twee windturbines te plaatsen in de Nederwijk-Oost en de Dendermeersen.
We hebben hiertoe een aantal additionele bemerkingen geformuleerd in een nieuwe petitie die bij de originele zal gevoegd worden.
Mogen we u vragen ook deze te bekijken en indien u zich in de argumentatie kan vinden deze ook te ondertekenen.  Kent u personen die bij het eerste openbaar onderzoek hun stem niet hebben laten horen maar dit wel wilden doen, dan kan u deze alsnog de petitie laten ondertekenen.

Er is ook nog altijd de mogelijkheid om zelf een persoonlijk bezwaarschrift in te dienen, ofwel schriftelijk op de dienst Leefmilieu, ofwel digitaal via het omgevingsloket en dit tot uiterlijk 20 april 2024.

Dank voor uw steun, het is van belang dat de beleidsmakers een duidelijk signaal krijgen zodat dergelijke projecten niet op de verkeerde plaatsen worden gerealiseerd.

Link naar de aanvullende petitie Aanvullende petitie tegen windproject ENGIE N28
Link naar de originele petitie  Petitie tegen windproject ENGIE N28

 


ninovewindn28Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...