Red het laatste stuk natuurlijke Leieoever in Gent binnenstad!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

foto's januari

2013-01-16 21:25:07foto's december

2013-01-16 21:03:30


brief Stad Gent

2013-01-16 20:43:17

In een brief d.d. 21 december 2012 laat milieuschepen Tom Balthazar ons weten dat er "maar" twee bomen zullen gerooid worden.

Voor ons is echter elke boom die gerooid wordt er een te veel. Twéé rooiingen zullen de continuïteit van de houtkant ruw opbreken, zonder betere reden dan "om vanuit het park het contact met het water tastbaar te maken". De noodzaak daarvan ontgaat ons, temeer daar momenteel van de bomen naast het park de takken al verwijderd zijn op ooghoogte, wat naast genoeg "contact" vooral veel inkijk geeft in de Waterwijk vanaf de Leie - iets waar niemand bepaald warm voor loopt.

Voorts beweert de schepen dat de plannen voor de herinrichting van het parkje "meermaals aan de bewoners van de Waterwijk voorgelegd" zijn, waarbij "de bewoners van de overzijde van de Leie uit het oog verloren"(!) zijn. Maar het is erger dan dat, wij hebben weet van op zijn minst één bewoonster van de Willem De Beersteeg die nooit ingelicht is, laat staan ooit "inspraak" heeft gekregen. Zij deelt onze verontwaardiging over deze gang van zaken en heeft gegronde bezwaren tegen de huidige plannen (momenteel ter inzage op het bureau van de Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32; contactpersoon daar is Luc Wellens).

Wij hopen dat het stadsbestuur tot inkeer komt voor het overgaat tot deze nodeloze en ongewenste aantasting van de houtkant aan de Leie.


foto's november

2012-11-24 01:29:17


bezwaarschrift ingediend

2012-10-26 02:59:23

Op 26 oktober hebben we ons bezwaarschrift ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, samen met alle tot dan toe verzamelde handtekeningen. Deze petitie blijft niettemin online en nieuwe handtekeningen blijven welkom, tot het stadsbestuur zijn plannen heeft bijgestuurd naar onze wensen. Dank en proficiat aan allen die ons tot dusver al hebben gesteund! We zullen doorgaan!


foto's oktober

2012-10-24 18:37:35
Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.