GESLOTEN! Landsmeer: steun aan onze Burgemeester!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Petitie-site wordt opgeheven!

2012-10-06 19:06:47

Beste allen,

Er wordt niet gerommeld aan de site, ik ben gewoonweg niet handig met het hele digitale tijdperk! Alle schuld ligt bij de beheerders van deze petitie-site.

Deze site willen we gaan opheffen! We gaan door met

www.landsmeertransparant.nl

Daar is ook een forum waar we gewoon verder kunnen gaan. Er zijn opmerkingen verwijderd. Zonder te selecteren, gewoon verwijderd. De discussie moet op een andere plek verder gaan.Waar geen reclame wordt gemaakt. Dat is ONZE EIGEN SITE, en daar zijn we trots op!

De handtekeningen zijn overhandigd aan de heer Remkes en de resultaten liggen bij de raad.

Alvast bedankt, en excuses dat we dit niet goed gecommuniceerd hebben.

Tot ziens op www.landsmeertransparant.nl

Vanita en Yvette


Inwoners Landsmeer

Persbericht!!

2012-10-01 23:08:28

Persbericht actiegroep wordt beweging Landsmeer Transparant:

 

De actiegroep ‘Steun aan onze Burgemeester’ is hedenavond, 01 oktober 2012, bij elkaar gekomen en heeft unaniem besloten verder te gaan onder de naam ‘Landsmeer Transparant’.

In den beginne is dit geen politieke partij. Deze beweging komt voort uit de actiegroep ‘Steun aan onze Burgemeester’.

De raadsvergadering van 25 september hebben wij als zeer teleurstellend ervaren. Met name de opstelling van de coalitiepartij heeft gezorgd voor veel commotie binnen onze beweging en bij de vele aanwezigen van deze vergadering. Tijdens de vergadering hebben wij namens veel inwoners van Landsmeer de raad, wethouders en de Burgemeester toegesproken. Het verzoek aan de raad was om de motie van 13 september van tafel te halen, de wethouders en de Burgemeester werd dringend verzocht professioneel met elkaar te gaan samenwerken. Aan deze verzoeken werd geen gehoor gegeven. Het resultaat van de petitie (ruim 2000 handtekeningen) werd overhandigd aan de waarnemend voorzitter. De petitie is de dag ervoor (24 september) overhandigd aan de heer Remkes, commissaris van de Koningin.

‘Landsmeer Transparant’ wil  de inwoners van de gemeente Landsmeer WEL op de hoogte houden wordt van wat er afspeelt op bestuurlijk niveau.

Landsmeer Transparant


Inwoners Landsmeer

WE GAAN DOOR!!

2012-09-27 10:26:28

Vanaf heden heet de actiegroep:

WIJ GAAN VOOR TRANSPARANTIE!

Dat dekt beter de lading dan 'Steun aan onze Burgemeester'.

Wij zijn nog niet klaar en pikken het niet dat er zo makkelijk over een burgerinitiatief wordt heen gestapt.

Er worden al plannen gesmeed....

U hoort zsm van ons...


Inwoners Landsmeer

Bezoek aan dhr. Remkes

2012-09-24 22:07:09

Beste allen,

Het bezoek aan de heer Remkes voelt erg goed. Hij heeft de tijd voor ons genomen om onze zorgen mbt de bestuurscrisis aan te horen. Hij heeft aangegeven niet blij te zijn met de ontstane situatie en had verwacht dat de raad anders had gehandeld. Dit heeft hij ook nog bevestigd aan RTV-NH. (Zie ook het verslag op www.lokaleomroeplandsmeer.nl)

Hij heeft tevens zijn waardering uitgesproken naar de manier waarop wij de petitie gestart zijn en hoe we de actie hebben georganiseerd. Dat is voor ons een behoorlijke opsteker aangezien we, naast alle steunbetuigingen, ook minder leuke reacties ontvangen.

Morgen hopen we op wijsheid en gezond verstand van de raadsleden...

Wij hopen jullie morgen te treffen op het Raadhuisplein!


Vanita en Yvette

Beëindigen petitie

2012-09-24 11:09:00

De petitie wordt over 2 minuten gesloten.

We gaan straks naar Haarlem om de handtekingen in een dichtgeplakte enveloppe te overhandigen aan dhr. Remkes. Tevens zullen we mondeling toelichten dat de raadsvergadering, waar het allemaal mee begonnen is, niet in stijl is verlopen.

We hopen dat dhr. Remkes wijs zal gaan handelen en zal gaan verzoeken de motie van tafel te halen.

Volwassen mensen behoren volwassen met elkaar om te gaan!


Inwoners Landsmeer

Dubbele handtekeningen worden verwijderd!

2012-09-23 11:06:16

Beste betrokkenen,

Ga alsjeblieft niet twee keer tekenen! Het kost ons heel veel tijd om dit steeds te checken.

We snappen de emoties maar we willen het zuiver houden. Hou het bij één handtekening...

Dank jullie wel!

Vanita en Yvette


Inwoners Landsmeer

Stand van zaken 17.45 uur

2012-09-22 18:43:44

Na een dag discussie, positieve reacties en toch ook wel veel plezier hebben we nog eens 774 handtekeningen opgehaald!!

Totaal dus: 2059 handtekeningen.

Dit minus de mensen die buiten Landsmeer wonen is dat 1929 handtekeningen.

We zullen nu de besturen van de lokale politieke partijen op de hoogte stellen.

Dank voor jullie inzet.

 

De petitie wordt gesloten op maandag 24 september om 10 uur!


Inwoners Landsmeer

Oproep tot STIL PROTEST!

2012-09-21 21:25:44

Landsmeer, 22 september 2012

 Betreft: STIL PROTEST, Bestuurscrisis Landsmeer (steun aan onze Burgemeester)

 Beste Landsmeerder,

In Landsmeer is de nodige beroering ontstaan over de aangenomen motie in de gemeenteraad van 13 september 2012.

Uit de online petitie, http://www.petities24.com/steun_aan_onze_burgemeester, is gebleken dat de verontwaardiging over dit besluit groot is en dat er massaal steun wordt betuigd aan Burgemeester Astrid Nienhuis. Wij weten dat de boosheid en teleurstelling ook bij veel verenigingen en organisaties leeft.

De heer Remkes, de commissaris van de Koningin van Noord-Holland, heeft aangegeven ons graag te willen ontvangen en de petitie in ontvangst te nemen. Dit vindt plaats op maandag 24 september om 12.30 uur.

Dinsdagavond 25 september aanstaande is er een openbare raadsvergadering. Wij hebben daarvoor spreektijd aangevraagd en mogen om 20.00 uur ons verhaal komen doen en het resultaat van de petitie aanbieden.

Om te laten zien dat wij als Landsmeerders bezorgd zijn over de ontstane situatie, vragen wij u om met een afvaardiging van uw vereniging, dienst, branche of club of op persoonlijke titel, dinsdagavond om 19.30 uur  te komen naar het Raadhuisplein, eventueel in uniform of tenue . Deze actie zal een stil protest zijn. Hiermee willen wij laten ‘horen’ dat wij ‘lamgeslagen en teleurgesteld’ zijn in onze bestuurders.

Het zou niet goed zijn als we met  ‘-geluid, geschreeuw, gejoel, geklap of boe-geroep-’  uiting geven aan onze emoties. Stilte is veel indrukwekkender.  En ongetwijfeld zullen er veel media aanwezig zijn.

Wij hopen op uw medewerking.  

Met vriendelijke groet,

 Yvette Schotsman en Vanita Attema namens een grote groep bezorgde Landsmeerders


Inwoners Landsmeer

1000 handtekeningen!!

2012-09-20 15:51:25

Een fantastisch moment:

Er hebben 1000 mensen de petitie getekend. We hebben namelijk ook de ouderen onder ons de gelegenheid geboden om de petitie op papier te tekenen!

Niet verwacht wel gehoopt....


Inwoners Landsmeer

Kopie van de brief die verzonden is naar alle verenigingen, diensten, branches, clubs en media

2012-09-20 15:49:09

Landsmeer, 20 september 2012


Betreft: Bestuurscrisis Landsmeer (steun aan onze
burgemeester)

Beste Landsmeerder,


In Landsmeer is de nodige beroering ontstaan over de aangenomen motie in de gemeenteraad van 13 september 2012.

Uit de online petitie, http://www.petities24.com/steun_aan_onze_burgemeester,
is gebleken dat de verontwaardiging over dit besluit groot is en dat er massaal
steun wordt betuigd aan Burgemeester Astrid Nienhuis. Wij weten dat de boosheid en teleurstelling ook bij veel verenigingen en organisaties leeft.

De heer Remkes, de commissaris van de koningin van Noord-Holland, heeft aangegeven ons graag te willen ontvangen en de petitie in ontvangst te nemen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid maandag of dinsdag plaatsvinden.

Dinsdagavond 25 september aanstaande is er een openbare raadsvergadering. Wij hebben daarvoor spreektijd aangevraagd en mogen om 19.45 uur ons verhaal komen doen en de petitie aanbieden.

Om te laten zien dat wij als Landsmeerders bezorgd zijn over de ontstane situatie, vragen wij u om met een afvaardiging van uw vereniging, dienst, branche of club, dinsdagavond om 19.30 uur in uniform of tenue te komen
naar het Raadhuisplein. Deze actie zal een stil protest zijn. Hiermee willen
wij laten ‘horen’ dat wij ‘lamgeslagen en teleurgesteld’ zijn in onze bestuurders.

Het zou niet goed zijn als we met  ‘-geluid, geschreeuw, gejoel, geklap of
boe-geroep-’  uiting geven aan onze emoties.
Stilte is veel indrukwekkender. En ongetwijfeld zullen er veel media aanwezig zijn.

Wij hopen op uw medewerking. Het zou fijn zijn of u kunt laten weten of u er bij kunt zijn. Mail gerust als u nog vragen en of opmerkingen heeft.


Met vriendelijke groet,

Yvette Schotsman en Vanita Attema

 


Inwoners LandsmeerDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.