Actie voor een veiliger Kadoelenpad en parkeerterrein

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Aandacht van Stadsdeelcommissie voor een veiliger Kadoelenpad en parkeerterrein

2022-09-18 21:16:20

Hartelijk dank voor uw steun aan de petitie "Actie voor een veiliger Kadoelenpad en parkeerterrein"! De petitie krijgt de nodige aandacht! 
Een aantal leden van de Stadsdeelcommissie hebben een Ongevraagd Advies bij het Dagelijks Bestuur ingediend over de problemen tussen het Kadoelenpad en de IJdoornlaan. Het advies en de petitie staan woensdag 21 september op de agenda van de commissievergadering. Naast een aantal quick wins op onderhoud stuurt de commissie aan op een gebiedsgericht actieplan. Dit is een belangrijk punt om symptoombestrijding op onderdelen te voorkomen en ervoor te zorgen dat belanghebbenden (omwonenden, sportverenigingen, verkeersgebruikers, volkstuinencomplex, bedrijven) niet elkaars concurrenten worden in de roep voor probleemaanpak. Om te voorkomen dat er alleen geld wordt gestoken in nieuw ontwikkelde gebieden zoals de IJoever, heeft de centrale gemeente aan stadsdeel Noord financiele middelen toegekend om te investeren in een aantal gebieden. Het Kadoelenpad en omgeving ligt in zo'n gebied. 

Naar aanleiding van mijn klacht bij de gemeente heeft de Coordinator Openbare Verlichting een schouw laten uitvoeren en bevestigd dat 2 lichtmasten worden bijgeplaatst aan de linkerzijde van de parkeerplaatsen (vanaf de Kadoelenweg gezien). Mijns inziens is dit niet voldoende om de donkere kant links langs de tuinhuisjes te verlichten. 

Met de gebiedsmakelaar, wijkagent en veiligheidscoordinator en ondergetekende heeft er een gesprek plaatsgevonden. De algemene conclusie is dat er sprake is van het 'broken window' effect. Daar ben ik het mee eens, maar het is mijns inziens een te eenvoudige voorstelling van zaken die niet ingaat op de bijdrage van de algemeen  inrichting van het hele gebied  die gelegenheid geeft (een fietser bedreigen of wielen van een auto stelen komt niet door een Big Mac verpakking op straat). 

De gebiedsmakelaar heeft opvolging gegeven aan een aantal punten specifiek voor het parkeerterrein waaronder weginrichting, hoogte gras en riet, afval, grofvuil, cameratoezicht, gaten naast de weg, hek volkstuinencomplex. Tot dusver is de terugkoppeling feitelijk van aard en is er op de meeste punten geen zicht op structurele veranderingen. Het is dus van belang dat de punten ook door en met de Stadsdeelcommissie worden besproken in het kader van het Ongevraagd Advies. 

Na deze update sluit ik de petitie. Als u op de hoogte wilt blijven of betrokken wilt zijn, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Met vriendelijke groet,

Annerie Houterman
06 143 98 606


Annerie HoutermanDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...