Wij willen een Referendum over Bestuurlijk Nederland en BANKEN

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Ja we willen een bindendreferendum....

2013-03-29 17:41:29

Actie / Manifestatiedag 21 MEI Den Haag.


Op dinsdag 21 mei a.s. willen wij

www.ziekvandepolitiek.nl
www.hetburgercollectief.nl


(Verder nog aan te vullen met gelijkgestemden initiatieven: Graag zelfs)

een actie / manifestatiedag houden in Den Haag.


Als BURGERS zijn we onze democratische rechten kwijtgeraakt!

Wij  “ EISEN “ ons ZELFBESCHIKKINGSSRECHT  terug.

Wij zijn ZIEK van de POLITIEK  en willen een 100% Democratie in de vorm van een nieuw modern KIESSYSTEEM.

De uitslag van Het BINDEND referendum is het uit te voeren beleid !!!!!!!!!!

Kortom, terugkerende bindende referendums per onderwerp, waarbij iedere stem, per onderwerp volledig telt.

Dat bindend referendum is de “ Absolute “  VOLKSVERTEGENWOORDIGING.
“ Bij elk onderwerp is uw stem voor 100% bepalend “.
( Stemmen via internet aan de hand van uw unieke persoonsgebonden DigiD code)

- U hoeft er de deur niet voor uit om uw stemrecht te eisen –

De samenleving verandert en we constateren dat de burgers 100% het recht terug wil hebben om  de toekomst van ons land op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau zelf te bepalen.

Geen politiek gekonkel meer, maar terug naar de basis.

Met een door de burger rechtstreeks gekozen Kernkabinet van hooguit 3 Ministers, aangevuld met de secretarissen-generaal van diverse departementen, die bindende referendumuitslagen omzetten in bindend beleid en wetgeving.

ZELFBESCHIKKINGSRECHT
conform artikel 1514 van de Verenigde Naties uit 1960.

Onder de noemer www.bindendreferendum.nu organiseren diverse betrokken groeperingen en personen op 21 MEI a.s. een Manifestatie bij het gebouw van de Tweede Kamer. Wij roepen op om met vereende krachten het huidige systeem te veranderen. Als de politiek het niet doet, dan moeten/gaan we als burgers het zelf doen.

Een korte demonstratieve bijeenkomst, niets hoogdravends.

Dit zijn de dames en heren 'volksvertegenwoordigers' niet waard, gelet op de geleverde prestaties zoals:

Meer dan EEN miljoen mensen onder de ARMOEDE GRENS


De Voedselbank is -helaas- de snelst groeiende bank van Nederland.
70.000 mensen zijn afhankelijk van de voedselbank en dat aantal groeit nog steeds.

600.000 mensen die noodgedwongen geen werk meer hebben, door falend beleid van de politiek en de EU (open grenzen).


350.000 mensen die hun verplichte zorgpremie/eigen risico niet meer kunnen betalen

Een overheid die de burger heeft opgezadeld met een Staatsschuld van 480 miljard euro.
Die Staatsschuld was in 2002 nog 176 en nu in 2012 dankzij de EU 480 miljard euro.

Een heer M.Rutte, die de Staatsschuld in één jaar tijd liet oplopen met meer dan 100 miljard euro.

Duizenden vakmensen w.o. chauffeurs, bouwvakkers en andere vaklieden raakten door een
visie-loze Nederlandse en EU overheid hun baan en hun toekomst kwijt.
Arbeid is een recht; het dient bovendien te worden beloond en niet heimelijk (door goedkope arbeidskrachten) te worden gestolen.

Dit is met name de Nederlandse Overheid te verwijten, zij hebben geen notie van de realiteit. Kosten van deze domme POLITIEKE maatregel, kost de Nederlandse burger/belastingbetaler 15 miljard Euro per jaar en veel persoonlijke ellende (geen werk) is het  directe gevolg daar van.We verzamelen rond 11.30 uur op het plein voor
het Tweede Kamer gebouw
op 21 mei.

Om 11:59 uur volgt er een luid en duidelijk appèl voor aandacht d.m.v. een fluitconcert en/of een luide luchthoorn en een GROTE RODE KAART, als teken aan de politiek om het SPEELVELD te verlaten.

Dit tijdstip, is een symbolisch tijdstip, het is namelijk voor de staat der Nederlanden, naar onze mening, één minuut voor 12 !

Even na 12 uur willen we dan een manifest aan de voorzitter van de Tweede Kamer overhandigen.

Er is een verzoek gedaan om spreektijd te krijgen tijdens het vragenuurtje op dinsdag, dat blijkt niet mogelijk. Zie hier het toonbeeld van de papieren democratie.

Ons verzoek is, of u namens ons samenwerkingsverband, deze oproep op uw website, forum, Facebook, Twitter wilt plaatsen en uw achterban wilt informeren en speciaal die, die bezig zijn met zelfbeschikkingsrecht, referenda en soevereiniteit, UW STEM TELT.

Als verwijzing kunnen we alleen Resolutie 1514 van de Verenigde Naties

uit 1960 vermelden.

Ook op de bovengenoemde websites is veel terug te vinden, hoe wij in het verhaal staan en wat we willen veranderen.

Bij voorbaat dank voor uw tijd,

Met vriendelijke groet,

ZEER betrokken BURGERS.


Een gewone burger

De petitie: Wij willen een referendum over bestuurlijk Nederland en Banken.

2012-10-22 13:20:04

Geachte ondertekenaar van de Petitie

Wij willen een
Referendum over Bestuurlijk Nederland en BANKEN, (528 ) handtekeningen

Waarvoor mijn oprechte dank.

Dagen ,zelfs weken heb ik getracht om de link van de Petitie teplaatsen of er aandacht voor te krijgen. (genegeerd)

De Nederlandse Media wil uw mening of stem eenvoudig  NIET horen.

Als oud ondernemer word ik alleen maar strijdbaarder.En bovendien
wordt de situatie alleen maar slechter, zelfs de democratie staat mijn
inziens zelfs op het spel. (en ik laat het er niet bij zitten)

Ontwikkelingen:
Een aantal gebruikers (reageerders) op nujij.nl zijn spontaan een
platform gestart.(recent)


http://undemocratic.eu/index.php?board=3.0

Met het doel: Dat gelijkgestemden info kunnen uitwisselen met elkaar contact kunnen maken kortom om zich voor een(zelf) bepaald doel kunnen organiseren of er zich over kunnen informeren.Niet voor geld of des aanziens. Maar voor rechtvaardigheid en voor behoud van onze Democratie.

Dromen mag: Wij zouden graag contact maken met andere EU
burgers, waardoor  kennis van talen , hebben van netwerken danwel wetenschap van EU procedures noodzakelijk is. Dat geld ook
m.b.t  Banken en Semi overheid.( en wat doen) i.p.l.v. afwachten.

Het platform is net gestart, er is een mogelijkheid tot
onderling e-mail uitwisselen en chatten.IP adressen worden niet
geregistreerd.(alles kan beter) maar ik ben er al blij mee.(welkom)

Wij zoeken nog mensen met interesse in opgemelde onderwerpen die info uitwisselen, gezonde kunnen kritiek uiten .Kortom mogelijk samen
een netwerk kunnen opbouwen of een doel kunnen realiseren.

Er is geen vooraf vastgesteld doel. De verschillende  interesse en de mogelijkheden voor het maken van nieuwe contacten met andere vaardigheden kunnen heel goed (de bedoeling) uitmonden in hetinzetten van een gezamelijk nader te bepalen doel. ( bijvoorbeeld uw specifieke interesse)

BANKEN/EU/SEMI OVERHEID/

Wij zoeken nog webdisigner/bouwer zodat we een site krijgen waar de gebruikers over bedoelde onderwerpen nieuws kunnen plaatsen en vinden. ( zomogelijk beter en actueler dan onze huidige onafhankelijke media)

Het spijt mij : oprecht dat uw stem/ handtekening NIET heeft kunnen bijdragen aan de beoogde Petitie.

Verder mijn excuus voor het belabberde Nederlands, geen opleiding.

Erop vertrouwende u hiermee alsnog  een mogelijkheid te hebben aangeboden
strijdbaar te zijn of te worden dan wel, gelijkgestemden te ontmoeten c.q de
hoog noodzakelijke eerlijke info uit te kunnen wisselen. http://undemocratic.eu/index.php?board=3.0

Deel  dit bericht zegt het voort. Ik hoop u op het platform te treffen)
s.v.p

Hoogachtend.

Cor


Een gewone burger

De Petitie link wordt onvoldoende gedeeld, niet geplaatst.

2012-05-14 12:57:32

Geachte heer mevrouw,    ondertekenaar van deze petitie.

Betreft :                      De petitie  Wij willen een Referendum over Bestuurlijk Nederland en Banken.

Link

Er zijn nu 260 handtekeningen geplaatst.

Het verspreiden van de link lukt niet echt.  De oorzaak zover negeert de media  dit  (ons) burger protest.(oproep)

Zonder publiciteit is het behalen van de doelstelling een utopie. Een  Referendum  blijkt een schijn democratisch recht omdat blijkt  dat het in praktijk (zonder media) en het benodigde handtekeningen gewoon niet haalbaar is.  

Op nujij  geband. Op de sites van Volkskrant, Telegraaf en het AD geweigerd  ( alle media aangeschreven)

Komt onze oproep de politiek niet goed uit. En kan nog wel gesproken worden van het vrije woord. We spreken veelal wel over toekomstige (politieke) ere baantjes.

Moeten we opgeven   NEE  onze intenties zijn ter goedertrouw en billijk.

Mogelijk krijgen we meer aandacht met meer handtekeningen en moeten we doorzetten.

VERZOEK  : Mijn beleefde verzoek ( kunt u nogmaals  de link te delen op  F.B.  Twitter Hyves enz  het principe van een kettingbrief proberen te bewerkstelligen )Of deze aan een u bekende  journalist voor te leggen. Er over te discussieren. Nederland slaapt en wordt niet wakker. Suggesties c.q  hulp altijd welkom.

Bijvoorbaat dank,

Met vr groet en hoogachtend,

Cor N


Een gewone burgerDeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...