Ilva, wij willen geen afrekening per kg voor restafval en GFT

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Test aankoop

2021-10-27 19:04:14

Beste vrienden,

 

nog een vraagje is er iemand van jullie lid van Testaankoop? Wij zouden graag je abonnement een gebruiken om een dossier bij testaankoop te openen

 

mvg

 

peter


Peter Van Lierde

Onze strijd gaat verder

2021-10-25 19:27:01

Beste Lotgenoten, medestrijders,  

Het is ondertussen weeral een tijdje geleden dat jullie nog iets van ons gehoord hebben. Spijtig genoeg is de tijd ondertussen niet blijven stilstaan en is er wel het een en ander gebeurd.   Het goede nieuws is dat er ondertussen bijna 4500 handtekeningen zijn verzameld met de petitie. Laten we dit verder blijven delen zodat we hopelijk toch nog aan de 15000 kunnen geraken.  

Het gewogen diftar systeem is ondertussen spijtig genoeg in alle gemeenten ingevoerd en met zijn allen hebben we de forse prijsstijging –een verdoken belasting- aan den lijve mogen ondervinden.  

In eerste instantie hebben wij de ijkingsverslagen van zowel de voertuigen als de weegbruggen in de containerparken opgevraagd. Ergens moet ILvA geïrriteerd raken, want als we een kopie van de documenten vragen, proberen ze ons te ontmoedigen door de letter van de wet toe te passen. Zo komt het dat we onze aanvraag voor een kopie opnieuw moesten indienen en dat we nu volgens de letter van de wet de gevraagde documenten binnen de 20 dagen moeten ontvangen.  

Maar er is meer, de gemeenten hebben in alle stilte ook de samenwerking met ILVA verlengd voor 18 jaar, ja u leest het goed, 18 jaar. Tegen deze beslissing hebben wij een klacht neergelegd bij het Algemeen Binnenlands Bestuur (ABB). Volgens ABB is onze klacht ontvankelijk maar niet gegrond. Onze klacht en het antwoord kan u vinden op de website van de vzw Live.vzw LiV&E - Leefmilieu Op basis van het evaluatieverslag voor de periode 2003-2021, heeft volgens ABB, Ilva bewezen dat alles goed loopt en dat er geen problemen zijn. Volgens ABB zijn er geen alternatieven niettegenstaande er twee andere intercommunales dicht genoeg bij onze regio actief zijn. Denk hierbij aan intradura of Verko – in de regio Dendermonde. Bij deze laatste kost een rol blauwe zakken, die identiek zijn aan die van ILvA, maar de helft. De vele klachten die wij ondertussen mogen noteren hebben en die nog regelmatig verschijnen op de verschillende facebook groepen laten ons in ieder geval anders vermoeden. Daarom zullen we ons blijven verzetten tegen deze onverantwoorde beslissing.  

Het is dus meer dan duidelijk dat het ganse politieke systeem onder een hoedje speelt en dat wij als burger niets in de pap te brokkelen hebben.  

Na het antwoord van het Algemeen Binnenlands Bestuur kunnen wij enkel nog beroep aantekenen bij de Raad van State. Na beraadslaging met een advocaat zijn we niet kansloos om deze procedure te winnen. Spijtig genoeg kost dergelijke procedure geld, niettegenstaande overwegen wij toch om klacht neer te leggen bij de Raad van State.   Maar aangezien onze vzw niet beschikt over de financiële middelen om dit volledig zelfstandig te financieren zouden we eens willen polsen naar de bereidheid om ons daar mee te helpen.  

De vraag is dus of jullie bereid zijn een kleine bijdrage te storten (bv. 5 euro, minder mag ook, en meer is altijd welkom), zodat we een raadsheer onder de arm kunnen nemen en in geval van verlies de gerechtskosten (zo een 2 à 3 duizend euro) kunnen betalen.  

Hieronder kan u het rekeningnummer van onze vzw vinden.  

Bij voorbaat dank    

In opdracht van de VZW LiVE, Repingestraat 92, 1570 Vollezele (BE08 1030 1623 2313)  

Peter  

PS Ondertussen hebben we ook een facebookpagina van onze VZW Leven in Vlaanderen en Europa aangemaakt. Daarop zullen we alle informatie plaatsen.


Peter Van Lierde

Reeds 4100 handtekeningen

2021-04-26 18:15:54

Beste Vrienden,

Ondertussen zijn de eerste gemeenten spijtig genoeg slachtoffer geworden van de praktijken van ILvA. Berichten op sociale media en in verschillende kranten tonen vele problemen aan met hun systeem. Problemen die ze nog benoemen als kinderziekten, niettegenstaande het systeem al 2 jaar draait in Oosterzele. Hoe geloofwaardig is dit nog? Naast de prijsstijgingen van +100%, die door onze politici als normaal aanzien worden, zitten er fouten in de gewogen containers van verschillende kg, soms zelf tot meer dan 100kg. Foutmarges die blijkbaar ook voorkomen in de containerparken. Met andere woorden het wordt duidelijk dat we die mensen niet kunnen vertrouwen en dat we waarschijnlijk al jaren worden bedrogen door het betalen van te veel aangerekende kilo’s.

Tot op heden blijven de verschillende acties die we ondernomen hebben, spijtig genoeg zonder veel resultaat. De lokale politiek, die beslist heeft via de raad van bestuur is nu plots niet meer bevoegd in deze materie, en schuift de hete aardappel door naar ILvA. Als men daarentegen een klacht neerlegt bij ILvA, laten ze weten dat ze geen klachten tegen hun beleid behandelen. Wie is dan eigenlijk de zwarte piet in deze? Of moet ik roet piet zeggen om het politiek correct te houden.

Onze Petitie daarentegen heeft wel de kaap van de 4100 handtekeningen overschreden. Bij deze wens ik iedereen te bedanken voor de steun. Spijtig genoeg vrees ik dat we wel nog te weinig handtekeningen hebben om echt gewicht in de schaal te kunnen werpen (4000 handtekeningen op 150000 gezinnen of 350000 inwoners). Laat ons streefdoel 15.000 handtekeningen (10% van de populatie) zijn. Een flyer actie in Zottegem heeft er ook voor gezorgd dat toch ¼ van de inwoners zich niet heeft laten beetnemen om dat voorschot van 35€ te betalen.

Dit kan ik spijtig genoeg niet alleen. Mag ik jullie daarom vragen om samen ook ambassadeur te willen zijn van deze actie. Deel het alstublieft de boodschap met zo veel mogelijk mensen, spreek uw buren, kennissen aan en vraag hen de petitie te tekenen. Alle andere initiatieven zijn welkom om de politiek tot inzicht te brengen om uiteindelijk deze dwaze situatie terug te draaien of minstens aan te passen aan betaalbare prijzen. Lokale initiatieven (o.a. verzoekschrift naar gemeentebestuur) werden reeds opgezet in onder andere Denderleeuw, Galmaarden, Zottegem en Geraardsbergen,


Omdat noch de lokale politiek, noch de bevoegde minister gehoor heeft naar ons verhaal hadden we getracht om de Vlaamse Ombudsman in te schakelen. Ook hier zijn we van een kale reis teruggekomen daar dit ook niet binnen zijn bevoegdheid ligt. We zullen nu een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement Ook bij Minister Somers hebben wij aangekaart dat wij als burger geen enkele mogelijkheid hebben bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen van de politiek of intercommunales, zeker al niet als dergelijke beslissingen in alle stilte worden genomen en pas als het te laat is gecommuniceerd aan de bevolking..

Een aktie die we ook zouden willen opzetten is het indienen van een klachtenbrief bij de gemeenten. Wij zouden aan iedereen willen vragen deze klachtenbrief te tekenen. Deze kan je vinden via volgende link Klachtenbrief Gewogen Diftar [08/04/2021] (of op de website vzwlive.be-menu- leefmilieu-brieven leefmilieu-klachtenbrief gewogen diftar. Mag ik u vragen deze af te printen, in te vullen met naam, datum en naam van gemeente, inscannen of foto nemen en opsturen naar ons email adres neentegengewogendiftar@gmail.com. Wij zullen deze dan verzamelen per gemeente en overhandigen aan de lokale gemeente besturen. Gelieve dit zoveel mogelijk te verspreiden. Als we voldoende klachten hebben kunen we de gemeenten misschien dwingen om minstens de kost aan te passen, waar zowel de goede sorteerder als iedereen voordeel uit haalt.

Op de website van Live zal u eerstdaags ook een verzoekschrift terugvinden dat u bij de gemeente kan indienen. Indien we dit in alle gemeenten doen zullen ze misschien toch ook eens nadenken. Een dergelijk verzoekschrift werd reeds ingediend in Galmaarden, Zottegem en Denderleeuw.

Wat de kost betreft stellen wij daarin volgende regeling voor :
• de eerste 100kg aan te rekenen aan 0,10€
• de volgende kilo’s aan 0,12€ (wat de prijs van de huidige zak is, geïndexeerd tov index 2009).
• Verder geen aanbiedingskost
• GFT ook aan vaste prijs (max de 1,8€ van nu geïndexeerd).
• Geen voorschot

Indien deze acties uiteindelijk niets uithalen overwegen we om juridische stappen te zetten. Als er mensen met juridische achtergrond in de groep mochten zitten die ons hierin zouden kunnen bijstaan, zou die hulp meer dan welkom zijn.

Mensen ondertussen is het duidelijk dat sociale media alleen niet volstaan om deze strijd aan te gaan. Natuurlijk is het herhaaldelijk delen van de boodschap op sociale media belangrijk om de boodschap minstens levend te houden. Maar we zouden ook willen beroep doen op jullie hulp, op ideeën, … want ik geloof steevast dat we allen tezamen deze strijd kunnen winnen en minstens de kost naar beneden kunnen krijgen. Alle voorstellen, ideeën, initiatieven, acties, …. Kunnen gestuurd worden naar het mailadres neentegengewogendiftar@gmail.com


Peter Van Lierde

Stand van zaken

2021-01-17 13:43:24

Beste lotgenoten,

Sta me toe jullie eerst en vooral nog een gelukkig 2021 toe te wensen. Een goede gezondheid en snel opnieuw een normaal leven wens ik iedereen toe.

Ook kan ik melden dat de teller van de petitie momenteel op 3528 staat en dat er bijna dagelijks nog een aantal handtekeningen bijkomen. 

Ondertussen staat de wereld echter niet stil en is Ilva in een aantal gemeenten gestart met het informeren van de mensen (uiteindelijk zou ik zeggen) en zijn ze in de eerste gemeenten ook gestart met het verdelen van de containers. Wel, veel mensen vinden hem op een bepaald moment voor hun deur, of misschien net niet want je moet niets tekenen voor ontvangst. 

Wij hebben ook niet stil gezeten en blijven de politiek en ilva bestoken met vragen, maar krijgen spijtig genoeg weinig deftige antwoorden. Een ding is zeker het is één politiek spelletje, want Vlaanderen zorgt er voor dat wij als burger geen alternatieven mogen gebruiken en de lokale politiek steunt de monopolie positie van Ilva, ten koste van hun inwoners. Spijtig genoeg krijgen we ook vanuit politieke hoek via oppositie partijen niets gedaan. In een aantal gemeenten is er zeker de wil om er tegen in te gaan, en hebben een aantal dat ook gedaan, waarvoor dank, maar spijtig genoeg hebben de meerderheidspartijen hier geen luisterend oor voor. Ze zouden in hun eigen postjes moeten knippen en dat zal natuurlijk niet gebeuren.

Een aantal punten wens ik hier toch nog even naar voor te brengen.

1° Het voorschot van 35€. Weet dat er in het ILva gebied ongeveer 150.000 gezinnen wonen. Als ieder gezin ook effectief die 35€ zou storten, krijgt Ilva maar eventjes 5 MILJOEN euro cash binnen. Van een mooie renteloze lening gesproken.

Nu zijn we NIET verplicht dit vooraf te betalen. Tijdens ons onderhoud met Ilva hebben ze duidelijk gezegd dat een rekening met 0€ als positief gezien wordt en dat ze wanneer de rekening op 0€ staat je afval nog meenemen. Ik zou dan ook iedereen willen vragen deze 35€ niet vooraf te betalen en de moeite te nemen de rekening op te volgen en enkel te storten wat je ook effectief verbruikt. Dit zal wat werk vragen van iedereen maar zodoende geven we ze tenminste al geen renteloze lening. 

Bovendien zouden ze je betaling kunnen zien als een akkoord met het systeem dat ze invoeren.

Vraag ook duidelijk bij de gemeente de richtlijnen na ivm herinneringsbrieven die ilva zal sturen. je kan wel bepaalde info vinden op de website van Ilva, maar de details over bijvoorbeeld de administratieve 'boetes' die ze zullen opleggen worden nergens toegelicht. 

2° Ondertussen hebben we ook gezien (via sociale media) dat er in een aantal gemeenten duidelijk protest gekomen is. Geraardsbergen en Zottegem zijn hierin dan ook redelijk aktief. We hebben zelfs vernomen dat een inwoner van Zottegem recent een klachtenbrief heeft gestuurd naar Ilva, zijn raad van bestuur en de gemeente met concrete eisen (oa afschaffen van aanbiedingskost, een graduele prijs per kg gebaseerd op huidige prijs voor eerste 100kg en nadien de geïndexeerde prijs,....). Wij steunen deze akties 100% en zullen indien mogelijk niet nalaten om met deze samen te werken om toch nog te proberen deze zoveelste belastingverhoging te niet te doen.

3° We hebben ook inzicht gekregen in de kostenstructuur van Ilva. Weet dat van de jaarlijkse bijdrage die de gemeente nog moet betalen, met ons belasting geld, het grootste deel gaat naar de kost van verwerken van GFT en naar de werking van de containerparken. De bijdrage per inwoner voor restfractie is beperkt en bijvoorbeeld de indexering van de prijs van de restfractiezak zou de bijdrage van de gemeente reeds herleiden tot een overschot op de fractie. De vraag is hoe kan het dat ilva die haar eigen composteerinstallatie heeft daar zo een hoge kost voor heeft? Hoe kan het ook dat de gemeenten de kost van de containerparken zonder meer aanvaarden?

4° Ten slotte overwegen wij ook om klacht neer te leggen bij Lokaal bestuur Vlaanderen en indien we ook daar geen gehoor krijgen om zelfs naar de Raad van State te gaan. Mochten er onder de lotgenoten mensen (advokaten of juridisch geschoold) zijn die ons hierbij zouden kunnen helpen, graag een seintje. Alle hulp is welkom. Misschien dat we op termijn zelfs zouden overwegen om een crowdfunding op te starten om eventuele kosten van advokaat te kunnen dekken. als dit aan de orde mocht komen zullen we jullie hier zeker van inlichten. 

Mag ik jullie tenslotte nog vragen zoveel mogelijk de petitie te delen en aan vrienden en kennisen te vragen deze ook te tekenen. Dit kan anoniem voor het grote publiek. Vergeet echter niet om te zeggen dat ze een werkend email adres moeten opgeven en dat ze ook hun stem moeten bevestigen via de link die ze ontvangen in een mail.

We blijven strijden en houden jullie op de hoogte. 

 

 

 

 

 


Peter Van Lierde

Komende prijsstijging bij inzameling huisvuil door ILvA

2020-10-30 17:01:09

Beste Lotgenoot,

U was één van de meer dan 2300 ondertekenaars van onze petitie die zich afzette tegen de prijsstijging die ILvA gaat doorvoeren. Wij danken u voor uw engagement en willen u graag informeren over de stand van zaken.  

De vzw Leven in Vlaanderen en Europa (vzw LiV&E) heeft de problematiek bij diverse instanties aangekaart: bij alle betrokken gemeentes, bij het Vlaamse Ministerie van Leefmilieu en bij ILvA zelf.

ILvA heeft onze vzw begin september uitgenodigd om ik citeer “een aantal foute veronderstellingen van ons uit te klaren”. De directeur van ILvA pakte uit met een aantal opmerkelijke cijfers en standpunten, maar op onze kritische vragen kregen wij weinig antwoorden.  

Hieronder bieden wij u een overzicht van de gegevens die ILvA ons bezorgde.

-        Principe van De vervuiler betaalt invoeren (maar dit is nu ook al het geval)

-        Verwerkingskosten + 25% toegenomen

-        Alleen schroot en papier zijn winstgevend

-        Algemene kost per inwoner 72 euro – waarvan voor de burger 34 euro (rechtstreeks, vervuiler betaalt) en gemeente 38 euro (onrechtstreeks ook burger via belastingen).

-        Gemiddeld zou een zak restafval 7 tot 7,5 wegen (?)  

-        Gemiddeld zou een container GFT 15 tot 25 kg wegen (?)  

ILvA stelt dat het nieuwe systeem voor de doorsnee Vlaming niet duurder zal uitvallen. De voorzitter en de directeur van ILvA hebben ons echter niet kunnen overtuigen.

Na een grondige analyse van de testcase die ILvA in Oosterzele opzette, blijven wij die bewering in twijfel trekken.  

Op basis van cijfers die ILvA in haar jaarverslag van 2018 publiceerde doen wij toch een aantal merkwaardige vaststellingen.

-        Er werd in Oosterzele 370.660 kg minder restafval opgehaald. Een zeer positief resultaat dat ook wij toejuichen.

-        Maar op basis van informatie die wij van ILvA ontvingen (uitgaande van het feit dat een zak met restafval gemiddeld 7 tot 7,5 kg weegt) merken we toch dat de Diftar-inkomsten voor de gemeente Oosterzele gestegen zijn met 11.862 euro in plaats van te dalen met 74.132 euro (370660/7,5*1,5). Uiteraard hebben wij ILvA geconfronteerd met die vaststelling, maar eigenaardig genoeg kon men er ons geen verklaring voor geven.

-        Verder merken we ook op dat de omvang van nieuwe ‘PMD+’-fractie slechts gestegen is met 20 ton en dat er 111 ton minder GFT is opgehaald.  

ILvA maakt zich sterk dat door goed sorteren, o.a. door het feit dat men meer ingrediënten in de ‘PMD+’-zak en in de GFT-container mag steken, men minder restafval zal hebben.

De cijfers van de testcase in Oosterzele tonen inderdaad een sterke vermindering. Maar kloppen deze cijfers wel? De daling in de restfractie wordt in geen enkele fractie gecompenseerd. Gaat het om geflatteerde cijfers die een manipulatie maskeren?  

Er is een verschil van minstens 350 ton tussen de vermindering van de restfractie en de toename van de ‘PMD+’- fractie. Waar is al dat afval naar toe? En is men in Oosterzele plots massaal gaan composteren? Een trend die dan blijkbaar tijdelijk was, gezien de toename van de GFT-fractie in 2019. Wetende dat men in Oosterzele ook de GFT- fractie nog niet per kg laat betalen.  

En dan willen ILvA en de bewindslui de inwoners laten geloven dat er zich bij de huisvuilinzameling een positieve evolutie zal aftekenen en dat de prijs niet zal stijgen.  

Vele gemeentebesturen hebben niet gereageerd op onze brief: onbeleefd en beschamend. Enkele gemeenten stuurden zonder meer onze brief door naar ILvA, zonder zelf een standpunt in te nemen: ontgoochelend. Slechts één gemeente heeft zich ietwat gedistantieerd van de prijsverhoging.  

De verantwoordelijken in de gemeenten trachtten niet eens onze argumenten te weerleggen of moeten wij oordelen dat zij ze niet konden weerleggen. Evenmin kregen wij een plausibele uitleg waarom ze zich schaarden achter de beslissing van ILvA. Dit toont nog maar eens hoe weinig de inwoners betekenen voor de verkozen bewindslui. Is er een gebrek aan ruggengraat om ILvA terug te fluiten? Of geldt hier het gezegde ‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’?  

Als klap op de vuurpijl aarzelden sommige gemeentebesturen niet om de opcentiemen op de onroerende voorheffing en/of gemeentebelastingen te verhogen. Zo tasten ze altijd opnieuw dieper in de portefeuille van hun inwoners.  

Ook uit het antwoord van het Vlaamse Ministerie van Leefmilieu blijkt dat alle politici in dit dossier hetzelfde liedje zingen. Nergens is er ook maar een zweem van kritische benadering te bespeuren.  

De vzw LiV&E zal in elk geval het onderwerp onder de aandacht blijven brengen.

Wij blijven deze dwaze beslissing en de prijsverhoging die men door de strot van de burger ramt op alle fronten aanvechten.  

Lezers en sympathisanten die ons hierbij willen steunen heten wij van harte welkom. Aarzel niet met ons contact op te nemen. Alle info kan u vinden op de website www.vzwlive.be  

Met vriendelijke groeten,  

Voor de Raad van Bestuur.  

Arthur Caytan

Voorzitter


Peter Van Lierde

Blijven delen aub

2020-07-03 06:54:30

beste lotgenoten,

 

de teller van de petitie blijft aantikken, maar om te vermijden dat het zou stilvallen, zou ik ook jullie hulp even willen in roepen. Facebook is een sterk medium en heeft en geeft veel mogelijkheden, zo zijn er de paginas van ‘ge zetj van...’ van bijna elke gemeente. 

Ik heb alle beheerders van deze pagina’s aangeschreven maar krijg weinig reactie, zelfs worden mijn aanvragen om lid te worden niet altijd goedgekeurd.

 

Mag ik aan jullie vragen als jullie lid zijn van dergelijke pagina’s ( van onder andere Aalst, Affligem, Herzele, Sint Lievens Houtem, Zottegem, Kluisbergen, Galmaarden, Liedekerke, Erpe-Mere, Haaltert, Geraardsbergen, Lede, Ninove, Oosterzele en eventuele deelgemeenten of als je iemand kent in deze gemeenten) om de link naar onze petitie te willen delen op die pagina, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken, en hopelijk deze absurde beslissing kunnen terugdraaien.

 

Op mijn facebook profiel staat alles openbaar en kunnen jullie eenvoudig delen.

Dank bij voorbaat

 

 

PS

* het is ook belangrijk dat een correct emailadres wordt opgegeven, zoniet kan de handtekening niet gebruikt worden, en dat jullie dit dan ook bevestigen ( via de ontvangen mail).

* Je kan maar 1 handtekening geven per emailadres, maar er mogen wel verschillende stemmen per gezien gegeven worden, zolang je maar een verschillend emailadres gebruikt

* wat Denderleeuw ( en deelgemeenten) Denderhoutem, Erembodegem en Nieuwerkerken betreft kan ik zelf de nodige boodschappen posten, maar ook hier mag men de boodschap verder doorgeven of zeggen

* eventueel mensen met winkels kunnen klanten ook gewoon op een blad laten tekenen en ons dat dan later bezorgen (met vermelding naam, gemeente, adres, en handtekening) 


Peter Van Lierde

Artikel in het nieuwsblad

2020-07-01 10:48:54

Beste lotgenoten,

 

er staat vandaag ook een klein artikel in het nieuwsblad over onze actie, hopelijk heeft dat een positieve invloed op onze actie gelieve de boodschap zoveel mogelijk te verspreiden dat we mensen in de 15 gemeenten kunnen bereiken: Aalst, Affligem, Denderleeuw, Erpe-Mere, Galmaarden, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Kluisbergen, Lede, Liedekerke, Ninove, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem

 

mvg

Peter


Peter Van LierdeDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...