VERBETEREN LEEFBAARHEID OMGEVING HINTHAMERSTRAAT

Neem contact op met de schrijver van de petitie

2e mededeling leefbaarheid en veiligheid Hinthamerstraat en omliggende buurten

2020-06-28 13:34:11

Beste medebuurtgenoot,

Nogmaals hartelijk dank voor het ondertekenen van onze petitie ‘Verbeteren Leefbaarheid omgeving Hinthamerstraat’.

Tot nu toe hebben bijna 500 inwoners, ondernemers en bezoekers van de wijk met de ondertekening bevestigd in meer of mindere mate ernstige overlast te ervaren. De politiek én de gemeente hebben de urgentie en noodzaak tot veranderingen onderkend.

En mede dankzij jullie steunverklaringen heeft de gemeenteraad in overgrote meerderheid (slechts 1 stem tegen) een motie (klik hier voor de tekst) aangenomen waar de gemeente wordt verzocht om op korte, middellange en op lange termijn acties te ondernemen om de leefbaarheid en veiligheid in de Hinthamerdriehoek te verhogen en de overlast te beperken.

Zie ook dit artikel in het Brabants Dagblad.

De gemeente is hiermee aan de slag gegaan en heeft nu een plan uitwerkt dat betekent dat per medio juli een pilot start, waarbij de Hinthamerstraat en een aantal omliggende straten van 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts selectief toegankelijk is voor inwoners, ondernemers en leveranciers.  

Ook hierover heeft het Brabants Dagblad geschreven in dit artikel.

Als initiatiefgroep zijn we verheugd dat de gemeente doorpakt. We zijn uitgenodigd voor een overleg op 1 juli a.s. om als medebelanghebbenden te adviseren over de concrete maatregelen.  Als initiatiefgroep zijn we voornemens om vervolgens binnen 2 weken daarna een infoavond te organiseren, zodat deze aanpak toegelicht kan worden aan de buurtbewoners. Zodra meer informatie over deze infoavond beschikbaar is zullen we dit hier weer melden.

Omdat niet iedereen in de petitie zijn/haar emailadres heeft beschikbaar gegeven om geïnformeerd te blijven willen we jullie ook vragen om deze informatie te delen met jullie buurtgenoten.

Belangrijk is om te beseffen dat dit een pilot is die 6 weken duurt en eventueel met nog 6 weken wordt verlengd. Op basis van deze pilot is de gemeente voornemens over te gaan tot definitieve maatregelen. Het is dus zaak om vinger aan de pols te blijven houden en de effecten vast te stellen zodat de permanente maatregelen het voor ons gewenste effect gaan bereiken.

De initiatiefgroep Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid omgeving Hinthamerstraat: Robert, Ton, Judith, Noud, Wout, Marc


werkgroep leefbaarheid omgeving Hinthamerstraat

Bericht voor alle ondertekenaars van de petitie Verbeteren Leefbaarheid omgeving Hinthamerstraat

2020-05-22 09:33:57

Beste medebuurtgenoot,

Allereerst hartelijk dank voor het ondertekenen van onze petitie ‘Verbeteren Leefbaarheid omgeving Hinthamerstraat’. Binnen ruim een week hebben we al zo’n 350 ‘handtekeningen’ verzameld en ook een heleboel waardevolle commentaar, waaruit de urgentie en noodzaak tot veranderingen overduidelijk blijkt. En mede dankzij jouw steunverklaring hebben we de twee coalitiepartijen CDA en D66 aan onze zijde gekregen.  Zij hebben inmiddels gezamenlijk actie ondernomen richting het college van B&W.

Afgelopen maandag hebben we in de raadszaal alle politieke partijen doordrongen van het feit dat de gehele wijk Binnenstad Oost ernstige overlast ervaart.  Terugkijken kan via deze link (vanaf tijdstip: 2h:16m).  De Bossche politiek is nu actief aan zet.

Media-aandacht door Brabants Dagblad en DTV

Ons initiatief met de petitie en de betrokkenheid van CDA/D66 heeft direct tot media-aandacht geleid. Het Brabants Dagblad heeft op dinsdag jl. een artikel over de problematiek geplaatst. Klik hier voor artikel. Lokale zender DTV heeft een nieuwsitem uitgezonden, ook op dinsdag jl.: klik hier voor uitzending

Hoe gaan we verder?

Help mee zo veel mogelijk medebewoners en ondernemers achter ons initiatief te krijgen  We streven naar een ondertekening van de petitie van meer dan 50% van de bewoners/adressen in onze wijk (Binnenstad Oost). Vraag aan je buren en bekenden in de wijk of zij ook de petitie mede willen ondertekenen.  https://www.petities.com/leefbaarheid_omgeving_hinthamerstraat.

Op deze manier kunnen we druk zetten op de politiek en de gemeente om concrete maatregelen voor de hele wijk te nemen.  

De komende week gaan we langs alle ondernemers in de Hinthamerstraat en Sint Josephstraat, om met hen te bespreken welke maatregelen zij voorstaan. Mede met deze informatie gaan we ervoor om zowel op korte als op lange termijn de leefbaarheid in onze wijk structureel te verbeteren.  

De initiatiefgroep Verbeteren Leefbaarheid omgeving Hinthamerstraat: Robert , Ton, Judith, Robert, Noud, Wout, Marc


Werkgroep leefbaarheid omgeving HinthamerstraatDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.