neen tegen het schrappen van de HFD lijst

Neem contact op met de schrijver van de petitie

brief naar Minster Turtelboom

2012-03-22 19:44:55

Dames en Heren,

onderstaande brief is door mij deze namiddag opgezonden geweest naar minster Turtelboom.

Geachte Minister,
Beste Mevrouw Turtelboom,


Als organisator van de 12’de wapen, airsoft , jacht en militariabeurs gehouden te Oostende op 18 maart 2012 heb ik de eer gehad om Uw partijgenoot, de Heer Bart Tommelein, te mogen ontvangen.


Door het organiseren van de grootste beurs van vlaanderen en als voormalig verzamelaar beschikt ik toch over enige expertise en heb ik, de Heer Tommelein, aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen tonen welke implicaties het schrappen van de HFD-lijst zal hebben op de legale wapen-en militarialiefhebber, sportschutter en wapenhandelaar zal hebben.


Ik zal U hieronder enkele concrete voorstellen doen dewelke ik aan de Heer Tommelein ook heb voorgesteld en die het probleem met de verkoop van HFD-wapens zal oplossen zonder kwaad bloed te zetten bij de hierboven vermelde doelgroepen :


-In het KB voorzien dat HFD-wapens enkel verkocht en doorverkocht mogen worden aan Belgen.


-Het uit de lijst halen van de Nagant revolver.


-Elk HFD–wapen die in het verleden is gebruikt voor een misdaad verwijderen uit de lijst van HFD-wapens zoals men dit nu reeds doet of deed met alarmpistolen.


-Het geregistreerd verkopen van HFD-wapens verplicht uitbreiden van de beurzen naar de vestigingsplaatsen van de wapenhandelaars en particulieren.


-Ik ben tegen het op vergunning zetten van HFD-wapens omdat de waarde van deze wapens volledig teniet wordt gedaan daar het kooppubliek volledig wegvalt en omdat het admistratieve werk miljoenen euro’s kosten zal kosten aan de staat zeker als men rekent dat de reigistratie van 2006 nog niet volledig is afgewerkt.


In bijlage steekt ook een pdf versie van de petitie die ik had opgestart op de beurs en op internet http://www.petities24.com/neen_tegen_het_schrappen_van_de_hfd_lijst en waar ik in 7 dagen tijd zonder veel moeite zo’n 1500 handtekeningen voor heb verzameld. Deze petitie is trouwens ook gefotografeerd geweest door de 22 agenten die zondag jl. op onze beurs aanwezig waren ……..


Ik steef geen enkel politiek doel na maar wil enkel het patrimonium en de hobby van de HFD-wapenbezitters vrijwaren .


Met vriendelijke groeten,


Dirk Angillis


DIRK ANGILLISDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.