Geen chemische fabriek in woonwijk Alphen a/d Rijn

Neem contact op met de schrijver van de petitie

#09-Leefbare Omgeving HeimansWetering website gepubliceerd

2021-05-22 12:32:05

Geachte heer/mevrouw, beste buurt / wijkbewoner, petitie ondertekenaar,

 

Team Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW), de initiatiefnemers van:

 • petitie: "Anti Chemische Experiment in Woonwijk Alphen" (met 855 handtekeningen);
 • petitie: "Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg" (met 257 handtekeningen en
 • enquête: Vragenlijst: “Master plan ontwikkeling Noordrand 1” (met 220 deelnemers)

Wilt u met trots laten weten dat LOHW per heden een eigen website heeft gepubliceerd. 

Alhoewel het een nieuwe website is, zit het al vol met relevante informatie over onze leefbare omgeving in het Heimanswetering gebied, zoals Masterplan ontwikkeling Noordrand, de (juridische) strijd om de in-/uitritvergunning halverwege de Staalweg met de gemeente, etc. Ook kijken we vooruit naar relevante ontwikkelingen die de leefbaarheid in onze omgeving kunnen  beïnvloeden zoals: Schone Lucht Akkoord, Regionale Energie Strategie, Gnephoek, etc.

Het LOHW gebied is omsloten door: de Heimanswetering -  de Oude Rijn - Eisenhovenlaan - de Noordrand. Hierin vallen o.a. de buurten: Ambachten, Heuvelweg/Feministen, Groenoord, Weteringpark/Schepen, Stromen en de Nuovaweg. . Natuurlijk zijn bewoners van buiten dit gebied welkom om zich te registreren. 

U heeft ons destijds gesteund met het ondertekenen van deze petitie en/of invullen van de vragenlijst. Wij willen u daarom van harte uitnodigen om een kijkje te nemen op onze website en u vragen om u zich ook te registreren als gebruiker. 

Hieraan zijn geen kosten en verplichtingen aan verbonden. Wij vragen uw naam en email/woonadres zodat wij u kunnen aanspreken en bereiken met nieuwe berichten. Uw woonadres willen wij gebruiken om de dekkingsgraad van leden in de buurten te meten. 

Klik op  LOHW om naar de website te gaan. Als u zich registreert, dan krijgt u automatisch een email dat er een nieuw bericht op de website is gepubliceerd. Zo blijft u op de hoogte over de ontwikkelingen welke invloed kan hebben op onze leefbare omgeving. Kijk of er geen berichten binnen op uw Spam folder van de Webmaster LOHW, sleep deze naar uw inbox of geeft aan dat het geen spam is. 

Steun ons door te registreren en deel s.v.p. deze mail zo veel mogelijk met uw kennissen, buren en vrienden in het Heimanswetering gebied, want samen staan we sterk(er).

Dit is de laatste mededeling via dit platform. Vanaf heden kun u ons volgen via de LOHW website.

 

Alvast bedankt voor uw registratie en het delen,

LOHW20.png

Webmaster LOHW


Team ACEWA / LOHW

#08-Komt er toch een recycling fabriek in Alphen aan den Rijn?

2021-02-04 10:06:48

Alhoewel de petitie: “Geen chemische fabriek in woonwijk Alphen a/d Rijn” al een tijdje geleden is afgesloten en het doel was bereikt om het plan een recycling fabriek van tafel te halen, blijkt dat er toch nog plannen voor een dergelijke fabriek in Alphen aan den Rijn bestaat.

Daarom willen wij deze informatie met u te delen:

De bewonersgroep LOHW (Leefbare Omgeving HeimansWetering) de opvolger van ACEWA, heeft namelijk in het kader van een Wob (Wet openbaarheid van bestuur) verzoek aan de gemeente bij de vergunningsaanvraag in-/uitrit halverwege de Staalweg een document gekregen waarin duidelijk naar voren komt dat de plannen niet van tafel zijn.

Dit document is gedeeld met diverse fracties en RijnGouweLocaal (RGL) heeft in de gemeenteraad vergadering van 28 januari 2021 hierover vragen gesteld. Deze raadsvergadering kunt u terugkijken via deze link  en ga naar tijdsblok 25:00 – 40:00 waarin Mevr A. de Groot van RGL dit onderwerp bespreekt.

Hierover gaat dus nog in maart/april een raadscommissie vergadering worden gehouden.


Team LOHW

#07 - Update en Uw steun gevraagd

2020-10-14 16:31:18

Beste mensen,

De afgelopen 4 maanden is het redelijk stil geweest omtrent het bedrijventerrein, maar dat betekent niet dat er geen ontwikkelingen zijn geweest.

Een eerste vergunningaanvraag door de firma Adriaan van Elk B.V. voor een extra inrit halverwege de Staalweg is door de gemeente afgekeurd, echter de firma Adriaan van Erk B.V. heeft nogmaals een gelijkluidend vergunningaanvraag ingediend en deze is tot onze schrik goedgekeurd, terwijl de situatie en aanvraag ongewijzigd was.

Hedenochtend, 14 oktober 2020 zijn wij onaangenaam verrast dat er 3 bomen zijn gekapt halverwege de Staalweg om het mogelijk te maken ruimte te creeëren voor een extra in-/uitrit te maken voor het bedrijven terrein.

De verontruste bewoners Leefbare Omgeving HeimansWetering wil u vragen de petitie: “Geen in-/uitrit halverwege de Staalweg” te tekenen.

Klik hier om naar deze petitie te gaan, waar u verder wordt geinformeerd.

Delen van dit bericht wordt heel erg gewaardeerd.


Team ACEWA / LOHW

#06 – Ontwikkelingen juni 2020

2020-06-29 16:18:14

1 Brief provincie Zuid-Holland

LOHW heeft een brief gestuurd naar de gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland met opmerkingen en vragen om woningbouw mogelijk te maken op het voormalige Bos Betonterrein en deze in het regulier overleg met de gemeente te bespreken. De provincie laat weten in een bevestigingsmail: “Wij streven er naar om uw melding uiterlijk 02-07-2020 van een antwoord te voorzien”.  

2 Vergunning aanvraag in-/uitrit Staalweg 4

Op 2 juni heeft de gemeente laten weten dat de aanvraagvergunning in-/uitrit Staalweg 4, onherroepelijk is geweigerd. Met deze beslissing heeft LOHW aanvullend bezwaar materiaal gestuurd naar het Hoogheemraad van Rijnland, als ondersteuning voor het laten intrekken van reeds verleende vergunning voor een dam met duiker op de Staalweg 4.

Op 3 juni hebben wij uit het  Alphens Nieuwsblad vernomen, dat er een nieuwe identieke vergunning is aangevraagd voor een in-/uitrit op de Staalweg 4. LOHW heeft gelijk een mail naar de gemeente gestuurd waarin wij met verbazing en verbijstering deze gang van zaken hebben geconstateerd. Echter bezwaren kunnen in deze fase van de aanvraag niet worden ingediend volgens de gemeente.  

Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente dezelfde aanvraag nu wel gaat goedkeuren !!?? De gemeente heeft dan wel wat uit te leggen aan de omwoners

 

3 Vergunning aanvraag dam met duiker Rijnland

LOHW heeft een uitgebreide reactie gekregen op het bezwaarschrift voor het plaatsen van een dam met duiker op de Staalweg van Hoogheemraadschap van Rijnland.

De bezwaarcommissie overweegt het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de vergunning in stand te houden. Op 27 juni heeft LOHW een brief gestuurd naar de bezwaarschriftencommissie met enkele vragen en opmerkingen. Op 2 juli vindt een hoorzitting over dit onderwerp plaats.  

4 Raadsvergadering 25 juni jl

LOHW heeft een schriftelijke reactie naar B&W gestuurd met betrekking tot agenda punt 4.4.c aangezien de beantwoording van de gemeente niet compleet, niet juist en onduidelijk zijn. Tijdens de raadsvergadering heeft RijnGouwe Lokaal enkele opmerkingen geplaatst en een vraag gesteld. Zoals u wellicht in het AD hebt kunnen lezen is er wat gebakkelei ontstaan tussen Van As en RGL.  

In ieder geval zal in de raadscommissie na ontvangst van de schriftelijke reactie van A. Koning gedeputeerde  van de provincie ZH de discussie over woningbouw op het voormalige Bos Beton terrein besproken worden.

5 Oproep

 • Bewonersgroepen: @Ambachtenbuurt en @Stromenwijk huiseigenaren, wij roepen u op om u zich te verenigen en aan te sluiten. Besef dat we samen sterker staan om te komen tot een Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW). LOHW is de logische opvolging van ACEWA;
 • Jurist(en) in Oudshoorn: LOHW is op zoek naar jurist(en) welke in de wijk Oudshoorn wonen en LOHW wilt helpen met mogelijke juridische expertise;

 

contact via email: lohw20@gmail.com    


Team LOHW

#05 – Wending / Inrichting Bos Beton terrein (Heimanswetering)

2020-05-29 21:34:19

Mede naar aanleiding van de petitie, inspreekrecht ACEWA, woonvisie LOHW en de discussies na de laatste raadscommissievergadering ruimtelijke en economisch domein van 7 mei jl., heeft team LOHW (Leefbare Omgeving HeimansWetering) gesprekken gevoerd met diverse partijen.

In de aanloop naar de gemeente raadsvergadering heeft de politieke partij RijnGouweLokaal één voor LOHW belangrijke motie ingediend met het volgende verzoek:

de mogelijkheden te onderzoeken om woningbouw op het Industrieterrein Heimanswetering in de toekomst mogelijk te maken door het terrein van Bos Beton aan te kopen, alsmede in overleg te treden met Van Schip (Beheer) Alphen B.V. over een mogelijke uitplaatsing van het bedrijf en met de Provincie te overleggen over de financiële mogelijkheden en de eventueel noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan”. 

De motie is in stemming gebracht op 28-05-2020, de uitslag:

 • Voor             14x
 • Afwezig          1x
 • Tegen           24x

Dit betekent dat de motie is verworpen. Met het verwerpen van de motie heeft de politiek de wens van vele petitie ondertekenaars, omwonenden en sympathisanten om woningbouw te realiseren op het voormalig Bos Beton terrein/Heimanswetering van tafel gehaald en worden er ook geen stappen ondernomen voor uitplaatsing van Van Schip Alphen.

Het kan toch niet zo zijn dat de overlastgevende bedrijven Rijnhaven Oost nu verplaatst gaan worden door de gemeente naar het voormalige Bos Beton terrein en dat wij, omwoners nog meer overlast gevende bedrijven krijgen in onze nabijjheid.

 

Team LOHW gaat zich beraden over de volgende te nemen stappen. Heeft u suggesties, laat het ons weten,

 

contact via email: lohw20@gmail.com  

 

Team ACEWA / LOHW

 


Team ACEWA / LOHW

#04 – Inspreekrecht ACEWA & LOHW RC op 7 mei 2020 en overig

2020-05-11 14:59:43

 1. Raadcommissie vergadering 7 mei 2020

Op 7 mei 2020 tijdens de raadcommissie (RC) vergadering ruimtelijke en economisch domein hebben twee sprekers van het team LOHW gebruik gemaakt van hun inspreekrecht naar aanleiding van agenda punt 2- Aan raad gericht brieven (mei 2020):

 1. "Open brief" als de petitie van ACEWA. Ook is het inspreekdocument hier beschikbaar. Verder treft u hier ook de brief van de Stromenwijk naar aanleiding van het plan van de gemeente voor een chemische plastic recyclingberdrijf;
 2. Visie document woningbouw nieuwe wijken van LOHW. Ook het inspreekdocument is hier beschikbaar.

Tijdens de RC zijn diverse vragen, op- en aanmerkingen gemaakt, zoals:

 • Over welke overlast gevende bedrijven moet de provincie financiële hulp voor uitplaatsing aanbieden? Antw.: Ik refereer aan het bedrijf Van Schip Alphen, waar o.i. al jaren over en met wordt gesproken. Naast de herrie en stankoverlast heb ik begrepen dat men niet zo nauw neemt met de milieu regels. Verder ziet het er niet uit dat bedrijf vanuit de waterkant en vanuit de polder. Langs het Heimanswetering lopen, fietsen of varen is altijd een genot voor het oog, totdat je in de buurt komt bij van Schip, je weet niet wat je ziet, wat een rotzooi; 
 • U pleit voor goede en veilige infrastructuur. Is dat thans niet goed en veilig, kunt u daar wat meer over zeggen. Antw.: Kalkovenweg, met name ter hoogte van Wellant college en Orange sportschool is gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. In ergere mate ook aan de noordkant van de Kalkovenweg, waar te hard wordt gereden. Staalweg is meer een laan dan een ontsluitingsweg. Wordt veelvuldig gebruik gemaakt door sluipverkeer richting Woubrugge. De Staalweg wordt ook regelmatig gebruikt als tijdelijk opslag van afvalcontainers, wat extra gevaar met zich brengt, want veel fietsers rijden hierover naar school en naar Orange. We willen dan ook pleiten om de ontsluiting van het Heimanswetering terrein plaats te laten vinden direct op de Kalkovenweg en niet via de Staalweg. Als Noordrand gebied bebouwd gaat worden in de toekomst, moet het een eigen ontsluiting hebben en niet door de bestaande wijk(en)      
 • Welke soorten woningen moeten er gebouwd worden op het Heimanswetering terrein? Antw.: Mix van woningen voor ouderen en jongeren, maar dat zal in verdere overleg met elkaar moeten worden besproken;
 • Hoe ziet u de eventuele betrokkenheid en samenwerking met de gemeenten? Antw.:  Wij stellen voor om: 1 Samenwerkingsinstrumenten te ontwikkelen 2 Elke fase een aparte participatie te omschrijven en uit te voeren 3 Samen leren van andere (dus wij worden gezien als gelijken) 4 Met elkaar in direct overleg blijven. Uw Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft hiervoor een concept handvest geschreven en voormalig minister Plassterk heeft het bewoners initiatief onderstreept en geld beschikbaar gesteld;   

De conclusie van LOHW deze RC vergadering met betrekking tot inrichting van het Heimanswetering terrein is door meerdere polititke partijen als een oplossing zien om het tekort van woningen mee oplossen. 

2. Vergunningen

Een vergunningaanvraag voor een inrit/uitrit op de Staalweg 4 is door de gemeente recentelijk geweigerd op grond van artikel 2.12, lid 2 lid d van de A.P.V. (Het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast).

Ook bij de Hoogheemraadschap van Rijnland is een vergunningaanvraag gedaan voor een dam en duiker op de Staalweg 4, welke inmiddels is toegekend.

Aangezien beide aanvragen gerelateerd zijn, heeft LOHW een bezwaarschrift gemaakt voor beide vergunning aanvragen en ingezonden naar de griffie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ingeval de vergunning aanvrager bezwaar gaat maken van de weigering van de gemeente, zal alsnog een bezwaar gemaakt worden bij het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het toegekende vergunning.

3. Oproep

@Ambachtenbuurt en @Stromenwijk huiseigenaren, wij roepen u op om u zich te verenigen en aan te sluiten. Besef dat we samen sterker staan om te komen tot een Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW). LOHW is de logische opvolging van ACEWA. 

4. LOHW

Het team van LOHW is uitgebreid met een teamlid, namelijk Wellant college Alphen aan den Rijn gevestigd aan de Kalkovenweg

De volgende groepen/verenigingen zijn teamleden van LOHW: Groenoord, Maak Het Hart Niet Hard, M. Klompé, M. Houtman, Schepenbuurt, Stromenwijk (huurders), Wellant college en Wielingen.

5. Petitie afgesloten

De petitie is inmiddels afgesloten en kan niet meer worden ondertekend. In totaal zijn 855 ondertekenaars van de petitie en ca. 15 ondertekenaars hebben geen juist email adres ingevoerd waardoor deze ondertekenaars hun ‘stem’ hebben verloren. De resultaten in aankondiging #2 zijn aangepast naar deze 855 ondertekenaars.

6. Communicatie naar ondertekenaars

Vooralsnog zal het team LOHW nog gebruik maken van de optie “Aankondigingen” om de ondertekenaars van deze petitie te blijven informeren.

De frequentie van aankondigingen via dit medium is sterk afhankelijk van relevante informatie over de inrichting van het Heimanswetering terrein.

7. Tot slot

Wij danken iedereen voor het ondertekenen van de petitie. Samen staan we sterker

 

contact via email: lohw20@gmail.com


Team ACEWA / LOHW

#03 - Open Brief en Petitie aanbieding gemeente Alphen aan den Rijn

2020-04-16 19:51:18

1. Status van het project ACEWA

Op vrijdag 10 april 2020 heeft het ACEWA team een "open brief" geschreven aan de B&W en gemeenteraadsleden en deze stukken zijn door de griffie ontvangen en bevestigd op 15 april 2020. 

Zowel de "open brief" als de petitie zijn opgenomen op de agenda van de gemeenteraad van 23 april 2020 onder agenda punt 5.5 - ingekomen stukken van inwoners en organisaties (april 2020). U treft hier ook de brief van de Stromenwijk naar aanleiding van het plan van de gemeente voor een chemische plastic recyclingberdrijf.

2. Provincie en gemeente

Op de agenda van 23 april as is onder punt 5.6.a een interessante brief van de Provincie en het antwoord van gemeente Alphen aan den Rijn opgenomen met betrekking tot mogelijke hulp van de Provincie om bedrijven die overlast veroorzaken uit te plaatsen, om ruimte te maken voor woningen. Team ACEWA heeft hierop een deel van de open brief gebaseerd.

 

3, Oproep

@Ambachtenbuurt en @Stromenwijk huiseigenaren, wij roepen u op om u zich te verenigen en aan te sluiten. Besef dat we samen sterker staan om te komen tot een Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW). LOHW is de logische opvolging van ACEWA.

 

4. LOHW

De volgende groepen/verenigingen zijn teamleden van LOHW:
Groenoord, Maak Het Hart Niet Hard, M, Klompé, M. Houtman, Schepenbuurt, Stromenwijk (huurders), Wellant college en Wielingen

 

contact via email: lohw20@gmail.com


Team ACEWA / LOHW

#02 - Terug koppeling petitie resultaten - conclusie en statistieken

2020-04-10 11:13:43

1. Inleiding

In de eerste plaats wil het Team ACEWA* u hartelijk bedanken dat u de petitie hebt getekend tegen het plan van de gemeente om een chemische fabriek te plannen op het Heimanswetering terrein. Dat het van tafel is, is alleen te danken aan uw bijdrage middels het ondertekenen van deze petitie. AD Groene Hart schrijft op 6 april jl: “De publiciteit rondom het initiatief en de suggestie de fabriek aan de Staalweg 4 een plek te geven, ‘was voor ons (afvalbedrijf Suez) aanleiding om nog eens goed na te denken’.

De laatste dagen is er veel lokaal nieuws geweest omtrent de woningbouw plannen van de gemeente. De provincie geeft vooralsnog geen toestemming om te bouwen in de buitengebieden (Gnephoek en Noordzijde). Dit kan twee dingen betekenen voor ons omwonenden:

 • Kans – Wellicht is de provincie genegen de gemeente te helpen om het Heimanswetering terrein om te zetten naar woongebied en tegelijk Van Schip Alphen uit te plaatsen;
 • Bedreiging – Bij mogelijke uitplaatsing van het grind bedrijf en mengvoederbedrijf in het Rijnhaven-Oost, wordt  de locatie Heimanswetering voorgesteld. Dit betekent dat ACEWA, of onder een andere naam, alert moet blijven, want ons doel is een “Leefbare Ongeving voor HeimansWetering (LOHW)”.

 

  2. Oproep

@Ambachtenwijk – De grootste groep petitie ondertekenaars komt uit de Ambachtenwijk, echter er is geen bewonersvereniging of bewonersgroep die thans in het team ACEWA is vertegenwoordigd. Team ACEWA vraagt of er bewoners in de Ambachtenbuurt zijn, die zich willen groeperen en wie hierin het voortouw wil nemen, zeker omdat het Heimanswetering terrein direct nabij de Ambachtenwijk is gelegen. Neem contact op met ACEWA via info@acewa.nl;

@Stromenwijk - De Bewonerscommissie Stromenwijk is vertegenwoordigd in het Team ACEWA, echter deze bewonerscommissie vertegenwoordigt alleen de huurders van Woonforte in deze wijk. Team ACEWA vraagt de huiseigenaren van de Stromenwijk zich ook te verenigen, zodat u als groep ook in het Team ACEWA opgenomen kan worden. Neem contact op met ACEWA via info@acewa.nl;

Ambachtenwijk en Stromenwijk huiseigenaren besef dat we samen sterker staan!

 

3. Conclusie / inbreng van ondertekenaars

Alternatieven en redenen van de petitie ondertekenaars samengevat in één woordenwolk.

Woorden_Wolk_petitie1.png

 

Hoe vaker een woord is genoemd door de ondertekenaar, hoe groter deze is afgebeeld in deze woordenwolk.

Top drie opmerkingen:

 • Niet in een woonwijk
 • Geen chemisch fabriek maar woningen
 • Hoort niet in Alphen thuis  

 

4. Statistieken omtrent de petitie (per 29-04-2020)

 • Petitie periode: 31-30-2020 tot en met 29-04-2020;
 • Aantal niet valide petities: 15x (zijn niet opgenomen in de resultaten). Dit zijn ingediende petities waarvan email adres niet bruikbaar was, wellicht foutief ingevuld door de ondertekenaar;
 • Aantal valide petities: 855 (per 29-04-2020);
 • In de eerste twee dagen zijn 768 (89.8%) petities ondertekend;
 • Petitie is via Facebook 303 keren gedeeld;

 

Valide petities uitgesplitst naar woonplaats:

 • Alphen aan den Rijn:                811
 • Koudekerk en Hazerswoude:        7
 • Woubrugge:                               8
 • elders:                                     29

 

Valide petities uitgesplitst naar wijken *:

                                    Aantal            In %

 • Ambachtenwijk:       169          19.8%
 • Feministen:             161          18.8%
 • Groenoord:               16            1.9%
 • Schepenbuurt:         123          14.4%
 • Stromenwijk:           144          16.8%
 • Wielingen:                 17            2.0%
 • Overig:                    225          26.3%                               

                     Totaal           855         100%

*) op basis van door bewoner aangegeven buurt of straatnaam. In grensgevallen (bijv. Kalkovenweg) is toewijzing gedaan naar kennis van beheerder. Geen specifieke splitsing aangebracht tussen de groepen M. Klompé en M. Houtman. Achterban van MHHNH en WVA hebben plaats en straatnaam opgegeven en derhalve niet apart geregistreerd

Alternatief of reden voor tekenen: zie overzicht

 • Aantal valide petities met alternatief en reden voor tekenen:  490 (57.3%)
 • Aantal valide petities met alternatief of reden voor tekenen:   353 (41,3%)
 • Aantal valide petities zonder alternatief en zonder reden:        12 (  1.4%)

 

 Aantal valide petities met verzoek voor update/vervolg informatie via email: 507 (59,3%)

 

 Bezoek ook onze site: https://www.acewa.nl/ 

 email: info@acewa.nl


Team ACEWA

#01 - Breaking news team ACEWA - PLAN VAN TAFEL officieel

2020-04-02 15:56:50

Inmiddels heeft het Team ACEWA al vele honderden petities en bevestigingen ontvangen. Ondanks het Coronavirus tonen wij Alphenaren met elkaar veerkracht en besef van de urgentie omtrent het voorkomen van een chemische fabriek op het Heimanswetering-terrein in Alphen aan den Rijn.

Hiervoor onze hartelijke dank en een applaus voor iedereen die gereageerd heeft.

Daarnaast hebben bewonersorganisaties uit de andere wijken rondom de Heimanswetering zich eveneens geschaard onder de actie. Ook zij maken zich grote zorgen om de ontwikkelingen.

Deze overweldigende reacties in een zo’n korte tijd, hebben er inmiddels voor gezorgd dat het plan in deze vorm van tafel is. De gemeente heeft dit formeel bevestigd in brief die we hebben ontvangen op 2 april.

De pers (AD Groene Hart en alphens.nl) heeft al op 1 april hierover een bericht geplaatst.

In het artikel van AD Groene Hart is door wethouder Van As gezegd: “Ik heb de bewonersgroep dus meegegeven dat zij hun wensen bij de provincie op tafel leggen”.

Door de journalist is de reactie van ACEWA hierop niet gepubliceerd. ACEWA heeft twee opmerkingen hierover:

 • Verzuimd is te vermelden dat zowel wethouder van As als Leo Maat, onafhankelijk van elkaar, ACEWA het volgende hebben laten weten: “Wij hebben besloten dat de wethouders van As, Maat en van Velzen terug gaan naar de provincie om te bespreken het Heimanswetering bedrijventerrein toch als woonruimten in te richten.
 • Verzuimd is te vermelden dat het standpunt van ACEWA is, dat primair de wethouders naar de provincie moeten en gebruik kunnen maken van de petitie-resultaten, welke ACEWA wil overhandigen zodra de maatregelen van de overheid genormaliseerd zijn.  

Als Team willen wij graag met de gemeente en/of provincie in gesprek blijven over de inrichting van het Heimanswetering-terrein. Daarom vragen wij u om de petitie te blijven verspreiden. Dan kunnen degenen die de petitie nog niet ingevuld hebben dat alsnog te doen en ook aangeven waar de voorkeur naar uit gaat met betrekking tot de bestemming. Uit de reacties op de petitie en uit de contacten met de andere bewonersorganisaties komen verschillende onderwerpen prominent naar voren:

 • Ook andere onveilige bedrijfsactiviteiten moeten weg uit de woonwijk. Met name metaalverwerker Van Schip Alphen is hierbij aan de orde. Ook willen we voorkomen dat het mengvoederbedrijf en grindhandel verplaatst wordt van de Rijnhaven naar de Heimanswetering.
 • Als alternatief is men unaniem voor woningbouw.
 • Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de infrastructuur, zodat knelpunten voor nu en de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden.

Recentelijk is er bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor een in- en uitrit op de Staalweg 4 (het Heimanswetering-terrein), waarover thans nog geen duidelijkheid over is. Het team gaat dit nauwlettend volgen en kritische vragen hier over stellen.

Met deze punten willen wij ons overleg met de gemeente verder vorm gaan geven. Verdere input blijft natuurlijk enorm welkom.

Geen chemische industrie maar bebouwing voor Alphenaren die past in een woonkern

 

Blijf binnen, blijft veilig en blijf delen  

 

Team ACEWA

Bestaande uit bewoners/verenigingen/groepen: Groenoord, Maak het Hart Niet Hard, M. Klompéstraat, M. Houtmanstraat, Schepenbuurt, Stromenwijk, Watersport Verenigng Alphen en Wielingen

                           

Email: lohw20@gmail.com                                               


Team ACEWA / LOHWDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.