Geen nieuwbouw langs de Kromme Rijn bij Bunnik!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Kaders Hoenderik weggestemd door gemeenteraad Bunnik

2020-10-31 16:23:08

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2107286/

 

Een meerderheid van de gemeenteraad van Bunnik heeft de kaders voor Hoenderik weggestemd. De stemverhouding was 10 (P21 + CDA) tegen 7 (Liberalen + Bunniks Belang). P21 wilde bij monde van fractievoorzitter Inge Verhoef eerst een omgevingsvisie voor het totale Bunnikse grondgebied ten N van de A12 om op basis daarvan plannen te beoordelen. 

De eerste klap is een daalder waard. We hebben met jullie allemaal dit ongewenste woningbouwplan van tafel gekregen. Daarvoor is Houd Bunnik Groen jullie, als ondersteuners van de actie tegen Plan Hoenderik, zeer erkentelijk.

Houd Bunnik Groen beraadt zich nu op de vervolgstappen. Want we denken dat er mogelijkheden zijn om het totale plangebied een natuurbestemming te geven. Voorlopig zal het even wat stiller zijn van deze kant. Maar bij gelegenheid melden we ons weer. Mochten jullie suggesties of wensen hebben over hoe verder, laat dat weten! Dat kan ook via houdbunnikgroen.nl


HoudBunnikGroen

P21 gaat a.s. donderdag voor een omgevingsvisie Kromme Rijn

2020-10-27 21:44:08

HoudBunnikGroen

Vanochtend TV-opnamen

2020-10-08 06:56:55

Vanochtend maakt RTV Utrecht TV-opnamen over het Plan Hoenderik. Volg de berichtgeving hierover van RTV-U!


HoudBunnikGroen

Artikel in AD-UN vandaag

2020-10-08 06:55:37

HoudBunnikGroen

Aanbieden handtekeningen aan Burgemeester Bunnik op 8 oktober

2020-10-05 20:21:41

OP DONDERDAGAVOND 8 OKTOBER A.S. ZAL HOUD BUNNIK GROEN DE LIJST VAN BIJNA 1900 HANDTEKENINGEN AANBIEDEN AAN DE BURGEMEESTER VAN BUNNIK, RUUD VAN BENNEKOM.

DE OVERHANDIGING VINDT PLAATS OM 19 UUR, VOORAFGAAND AAN HET OPEN HUIS OVER PLAN HOENDERIK, BUITEN VOOR HET GEMEENTEHUIS IN ODIJK (SINGEL 1).

HOE MEER MENSEN AANWEZIG ZIJN, HOE BETER!!!


HoudBunnikGroen

!!goede emailadres griffie Bunnik

2020-09-29 13:33:53

In de oproep die gisteren werd gedaan om een voorbeeldbrief te verzenden stond een fout emailadres van de griffie. 

Het juiste adres is: griffiebunnik@bunnik.nl

In het eerdere bericht op deze petitiesite is het emailadres inmiddels ook gecorrigeerd.


HoudBunnikGroen

!!!Verstuur deze voorbeeldbrief vóór 7 oktober aan griffie@bunnik.nl!!!

2020-09-28 19:20:04
De gebruiksaanwijzing:
De gemeenteraad van Bunnik gaat beslissen over de bouw van woningen langs de Kromme Rijn.
Een lastig besluit voor de raad.
Laat de hele gemeenteraad of je fractie weten, wat jij er van vindt en stuur een brief.
Dit is een voorbeeldbrief, pas hem aan en zet je naam eronder. Stuur hem naar de griffiebunnik@bunnik.nl
Stuur hem voor 7 oktober.
Dank je wel.

Voorbeeldbrief van bewoners aan gemeenteraadsleden Bunnik  

Aan: griffiebunnik@bunnik.nl t.a.v. B&W en gemeenteraad: selecteer wat van toepassing is: t.av. Fractie van CDA fractie/P21 fractie/ VVD/BunniksBelang   

Om de zoveel jaar laait de discussie op over het plan Hoenderik. Dit gaat al zeker sinds 2011 zo. En elke keer is het antwoord: Nee, niet bouwen op Hoenderik. Ook dit jaar is de discussie weer opgelaaid. Bij de raad ligt het besluit voor over het bebouwen van plan Hoenderik. De raad beslist of er gebouwd mag worden. Nu heeft de gemeente kaders opgesteld waaraan het bouwplan moet voldoen. Die kaders lezen als de bouwfolder zelf, aan alles is gedacht: een speeltuintje voor de kinderen, gasloze woningen, hoe de huizen er uitzien (2 lagen met een kap), en een natuurlijke inrichting van de buitenruimte. Maar daar gaat het fout: Die kaders beschrijven hoe er gebouwd kan worden, alsof de raad al buiten spel staat. Hou nu eens op met deze discussie. Ik wil niet dat er gebouwd wordt tussen de bestaande bouwgrens van Bunnik en de Kromme Rijn, dus ook niet in plan Hoenderik, want:

-        Het open landschap langs de Kromme Rijn is de parel van Bunnik en van de regio, waar elke dag heel veel mensen van genieten. Bunnik heeft een regionale verantwoordelijkheid dit zo te houden.

-        Dit gebied is cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch belangrijk. Het is genomineerd UNESCO-werelderfgoed en beschermd door de provincie. Ook de gemeenteraad Bunnik moet dit hele gebied beschermen. En geen stukjes weggeven.

-        Dit gebied is belangrijk voor het woongenot van vele Bunnikers.

-        Bunnik heeft behoefte aan sociale woningen, goedkope koophuizen en middenhuur. Die bouw je niet langs de Kromme Rijn. Die kunnen beter in de dorpen, in het stationsgebied of in Odijk-West.

-        Alle inwoners van Bunnik zitten met de brokken, alleen de ontwikkelaar profiteert van dit bouwplan.  

Ik heb bij de laatste verkiezingen op uw partij gestemd. Ik reken erop dat mijn stem ook doorklinkt als u stemt over plan Hoenderik. Geef helderheid aan de ontwikkelaar en aan alle Bunnikkers. Stuur die bouwplannen nu definitief naar de prullenbak!    

Naam  

datum      


HoudBunnikGroen

artikel in Bunniks Nieuws

2020-09-28 17:37:14

HoudBunnikGroen

stuur een extra reactie naar raadsfracties/raadsleden Bunnik

2020-09-23 19:11:47

We zullen alle handtekeningen op de petitie op 8 oktober overhandigen aan de gemeenteraad van Bunnik. Maar het staat natuurlijk eenieder vrij om haar/zijn bezwaar daarnaast kenbaar te maken via de mail aan griffiebunnik@bunnik.nl onder vermelding van 'plan hoenderik 8 oktober 2020 t.a.v. fracties'. Hoe meer reactie hoe beter. 


HoudBunnikGroen

KOM ALLEMAAL naar Open Huis Gemeente Bunnik op 8 oktober!

2020-09-17 17:25:24
De gemeente Bunnik is blijkbaar nog steeds niet bereid om actief zijn inwoners te betrekken als het ze zelf niet zo uitkomt. Terwijl voor het stationsgebied de ene na de andere oploop werd georganiseerd (wat kostte dat wel niet?), blijven 1800 ondertekenaars tegen Plan Hoenderik al maanden in het ongewisse. En wat lezen we opeens op de gemeentepagina (zonder een enkel signaal daarover vanuit de gemeente)? Op 24 september is er een 'expertmeeting' over Plan Hoenderik. We hebben geen enkel idee wie die 'experts' zijn en op grond waarvan ze zijn geselecteerd. Waarom hebben wij geen experts mogen aandragen? Want we hebben er nogal wat gesproken. Maar hun geluid zal de gemeente niet uitkomen waarschijnlijk. Vervolgens worden de geactualiseerde kaders besproken in een Open Huis. Dan mogen wij nog inspreken. En dat zullen we zeker doen.

KOM DUS ALLEN OP 8 OKTOBER NAAR HET GEMEENTEHUIS IN ODIJK!


HoudBunnikGroenDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...