Huis Hellemans, een (t)huis voor kunst moet blijven bestaan.

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Update HH

2020-02-19 09:22:57

Beste HH-sympathisant

Maandag hadden Hugo en ik een tweede gesprek met de schepen Koen Michiels. Na ons gesprek in januari heeft hij onze voorstellen en bekommernissen overgebracht aan het schepencollege en daaruit is een voorstel voortgekomen.

Onze acties hebben twijfel gezaaid. Twijfel over de juistheid van de beslissing om HH te sluiten. Niet enkel bij de schepen voor cultuur maar ook bij anderen binnen het schepencollege. Ik ben alvast blij met de eerlijkheid hierover en de openheid om de zaak te herbekijken.
Daardoor staat de deur weer iets meer op een kier voor het voortbestaan van HH. Weliswaar in een andere vorm.

Het voorstel dat we gekregen hebben komt er op neer dat de werking van HH gedragen zou worden door een groep vrijwilligers die een subsidie van de gemeente zouden krijgen, en het huis (eventueel) voor een symbolische euro zouden kunnen huren. De inbreng van Kristel Kussé (die HH gemaakt heeft tot wat het nu is!) zou tot een minimum beperkt worden. Zij zou contactpersoon blijven tussen de dragende groep en de gemeente maar slechts een klein percentage van haar tijd mogen besteden aan werken voor HH. 

Dit is zeker een voorstel dat het bekijken waard is!
Mits antwoord op een aantal concrete vragen :
- hoeveel bedraagt de subsidie?
- hoe hoog zou de symbolische euro huur zijn?
- hoeveel tijd mag Kristel effectief aan HH besteden?

Als de antwoorden op deze vragen redelijk en werkbaar zijn en we zeggen "ja" tegen het voorstel dan staat ons een heel uitdagende tijd te wachten. Er zou dan ook geen openbare aanbesteding komen voor externe uitbaters. En dus geen concurrentie voor ons.

4 maart is een volgend gesprek gepland. Hopelijk krijgt deze voorzichtig positieve wending een vervolg.
Ik houd jullie verder op de hoogte.

Hartelijke groet
Hedwig


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans

Update toekomst Huis Hellemans : Een sprankeltje hoop aan het begin van het nieuwe jaar.

2020-01-08 18:18:05

Beste Huis Hellemans sympathisant

Na mijn laatste mail naar het schepencollege, met als bijlage de toespraak van 16 december, werd ik door de schepen voor cultuur, Koen Michiels, uitgenodigd voor een gesprek.
Dat vond maandag 6 januari plaats.

Het was een ontmoeting waarbij we op een opbouwende manier naar elkaar geluisterd hebben. Zo werd verklaard waarom de VZW opgeheven wordt en waarom aan concessie wordt gedacht. VZW Huis Hellemans wordt evenals de VZW van de sporthal opgeheven omdat ze beide opgenomen worden in het grotere geheel van de nog op te richten vrijetijdsdienst, en dan ook financieel onder één noemer komen. Dit samen met de bibliotheek, die ook in het nieuwe vrijetijdscentrum een plek krijgt.

Voor Huis Hellemans gaat het echter een stap verder : niet alleen de VZW wordt ontbonden maar de werking zoals ze nu bestaat wordt ook stopgezet. (Dit is dan weer wel in tegenspraak met het opnemen van Huis Hellemans in het grotere geheel van de vrijetijdsdienst.)

De reden om de werking te stoppen is in hoofdzaak financieel. Dat het huis intensiever zou kunnen benut worden is van ondergeschikt belang. Vanuit een werkgroep van HH werden er al een tijd geleden vele voorstellen gedaan om de eigen financiële draagkracht te vergroten, maar hier werd niets mee gedaan.
In het gesprek werd het tekort aan openheid en communicatie hieromtrent toegegeven. Na onze toelichting is er nu wel bereidheid om verder te onderhandelen.
De schepen erkent de waarde van HH en zal nu ons standpunt verduidelijken aan het schepencollege en onze vraag om tijd verdedigen. Concreet hebben we gevraagd om samen te werken en samen naar een oplossing voor de financiële kant van de zaak te zoeken. We vragen 3-4 jaar tijd om de huidige werking verder te zetten en ondertussen onze voorstellen verder te onderzoeken en uit te werken. Sponsoring door bedrijven, het oprichten van een vriendenkring, shop met kunstboeken, samenwerking met een museum/galerij, geleide bezoeken in aanwezigheid van de kunstenaar, uitbreiding van de nevenactiviteiten, verhuur buiten de openingsuren,... allemaal ideeën die we verder kunnen bekijken wanneer we de garantie krijgen dat de huidige werking ook na 1 januari 2021 blijft bestaan.

We hebben alvast een afspraak voor een tweede gesprek, midden februari.

Ik houd jullie verder op de hoogte.

Hartelijke groet

Hedwig Verbeeck


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans

Update toekomst Huis Hellemans

2019-12-16 20:21:53

Beste sympathisant!

Sinds ons bezoek aan het schepencollege vorige week kregen we nog een enkele reactie van hen, ook geen uitnodiging voor verder gesprek. Tijdens een algemene vergadering van de VZW kwamen enkel ontwijkende antwoorden. Het blijft dus nodig om verder onze bekommernissen te uiten en te blijven pleiten voor het voortbestaan van Huis Hellemans.

Vanavond was er in Edegem een grote optocht en actie waar ook de andere slachtoffers van de grote besparingen hun stem lieten horen. Hallucinante cijfers kregen we daar te horen : 44 % van het personeel moet de komende 4 jaar verdwijnen!

Ik kreeg de kans een korte speech te houden voor HH. Hieronder vinden jullie de tekst.

De komende Kerst-en Nieuwjaarsdagen worden de acties even in ruststand gezet, daarna gaan we er weer voor!

Vanuit Huis Hellemans wensen we jullie een mooi, vredig, kunstzinnig rijk gevuld 2020!

Hartelijke groet
Hedwig

 

Goeienavond Edegem

Ik sta hier in naam van de medewerkers van HH, de toezichters en vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor dit Kunst-Hart van Edegem. Ik sta hier ook voor de vele schoolkinderen uit Edegem die er kennis maken met kunst, voor de 4- à 500 bezoekers die we elke tentoonstelling mogen begroeten, voor de kunstenaars die tentoongesteld hebben en zij die graag willen tentoonstellen en voor alle sympathisanten die onze petities ondertekenden.

HH is een parel en unicum in de kunstwereld, het is een laagdrempelig podium voor kunst. Na 42 jaar is het een vaste waarde, die méérwaarde geeft aan Edegem. Wànt, bekend ver buiten de grenzen van onze gemeente en echt een gegeerde plek om tentoon te stellen. Het is een plek waar Edegem trots mag op zijn.

De plannen van het gemeentebestuur om de VZW te ontbinden, het huis in concessie te geven en geen tentoonstellingen meer te ondersteunen roept veel reactie op en is in tegenspraak met de verkiezingsbeloften om de komende jaren extra aandacht te geven aan cultuur. Er was geen enkel overleg en een gefundeerde reden waarom een bloeiende kunstplek moet wijken voor ondoordachte plannen kregen we niet. Onze achterban is kwaad en noemt het een schande, een lichtzinnige en kortzichtige beslissing, een zwaar verlies, hallucinant en een geweldig imagoverlies voor de gemeente.

Wanneer u de folder van N-VA, die vandaag in de bus stak, heeft gelezen, dan zag u een knap staaltje van het verkondigen van halve waarheden, en dus ook van halve leugens. N-VA zegt dat Hangar 27 en Huis Hellemans blijven bestaan. Daarmee bedoelen ze enkel de gebouwen, niet de huidige werking.

Het gemeentebestuur wil HH omvormen tot een horecaplek waar ook plaats is voor kunst. Wij betwijfelen of er nood is aan zo’n plek, pal naast het gezellige cultuurcafé De Hooogmis, dat nog niet zo lang geleden z’n deuren opende. Een café waar aan de muren wat schilderijen hangen is geen waardig alternatief voor HH. Het gemeentebestuur wil dit trouwens doen op een site die volgens het bestemmingsplan van 2012 voorzien is voor culturele en recreatieve infrastructuur en openbare diensten. Horeca is er helemaal niet toegestaan. Ofwel wéét het gemeentebestuur dit niet, ofwel leggen ze ook dit gewoon naast zich neer.

Vorige week overhandigden we de petities en de vele bezwaren aan het schepencollege. We hebben om reactie gevraagd en hen uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomst van HH. U raadt het al : enkel een grote stilte van hun kant.

Dit jaar stond er een jong Zweeds meisje op dat de wereldleiders in de ogen keek en zei : “How dare you!”

Gemeentebestuur van Edegem :
Omdat kunst geen luxe is maar levensnoodzakelijk, omdat cultuur en educatie, jongeren en gewaardeerd personeel belangrijk zijn, omdat wij geloven in een warme gemeente, kijken wij niet weg, wij kijken u recht in de ogen zeggen ook : HOE DURVEN JULLIE!


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis Hellemans

Stand van zaken toekomst Huis Hellemans

2019-12-09 14:18:16

Beste ondertekenaars!

Eerst en vooral heel veel dank voor jullie steun! Wij zijn blij met de grote respons en met alle gemotiveerde commentaren!

Over een week valt de waarschijnlijk definitieve beslissing in de gemeenteraad. We hebben gezocht naar een geschikte gelegenheid om de petitie te overhandigen. We werden deze namiddag op het schepencollege ontvangen, waar ik onderstaande brief voorlas.

We hebben gevraagd om in gesprek te gaan over de plannen. Het is nu wachten op een antwoord.

De petitie wordt nog niet gesloten, verder delen mag dus!

Hartelijke groet, Hedwig

 

Dames en heren

Het is een tijd van cadeautjes: Sinterklaas is net vertrokken, binnenkort is het alweer Kerstmis en Nieuwjaar. Vandaag heb ik voor jullie een heel bijzonder, heel waardevol geschenk : de stem van héél veel mensen. Mensen die Huis Hellemans een warm hart toe dragen. Deze stemmen laten zich in een online petitie horen, naar aanleiding van een beslissing die jullie zonder overleg met de betrokkenen namen. Ze spreken met liefde, verbijstering, ongeloof, en ook met kwaadheid.

Het is de stem van kunstenaars, medewerkers en vrijwilligers, van bezoekers, van schoolkinderen;  inwoners van Edegem, maar ook van ver daarbuiten. Ze spreken over een parel in de kunstwereld, een plek om te koesteren, een laagdrempelig podium voor kunst, een vaste waarde, een prestigieuze tentoonstellingsplek. Een unieke plek waar Edegem trots mag op zijn, een plek die meerwaarde geeft aan Edegem. Een referentie die Edegem als cultuurminnende en kunstminnende gemeente op de kaart zet.

De liefde voor Huis Hellemans klinkt in woorden als: mooi en professioneel, prachtig cultuurhuis, schitterende werking, ideale ontmoetingsplaats om in dialoog te gaan over kunst en schoonheid, betrokkenheid van de plaatselijke mensen, uniek kunstpodium.

Hun liefde spreekt ook in de verbijstering  die geuit wordt. Want  wat men lief heeft, wil men verdedigen. Dan hoor je woorden als: schande, lichtzinnige beslissing, kortzichtig, ronduit vernederend voor al wie zich met hart en ziel inzet voor Huis Hellemans, zwaar verlies, wraakroepend, geweldig imagoverlies voor de gemeente, hallucinant.

Omdat u, als schepencollege, de opdracht hebt om er te zijn voor alle inwoners en naar hen te luisteren, vraag ik u om met aandacht naar de stem van deze – voorlopig - 600 mensen die de petitie ondertekenden, te luisteren. Velen van hen ondertekenden niet enkel maar motiveerden hun steun. Zij  deden moeite om iets te schrijven. Ik vertrouw op jullie inspanning om het ook te lezen. Dit is trouwens maar een deel van de mensen die Huis Hellemans een warm hart toe dragen. Om privacyredenen konden we geen gebruik maken van het adressenbestand, zodat heel die achterban van trouwe genodigden en bezoekers nog niet op de hoogte is van jullie plannen.

Het is ook onbegrijpelijk dat deze beslissing nog niet officieel werd meegedeeld aan de betrokkenen, noch aan de raad van beheer, noch aan de algemene vergadering. Er kwam enkel een mededeling tijdens het infomoment voor het personeel van de gemeente.  

Kunst is géén luxe, het is levensnoodzakelijk in deze wereld. Cultuur en educatie behoren tot de kerntaken van een gemeentebestuur. Men mag ze niet door een markteconomische bril bekijken en ze mogen niet het slachtoffer worden van blinde besparingen.

De tevredenheid en fierheid bij de Edegemnaar, waarover u sprak in uw verkiezingsprogramma, gaan door uw beslissingen pijlsnel naar beneden. Wat is er gebeurd met uw engagement voor een warme gemeente? En bent u ook deze zin uit uw programma vergeten: “De volgende jaren wil N-VA extra aandacht geven aan cultuur.”

Het getuigt van inzicht, van nederigheid én van grootsheid en politieke moed om fouten in te zien. De VZW ontbinden, het huis in concessie geven, het niet meer ondersteunen van tentoonstellingen,  en daarmee het stopzetten van de huidige fantastische werking, is een foute beslissing. 


Hedwig Verbeeck, in naam van toezichters en vrijwilligers van Huis HellemansDeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...