Red het bos bij de Kalmthoutse Heide

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Kalmthoutse bos

2011-11-25 19:50:47

Kalmthoutse bos

2011-11-25 15:40

Beste iedereen die het Kalmthoutse bos heeft gesteund,

Op deze wijze willen we iedereen hartelijk bedanken voor de ondersteuning door de petitie te tekenen.

Wij hebben u echt heel hard nodig. Wij willen korte metten maken met de wantoestanden en het bos redden. Ons werk kan alleen maar doorgaan door giften van buitenaf. Als u aan ons doneert dan steunt u de natuur en de strijd tegen de vriendjespolitiek in dit dossier.

U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer BE62 0016 5743 5461 (BIC GEBA BE BB) ten name van vzw “Laat ons een boom!”.
U kunt ook kijken bij www.facebook.com/HelpNatuurKalmthout

Indien u verder mee wilt helpen om voor dit bos te strijden dan kan dit met een vrijwillige donatie.
Wij moeten u wel vragen minimaal 3 euro over te maken omdat wij voor de verwerking van uw gift kosten moeten betalen.

Inmiddels is er een vzw opgericht met de naam “Laat ons een boom!”. Deze vzw is aan het procederen en in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de Deputatie van de Provincie Antwerpen om een bouwvergunning te verlenen voor een woonwijk in een waardevol bos.

Omdat dit een langdurig en ingewikkeld proces zal zijn omwille van de “ons kent ons” politiek dan zal dit veel geld gaan kosten willen we het bos kunnen redden.

De vzw zal een volledig transparante boekhouding voeren. Alle cijfers en informatie over de bedragen zullen gepubliceerd worden op de website “laatonseenboom” welke nu nog in de maak is.

Wij danken u alvast bij voorbaat.

Vriendelijke groeten,

vzw Laat ons een boom!

 


vzw Laat ons een boom!

Kalmthoutse bos

2011-11-25 15:40:16

Beste iedereen die het Kalmthoutse bos heeft gesteund,

Op deze wijze willen we iedereen hartelijk bedanken voor de ondersteuning door de petitie te tekenen. Deze “handtekeningen” hebben een grote meerwaarde de rechter te overtuigen welke waarde de Kalmthoutse natuur en het bos heeft voor de bevolking.

Inmiddels is er een vzw opgericht met de naam “Laat ons een boom!”. Deze vzw is aan het procederen en in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de Deputatie van de Provincie Antwerpen om een bouwvergunning te verlenen voor een woonwijk in een waardevol bos.

Omdat dit een langdurig en ingewikkeld proces zal zijn omwille van de “ons kent ons” politiek dan zal dit veel geld gaan kosten willen we het bos kunnen redden.

Indien u verder mee wilt helpen om voor dit bos te strijden dan kan dit met een vrijwillige donatie.
Wij moeten u wel vragen minimaal 3 euro over te maken omdat wij voor de verwerking van uw gift kosten moeten betalen.

De vzw zal een volledig transparante boekhouding voeren. Alle cijfers en informatie over de bedragen zullen gepubliceerd worden op de website “laatonseenboom” welke nu nog in de maak is.

U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer BE62 0016 5743 5461 (BIC GEBA BE BB) ten name van vzw “Laat ons een boom!”.
U kunt ook op de volgende link drukken dan gaat u naar een pagina met meer informatie over de wijze en mogelijkheden van doneren.

http://www.facebook.com/HelpNatuurKalmthout

Wij hebben u echt heel hard nodig. Wij willen korte metten maken met de wantoestanden en het bos redden. Ons werk kan alleen maar doorgaan door giften van buitenaf. Als u aan ons doneert dan steunt u de natuur en de strijd tegen de vriendjespolitiek in dit dossier.

Wij danken u alvast bij voorbaat.

Vriendelijke groeten,

vzw Laat ons een boom!


Blijf het bos redden

2011-11-24 11:20:38

Red het bos bij de Kalmthoutse Heide

Blijf het Kalmthoutse bos steunen

2011-11-22 18:23

Donneer via Paypal

Paypal Doneren

 

 

Beste iedereen die het Kalmthoutse bos heeft gesteund,

Op deze wijze willen we iedereen hartelijk bedanken voor de geweldige support en de ondersteuning door de petitie te tekenen. Deze zullen absoluut meehelpen de rechter te overtuigen welke waarde de Kalmthoutse natuur en het bos heeft voor de bevolking van heel Vlaanderen.

Inmiddels is er een vzw opgericht met de naam “Laat ons een boom!”.

Deze vzw is aan het procederen met advocatenkantoor Astrea Law uit Berchem en is in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de Deputatie van de Provincie Antwerpen om een bouwvergunning te verlenen voor een woonwijk in een waardevol bos. Het advocatenkantoor is hierin gespecialiseerd.

Omdat dit een langdurig en ingewikkeld proces zal zijn, gezien de wijze waarop dit bos is vergund voor bebouwing, kost het de vzw nu al heel veel geld.

Wij hebben al veel verzoeken gehad van mensen die mee willen helpen dit bos te redden door een bedrag over te maken. Die mogelijkheid is nu geopend.

Indien u verder mee wilt helpen om voor dit bos te strijden en het te redden uit de verkeerde handen dan kan dit met een vrijwillige donatie.

Wij moeten u vragen minimaal 3 euro over te maken omdat wij voor de verwerking van uw gift kosten moeten betalen. Natuurlijk mag u ook meer storten om het bos te steunen, alles is heel erg welkom. Iedereen alvast bedankt.

De vzw zal een volledig transparante boekhouding voeren. Alle jaarcijfers en informatie over de bedragen zullen gepubliceerd worden op de website www.laatonseenboom.be, welke nu nog in de maak is.

Als er geld overblijft dan zal dit worden overgemaakt aan het steunfonds “red de hei” van het gemeentebestuur Kalmthout.

U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer BE62 0016 5743 5461 (BIC GEBA BE BB) ten name van vzw “Laat ons een boom!”.

Als u op de volgende knop of link drukt komt u bij een donatieknop waar u mee naar PayPal (u hoeft geen Paypal account te hebben) en een online betalingssysteem kunt gaan. U kunt ook doneren via onze Facebook pagina.

Ga naar Paypal

Paypal Doneren

 

 

 

Bij voorbaat iedereen bedankt!

vzw Laat ons een boom!

 

vzw Laat ons een boom!

 


Hans De Schepper

Blijf het Kalmthoutse bos steunen

2011-11-22 18:23:16

Donneer via Paypal

Paypal Doneren

 

 

Beste iedereen die het Kalmthoutse bos heeft gesteund,

Op deze wijze willen we iedereen hartelijk bedanken voor de geweldige support en de ondersteuning door de petitie te tekenen. Deze zullen absoluut meehelpen de rechter te overtuigen welke waarde de Kalmthoutse natuur en het bos heeft voor de bevolking van heel Vlaanderen.

Inmiddels is er een vzw opgericht met de naam “Laat ons een boom!”.

Deze vzw is aan het procederen met advocatenkantoor Astrea Law uit Berchem en is in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de Deputatie van de Provincie Antwerpen om een bouwvergunning te verlenen voor een woonwijk in een waardevol bos. Het advocatenkantoor is hierin gespecialiseerd.

Omdat dit een langdurig en ingewikkeld proces zal zijn, gezien de wijze waarop dit bos is vergund voor bebouwing, kost het de vzw nu al heel veel geld.

Wij hebben al veel verzoeken gehad van mensen die mee willen helpen dit bos te redden door een bedrag over te maken. Die mogelijkheid is nu geopend.

Indien u verder mee wilt helpen om voor dit bos te strijden en het te redden uit de verkeerde handen dan kan dit met een vrijwillige donatie.

Wij moeten u vragen minimaal 3 euro over te maken omdat wij voor de verwerking van uw gift kosten moeten betalen. Natuurlijk mag u ook meer storten om het bos te steunen, alles is heel erg welkom. Iedereen alvast bedankt.

De vzw zal een volledig transparante boekhouding voeren. Alle jaarcijfers en informatie over de bedragen zullen gepubliceerd worden op de website www.laatonseenboom.be, welke nu nog in de maak is.

Als er geld overblijft dan zal dit worden overgemaakt aan het steunfonds “red de hei” van het gemeentebestuur Kalmthout.

U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer BE62 0016 5743 5461 (BIC GEBA BE BB) ten name van vzw “Laat ons een boom!”.

Als u op de volgende knop of link drukt komt u bij een donatieknop waar u mee naar PayPal (u hoeft geen Paypal account te hebben) en een online betalingssysteem kunt gaan. U kunt ook doneren via onze Facebook pagina.

Ga naar Paypal

Paypal Doneren

 

 

 

Bij voorbaat iedereen bedankt!

vzw Laat ons een boom!


vzw Laat ons een boom!Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.