Stop Benchmark met ROM

Neem contact op met de schrijver van de petitie

De derde week

2017-02-13 15:57:14

We komen nu in de derde week van de oproep met bijna 4500 handtekeningen. Opnieuw iedereen bedankt. Het is nu zaak alle mensen die er nog niet van weten te bereiken. Maak collega's attent op deze mogelijkheid eindelijk te laten horen hoe er over ROM als benchmark wordt gedacht.

Zie ook blogs:

Binnenkort verschijnt op de website Stoprom.com een brief voor cliënten/patiënten met informatie over hoe ze bezwaar kunnen maken (opt-out regeling). Een handtekening op een formulier volstaat, dan mogen er geen gegevens naar SBGGZ gestuurd wiorden.  Wij hebben binnenkort als groep Stop ROM overleg over het verdere actieplan zodra dat bekend is, komt het op de website.

Help s.v.p. mee door de cliëntencommissie of OR in je instelling te benaderen en/of de oproep op intranet te publiceren.


Menno Oosterhoff

Mail een collega of nog liever twee

2017-02-06 17:35:13

Hartelijk dank voor alle steun. Met 3500 handtekeningen waaronder 32 hoogleraren is duidelijk dat de weerstand tegen ROM als benchmark groot is. Sommige mensen delen de bezwaren tegen het huidig gebruik van de ROM maar aarzelen deze actie te ondersteunen, omdat ze bang zijn dat dat het beeld zal geven dat de GGZ nooit wat wil. Maar wij willen zeker wel wat. We willen kwaliteit meten, maar dan op een goede manier. We willen ROM gebruiken maar dan op een manier waarvoor het bedoeld is. En we willen in ons handelen graag rekening houden met wat wetenschappelijk bekend is. Dat betekent ook dat we niet met goed fatsoen de ROM als benchmark langer kunnen tolereren. Verder willen we patiënten goed informeren en daar hoort bij dat ze weten dat er veel gegevens van hen naar een stichting gaan die door de zorgverzekeraars wordt betaald. Hoeveel gegevens dat zijn, is te zien in de minimale data set. Wat je minimaal noemt.

Jij kunt helpen deze oproep te doen slagen. Vraag minimaal een collega ook te tekenen of iemand anders. Twee mag ook en je hele emailadresboek, Linkedin, FB, Whatsapp is helemaal geweldig. Je kunt onderstaande mail gebruiken.

De GGZ laat zijn tanden zien!!

De oproep om te stoppen om kwaliteit te meten door het gebruik van ROM-data verloopt stormachtig.
3500 handtekeningen, waaronder 32 hoogleraren.
 
Op de website van BRaM SBGGZ is te zien dat vergelijken al volop wordt gedaan. Soms zijn de resultaten 300% beter dan wat bekend is uit behandeleffect van grote meta-analyses.
 
Intussen zijn er meerdere organisaties die ons steunen, waaronder de VVAA. Zie pagina Gesteund Door.
 
Hieronder een aantal blogs over het onderwerp:
 

Menno Oosterhoff

Maak je collega's attent op http://stoprom.com

2017-02-01 13:29:55

Stoprom.com

Al meer dan 2000 mensen die ook vinden dat ROM als benchmark moet stoppen. HARTELIJK DANK!

Maak je collega's er ook op attent. Stuur deze mail door naar je hele adressenbestand.

Zie ook blogs:

We zijn ondertussen druk bezig achter de schermen. Meer publiciteit zoeken, steun vragen van organisaties, uitzoeken wat er allemaal naar SBGGZ gaat. De zogenaamde Minimale Data Set. Uitzoeken hoe dat zit met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Menno Oosterhoff

1000 in één dag!

2017-01-30 21:20:24

Hartverwarmend! Binnen één dag 1000 mensen die ook vinden dat ROM niet de manier is om kwaliteit te meten.

1000 mensen die in allerlei toonaarden aangeven dat ze de inhoud van de zorg zo graag voorop stellen. "Ik wil zorg leveren, geen adminstratie", schreef iemand. Dat is het punt. In onze ijver alles aan te tonen, zijn we volkomen verstrikt geraakt in de bureaucratie. Het geneesmiddel tegen bureaucratie is vertrouwen.

Deel deze petitie in je netwerk, stuur deze mail door Stoprom.com

Op Medisch Contact een blog met nadere toelichting: Bureaucratie de zorg uit, ROM als eerste.


Menno Oosterhoff

Verspreid het in je netwerk

2017-01-30 11:31:38

Hartelijk dank voor je steun aan de oproep te stoppen met ROM als benchmark. Het loopt storm. Al 500 handtekeningen binnen één dag. Geweldig.

Verspreid de oproep in je netwerk!

We hebben een zin toegevoegd omdat er vragen over kwamen. Natuurlijk zijn we niet tegen het meten van de kwaliteit. We zijn tegen een verkeerde manier om de kwaliteit te meten. ROM is dáárvoor niet geschikt. 


Menno OosterhoffDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.