Het begijnhof is van iedereen!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

OPEN BRIEF AAN HET PROVINCIEBESTUUR

2017-01-26 18:21:31

Enige tijd geleden vernamen wij dat het Hasseltse Begijnhof te koop zou worden gesteld. Bij ons, architectuurstudenten aan de Uhasselt, was dit aanleiding tot heel wat discussie. Uit al deze gesprekken bleek vooral de vrees dat met deze verkoop meteen ook het publieke- en groene karakter van de site voorgoed zou verdwijnen.  

Het Begijnhof van Hasselt is geen werelderfgoed, maar de site is wel degelijk beschermd als monument. De huisjes en omgeving vormen een wezenlijk onderdeel van ons aller geschiedenis. Ze zijn getuigen van een verleden waar we respectvol mee moeten omgaan. Met zijn ligging in de tuin van kunstencentrum Z33, dagelijks een aantrekkelijke oase van rust en groen voor heel wat bezoekers, vormt het Begijnhof bij uitstek een openbare ruimte. Een plaats van en voor Hasselaren, Limburgers en andere bezoekers. Al dat moois laat je vanzelfsprekend niet zomaar in handen van projectontwikkelaars terechtkomen. Een mooie en historische site zoals deze kan je gewoon niet privatiseren, die hoort van ons allemaal te blijven.  

Als studenten aan de UHasselt hebben we daarom besloten om een handtekeningenactie op te zetten en wel via het online platform "http://petities24.com/het_begijnhof_is_van_iedereen”.  We trokken hiermee de straat op en mobiliseerden onze medestudenten, kennissen en contacten.  

De steun en respons was opmerkelijk groot. We mochten honderden reacties en handtekeningen ontvangen. Niet enkel door studenten en cultuurliefhebbers, onze bezorgdheid werd ook door tal buurtbewoners, experts, gezagsdragers en zelfs projectontwikkelaars gedeeld. Kortom, allemaal Limburgers en sympathisanten met een hart voor ons publiek erfgoed.  

Resultaat: voorlopig al meer dan 3.000 personen die hun stem hebben laten horen en hun bezorgdheid toonden. Als dat geen duidelijk statement is!  

Als architectuurstudenten staan wij steeds open voor nieuwe ideeën, creatieve bijdragen en positieve oplossingen. Wij beschouwen deze geslaagde actie dan ook eerder als een aanzet tot een constructieve dialoog dan als een starre proteststem. We zijn er immers van overtuigd dat een nieuwe, eigentijdse invulling mogelijk is, ook zonder daarmee de geest van de site te beschadigen. Projecten in binnen- en buitenland bewijzen dat er dergelijke duurzame oplossingen mogelijk zijn. De herbestemming van bijvoorbeeld de oude gevangenis in de Hasseltse binnenstad was wat dat betreft meer dan een goed voorbeeld.  

Als studenten proberen we steeds met een kritische blik de zaken te benaderen. Via verschillende inspraakorganen zoals de studentenraad, proberen we dit ook te uiten. Na uitgebreid overleg, zijn wij het in deze unaniem over eens dat een invulling door de Universiteit Hasselt hier de ideale oplossing is. De synergie die met kunstencentrum Z33 en andere culturele organisaties zal ontstaan, kan alleen maar tot een schitterend resultaat leiden. Goed voor een groene oase in de Hasseltse binnenstad waar erfgoed, cultuur en onderwijs samen een nieuwe thuis zullen vinden. Een oord waar iedere Hasselaar, student en bezoeker steeds welkom is en in de toekomst ook blijft.  

Met deze handtekeningen geven wij dan ook een duidelijk boodschap aan het Provinciebestuur. De privatisering in zijn geheel of zelfs maar een deel van de site Oud Begijnhof zou een historische vergissing van formaat zijn. Het duurzame alternatief -met ruim draagvlak- is voorhanden en kan mits creatieve samenwerking en goede wil uitgroeien tot een unieke site. Meer nog, een uniek fenomeen dat wij Limburgers graag zullen uitdragen als een cultureel visitekaartje. Als studenten en architecten van morgen zullen wij graag ons steentje hiertoe bijdragen.   Samen gaan we voor een Hasselts Begijnhof van, voor en door ons allemaal!  

HET_BEGIJNHOF_IS_VAN_IEDEREEN_A.jpg

 

 

Studenten faculteit Architectuur en Kunst

Universiteit Hasselt

26.01.17


Marlies Aerts

Het begijnhof is van iedereen!

2016-11-01 10:16:54

Beste (oud)studenten, Hasselaren & sympathisanten,  

Als studenten architectuur aan de UHasselt willen we dat het Hasseltse Begijnhof in publieke handen blijft en niet verkocht wordt aan projectontwikkelaars!

We staan daarin duidelijk niet alleen…  

Meer dan 2700 handtekeningen staan er reeds op de teller! Honderden boodschappen en reacties werden gedeeld. Via de online petitie en onze studentenactie op straat.

Al deze handtekeningen en reacties gaan we de komende tijd bundelen en overhandigen aan het provinciebestuur. Daarom vragen we om massaal beelden, herinneringen en ideeën te blijven posten.  

Dit kan nu ook via de facebook pagina: www.facebook.com/begijnhof  

Laat je stem horen!


UHasselt studentenDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.