Ondersteuning vervanging windturbine in Bodegraven-Reeuwijk

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Nieuwsbrief van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

2018-07-12 16:21:56

 

Nieuwsbrief

Aan de leden van de Energiecoöperatie Bodegraven- Reeuwijk  ‘De Kringloopgemeenschap’ U.A. In deze nieuwsbrief berichten we u over de vorderingen van onze coöperatie, kondigen we de eerste Algemene Ledenvergadering aan en doen we een oproep.

Stappen  vooruit
Sinds de oprichting van de coöperatie op 9 februari van dit jaar is er veel gebeurd. Een stap terug was de opstelling van de nieuwe gemeenteraad tijdens de bijeenkomst van de inspraakraad op 6 juni. Het leek of de raad helemaal opnieuw begon. De raad alle genomen besluiten volledig negeerde, het ‘Actieplan 2017-2021’ en de ‘Routekaart Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035 ‘ (vastgesteld op 19 april 2017) en de besluiten die daarop volgden. Hoe dan ook, wij maken stappen vooruit! Sinds de oprichting van de coöperatie hebben zich zo’n 70 leden ingeschreven. De vijf bewonersbijeenkomsten (de 1e ronde werkateliers duurzame energieopwekking georganiseerd door de gemeente) leverden zeer bruikbare plannen op voor zon- en windlocaties. En positieve inwoners!  We zijn in gesprek met het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk en met zo’n 20  ondernemers en agrariërs individueel. Zij overwegen het dak van hun bedrijfsgebouw ter beschikking te stellen aan de coöperatie. De eerste overeenkomsten met hen worden gesloten. En wat de gemeente betreft, we sluiten met de gemeente een convenant, zodat duidelijk is wat we van elkaar kunnen verwachten.

In plaats van winst voor enkelen, profijt voor velen
Zo zou je het doel van onze coöperatie kunnen samenvatten. Anders dan bij commerciële ondernemingen streven we niet naar optimalisatie van de winst ten behoeve van de aandeelhouders.  We dragen  met het opwekken van duurzame elektriciteit bij aan de inzet om de opwarming van de aarde binnen de 2 graden te houden. Die lokaal opgewekte stroom kunnen we leveren aan de leden voor een redelijke prijs. Op den duur komt de nettowinst ten goede aan groene en sociale projecten binnen onze gemeente (het profijtbeginsel).Dat alles gaat beginnen zodra de eerste elektriciteit van de bedrijfsdaken stroomt. Op termijn aangevuld met de energie van windmolens.

De ALV op 5 september
Alle reden dus om een Algemene Ledenvergadering (ALV) te plannen op woensdag 5 september. We kunnen dan verslag doen van onze bestuursactiviteiten en de resultaten daarvan. Een ander onderwerp is de ledenovereenkomst waarin we afspraken maken over het afnemen van stroom, het participeren in de financiering van onze zon- en windprojecten en de inzet voor de andere doelen van de coöperatie. Noteer alvast deze datum! U ontvangt tijdig een agenda voor deze eerste ALV.

Een oproep
Nu de eerste overeenkomsten met dakeigenaren gesloten worden, roepen we u op om financieel te participeren zodra projecten gerealiseerd gaan worden. Via het contactformulier op onze website kunt u melden of u financieel wilt participeren en eventueel voor welk bedrag. Uw opgave is vertrouwelijk en geheel vrijblijvend.
Op de ALV bespreken we de voorwaarden. Daarna beslist u pas.

Wij heten u graag op 5 september welkom.

Met hartelijke groet,

Het bestuur van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk. www.energiecooperatie-bodegraven-reeuwijk.nl
@: energiecoopbodegravenreeuwijk@gmail.com

 

PS
U kunt zich voor € 5 aanmelden bij de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk via de website:
www.energiecooperatie-bodegraven-reeuwijk.nl


Arie Groenveld

Bodegraven-Reeuwijk krijgt nieuwe energie! Programma 5 september 2017

2017-08-31 19:29:20

Beste leden van De Windvogel in Bodegraven-Reeuwijk,

Vorige maand ontving u een uitnodiging voor 5 september om met andere
leden en belangstellenden in uw gemeente bij elkaar te komen voor
nieuwe duurzame energieprojecten in uw gemeente. Hierbij ontvangt u
meer informatie en het programma van de avond.

 Locaties voor zon en wind

De gemeente heeft De Windvogel benaderd om samen op te trekken om de
inwoners te betrekken bij de ruimtelijke planvorming. Het gaat immers
om de eigen woonomgeving. De gemeente vindt het belangrijk dat de
bewoners betrokken zijn bij de keuzes van locaties voor windmolens en
zonnevelden. Daarom gaat de gemeente in de herfst van 2017 een aantal
bewonersavonden organiseren in samenwerking met De Windvogel, als de
gemeenteraad op 10 oktober met deze plannen instemt.

Wat kunt u betekenen?

De Windvogel wil graag - vooruitlopend op de plannen van de gemeente -
haar leden bij elkaar brengen en organiseren. Samen staan we sterk
voor windmolens en zonnevelden in uw eigen gemeente. Wij willen lokaal
duurzame energie opwekken, en de gemeente en de provincie laten zien
dat we dit als bewoners, van onderop, kunnen organiseren en uitvoeren.


Programma

19:30 uur: Inloop met koffie en thee

20:00 uur Bijpraten over de laatste ontwikkelingen in uw gemeente
- RVO project, hoe verder
- Koers van de gemeente: 3-stappen plan burgerparticipatie
- Planning : wanneer kunt u actief meedoen aan bewonersavonden
- Kom op 10 oktober allen naar de raadsvergadering, tevens Dag vd Duurzaamheid

20:30 - 21:30 uur: Interactief deel
- Wat kunt u als Windvogellid concreet doen?
- Oprichten coöperatie: bestuursleden gezocht, profiel en inzet
- Website en communicatie opzetten, hoe werkt dat, wie zijn hiermee bekend?
- Ambassadeur worden en community building, wat houdt dat in? Wie wil?
- Afsluitend afsprakenlijst maken met concrete taken en actviteiten

21:30 - 22 :00 uur: napraten en kennismaken

Locatie en datum
Op dinsdagavond 5 september in De Ark [1] te Reeuwijk. Graag horen wij
dan van te voren, door deze mail te beantwoorden, of u aanwezig kunt
en wilt zijn op deze avond. Ook wanneer u niet kunt, maar toch deze
ontwikkelingen wilt blijven volgen, ontvangen we graag uw reactie. U
wordt dan op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief speciaal voor uw
gemeente.

Wij hopen u te zien op 5 september!

Hartelijke groet,
Inge Verhoef
Siward Zomer
Martien Vogelezang

De Windvogel


Inge Verhoef, secreariaat Windvogel

Lokale klimaattop op 28 september in het Evertshuis te Bodegraven

2016-09-16 20:59:13

Geachte ondersteuner van onze petitie,  

Op woensdagavond 28 september organiseert de gemeente Bodegraven-Reeuwijk van 18.30 uur tot 22.00 uur een lokale klimaattop in het Evertshuis. Zoals inmiddels bekend streeft de gemeente ernaar om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn. De gemeente is bij dit streven afhankelijk van de medewerking en initiatieven van de inwoners.  
De heer van Elk van de Windvogel zal in een presentatie aangeven hoe wij als inwoners een belangrijke bijdrage kunnen leveren om dit doel te bereiken. Noteer de datum in uw agenda en kom ook.
Zie: https://www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl/klimaattop-bodegraven-reeuwijk/
Misschien hebt u ook ideeën die u in een workshop kwijt kunt. Mis de klimaattop niet. 

Met vriendelijke groet,
Broos de Groot,
Arie Groenveld


Arie Groenveld

Waardering voor uw steunbetuiging

2016-05-30 21:13:50

U hebt door het ondertekenen van de petitie uw steun betuigd voor het initiatief om de reeds ontmantelde windturbine aan de Goudseweg te vervangen door een eigentijdse, omdat onze gemeente die in 2035 klimaatneutraal wil zijn deze doelstelling onmogelijk zonder windenergie kan behalen.
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun.
Samen met schriftelijk verkregen handtekeningen zijn hierdoor 563 handtekeningen verkregen die inmiddels aan het gemeentebestuur zijn overhandigd.
Wethouder Oskam ziet de noodzaak van windenergie wel in. In regionaal verband wordt binnenkort de routekaart bepaald waarin de stappen naar een klimaatneutrale gemeente worden omschreven. Het is daarom nog niet bekend waar de nieuwe windturbine zal komen te staan.

Namens het actiecomité,

Dick van Elk,
Broos de Groot
Arie Groenveld


Arie GroenveldDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.