Zwembad Bolsward moet open blijven!

Súdwest-Fryslân wil bezuinigen en trekt volgend jaar de subsidie van 273.000 euro aan het zwembad in. Nu het onderzoek concludeert dat er zonder subsidie geen toekomst is, blijft het college bij haar standpunt de subsidie in te trekken en dus het zwembad te sluiten.

De raad beslist op 24 september over het lot van de zwemvoorziening.

Wetende dat:

- er al jaren bewust geen groot onderhoud is gedaan waardoor de kosten nu hoger zijn 

- in Workum zelfs een nieuw bad en sporthal is gebouw voor miljoenen en een overschrijding

- van de kosten van de vernieuwbouw van het stadhuis van Bolsward het zwembad tientallen jaren open zou kunnen blijven 

- er echt wel genoeg Bolswarders zijn die hun steentje willen en gaan bijdragen 

- jong en oud echt niet zo makkelijk kunnen uitwijken naar een andere stad

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Fernande om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...