Zeg NEE tegen het uitfaseren van het sirene-alarm

Het "oude" systeem van alarmeren door het alom bekende luchtalarm wordt stopgezet en vervangen door NL-Alert.

Helaas vormt dat in een aantal delen van het land geen afdoende vervanginging dus willen wij dat het oude sirene alarm gewoon in gebruik blijft.

Daarnaast gebruikt niet iedereen een mobiele telefoon dus worden op deze manier automatisch een aantal mensen zonder dat daar noodzaak toe is uitgesloten van waarschuwingen die eenieder aangaan.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Otto van Solkema om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...