ZEG "NEE" TEGEN DE ONRECHTVAARDIGE AFVALFACTUUR EN ONDERTEKEN DEZE PETITIE.

logo_pdg1.jpg

De laatste dagen werden de inwoners van Groot Lanaken verrast door de HOGE en tegelijk onrechtvaardige factuur voor ophaling van het afval door Limburg.net
 
Onze gemeente besliste om aan te sluiten bij Limburg.net
 
, en ja zij waren op de hoogte van de enorme prijsstijgingen, die in alle aangesloten gemeenten van kracht zouden zijn .
Andere jaren werd er door het gemeentebestuur een financiële aanpassing gedaan, van de door alle gezinnen betaalde bijgedragen in hun Gezinsbelasting.
Hierdoor bleef deze Afvalfactuur betaalbaar voor zowel alleenstaande en bejaarden die sowieso een minimum aan afval hebben.
Maar ook voor gezinnen met een laag inkomen was deze belasting een beperkte uitgave aan hun budget.
Ook voor vele andere die een enorme inzet deden aan afval sortering bleef de factuur aanvaardbaar, want toen was het nog de vervuiler betaald.
 
Ondertussen weten we ook dat de gemeente Lanaken hierdoor voor hun eigen een jaarlijkse besparing heeft van 800.000 € tot een Miljoen.
 
Toch willen wij de inwoners oproepen om gebruik te maken van het aantal ledigingen en kilo’s waarvoor je nu sowieso moet gaan betalen, en NIET gaan te sluikstorten, want dat gaat de factuur later alleen nog eens verhogen.
 
PDG Lanaken wil een oproep doen om ons samen met de ondertekenaars, inwoners van Groot Lanaken van deze petitie te richten tot de Gemeentelijke meerderheid Open VLD, Vooruit en Groen  voor een vermindering van de Gezinsbelasting, ter compensatie van deze toch wel stevige en deels onrechtvaardige verhoging.
 
ONDERSTEUN ONS, EN TEKEN DEZE PETITIE

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik P.D.G Lanaken om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...