Willen jullie een fietsostrade langs de spoorlijn van Turnhout naar Tielen en naar Herentals?

Teken dan al zeker voor 16 maart een protest aan tegen het natuurbeheersplan Tielenheide-Calievallei zodat de volgende 24 jaar de optie open blijft om een fietsostrade aan te leggen langs de westzijde van de spoorlijn. Tegelijk blijft ook de mogelijkheid open om te wandelen en te joggen vanuit de Sportvelden Tielen over het gescheiden, bewegwijzerde traject in de Bleuken, Kraanschot te Tielen. Het nieuwe natuurplan neemt 1/3de in beslag van de oppervlakte van Tielen.  Het grootste deel van dit gebied moet toegankelijk gemaakt worden zodat ook de gewone burger kan genieten van de Tielense natuur.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jef Diels om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...