Wij zeggen NEE tegen een coffeeshop in het winkelcentrum aan de Borodinlaan te Schiedam

Wij

Bewoners, bestuurders, winkeleigenaren en ouders waarvan de kinderen in de speeltuinen en parken rondom de Borodinlaan spelen

constateren:

 • Dat het pand Borodinlaan 68 te Schiedam gelegen is te midden van een klein, maar bruisend winkelcentrum,

 • Dat het pand Borodinlaan 68 te Schiedam gelegen is naast café De Mig en het derhalve niet ondenkbaar is dat klanten van de coffeeshop ook naar het café gaan,
 • Dat het algemeen bekend is het gelijktijdig gebruik van alcohol en drugs een zodanig versterkend effect heeft op het menselijk lichaam dat mensen die dit samen gebruiken extra overlast veroorzaken,

 • Dat het winkelcentrum door veel bewoners en mensen uit de directe omgeving wordt gebruikt en dat door de komst van een coffeeshop deze mensen zich minder prettig voelen om in het winkelcentrum te komen. Hierdoor zullen de al aanwezige ondernemers sterk benadeeld worden,

 • Dat er in een straal van 250 meter rondom het pand Borodinlaan 68 te Schiedam 2 voetbalkooien, 4 speeltuinen en 2 parken bevinden, welke door veel kinderen worden bezocht en gebruikt,
 • Verder vrezen wij voor de veiligheid van onze kinderen,

 • Geluidsoverlast,

 • Reuk overlast van de zoete geur cannabis,
 • Waardedaling van onze huizen,

 • Bevordering van hangjongeren, in de omgeving, de aanwezige speeltuinen, parken en portieken, waardoor onze eigen kinderen hier niet meer durven te komen en zich onveilig voelen,

 • Ondermijnende activiteiten, (Safe houses, witwassen)

 • Dat de Borodinlaan, Vivaldilaan en Van Beethovenlaan ter hoogte van het winkelcentrum een doorgaande weg is voor fietsende middelbare scholieren. Dit is een kwetsbare doelgroep. Wanneer zij dagelijks een coffeeshop passeren met de daarbij behorende geuren en indrukken kunnen zij sneller in de verleiding komen tot het gebruik van softdrugs.

 • Dat wij vrezen voor verschillende soorten overlast zoals: parkeeroverlast, ronddwalende wietzakjes in de wijk, onveilige verkeerssituaties door na het gebruik van cannabis vanuit de coffeeshop deel te nemen aan het verkeer en te rijden onder invloed van drogerende stoffen. Het is aannemelijk dat er zal worden gereden onder invloed omdat er in de wijk weinig tot geen vraag is naar afname van softdrugs.
 • Tevens zijn wij van mening dat een winkelcentrum zich niet leent voor een dergelijke onderneming.

en verzoeken

De gemeente Schiedam dit plan niet door te voeren, maar een coffeeshop te plaatsen waar bewoners, winkeliers, bestuurders en kinderen geen overlast zullen ondervinden van de aanwezigheid van deze coffeeshop.