WIJ ZEGGEN NEE tegen de opvang van verslaafden met psychosociale problemen naast scholen en kinderdagverblijven!

Wij:

  • Buurtbewoners;
  • Ouders van jonge kinderen;
  • Scholen, kinderdagverblijven en ondernemers.

Overwegende dat:

  • de gemeente voornemens is om aan de Laan van Oud Kralingen 50 te Rotterdam mensen met psychosociale problemen en/of verslavingen te huisvesten;
  • het college van B&W van de gemeente Rotterdam op 16 april 2019 daarover een besluit heeft genomen zonder dat af te stemmen met de buurtbewoners en andere belanghebbenden;
  • de bewoners van de geplande opvang zelf zullen moeten voorzien in hun eigen genotsmiddelen zoals bier en drugs, hetgeen naar verwachting drugdealers zal aantrekken;
  • het gebouw waar die opvang is gepland, naast en/of in de buurt staat van   basisscholen, kinderdagverblijven, schoolroutes, speeltuinen en het Prinsenpark;
  • de zorgverlener die de opvang wil exploiteren geen harde garanties kan afgeven over de veiligheid van de kinderen;

Constateren dat:

  • De veiligheid van de meest kwetsbare groep in de samenleving – onze kinderen – in het geding is;
  • De gekozen plek - in de buurt van basisscholen, kinderdagverblijven, schoolroutes, speeltuinen en het Prinsenpark – volstrekt ongeschikt is voor dit plan;

 Verzoeken:

De Gemeente Rotterdam om af te zien van besluit deze mensen midden in onze woonwijk, aan de Laan van Oud-Kralingen 50, te huisvesten en te zoeken naar een andere geschikte locatie om aan hen de zorg te verlenen die zij behoeven.

 Screenshot_2019-05-17_at_07.35_.45_.png

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik J Natte om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...