WIJ WILLEN GEEN WOONTOREN VAN 64 METER HOOG OP HET SINT BERNARDUSPLEIN !

De bouwpromotor van een eerder ingediend omgevingsverzoek tot het bouwen van een vier en zestig meter hoge woontoren op de Franslaan tegenover de Sint Bernarduskerk is in beroep gegaan tegen de afkeuring van zijn project door het stadsbestuur van Nieuwpoort.

Het dossier is nu in handen van de bestendige deputatie en er loopt een nieuw onderzoek omdat de aanvrager een wijziging in zijn omgevingsverzoek heeft aangebracht. Deze wijziging is echter van geen enkele invloed en is enkel bedoeld om zijn project toch goedgekeurd te krijgen. Méér dan zevenhonderd bewoners en tweede verblijvers hebben reeds een petitie getekend om dit gedrocht af te keuren, wat het stasbestuur dan ook gedaan heeft. Indien je de vorige petitie hebt ondertekend of indien U hiervan nog niet op de hoogte was  teken dan ook deze petitie die wij zullen overhandigen aan de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

Wij willen het laatste plekje groen in Nieuwpoort behouden en willen dit zelfs een nieuwe bestemming geven. Het aangevraagde project ligt in de nabijheid van de simli duinen en dit project zou het milieu voor de gevleugelde bewoners van dit natuurpark bijna onmogelijk maken om te blijven vertoeven in hun natuurlijk biotoop.

Dit project zou ook enorme wervelwinden veroorzaken op de Franslaan zodat het voor fietsers bijna onmogelijk wordt om dergelijk project te passeren, zij zouden het risico lopen wegegvaagd te worden van het fietspad. Ook de bijkomende drukte van verkeer dat zou veroorzaakt worden door de bewoners van dit project zou een gevaar zij voor de omgeving. Bovendien zouden een aantal horeca zaken in de buurt geen enkel straaltje zonneschijn meer op hun terassen krijgen.

Wij denken ook dat dergelijk project geen enkele meerwaarde zou betekenen voor de stad Nieuwpoort, integendeel, het zou aangewezen zijn om deze gronden te gebruiken voor een parkje of evntueel voor uitbreiding van de bestaande achterliggende bewonersparking.

Indien je akkoord bent met deze visie teken dan deze petitie en / of dien een bezwaarschrift in.

Adresseer  je gemotiveerd bezwaarschrift aan het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Vermeld volgende referenties :

Projectnaam : Nieuwpoort: Franslaan Meergezinswoning met handelsruimte-ondergrondse parking

Locatie : 38402D0414/00_000

Aanleg : Behandeling in laatste aanleg

Aanvrager : Civitas Projects NV

Ligging : Franslaan – Sint Bernardusplein 2de afdeling sectie D nrs 0414, 0415A, 0416, 0417A, 0418, 0419

Stuur uw bezwaarschrift of per aangetekende zending of per mail aan Kelly.maene@nieuwpoort.be

Indien U Uw bezwaarschrift persoonlijk gaat afgeven vraag dan een bewijs van ontvangst

Tracht vrienden en kennissen te motiveren om ook een bezwaarschrift in te dienen, hoe méér bezwaarschriften hoe méér kans we maken om het project te laten afkeuren.

Dien Uw bezwaarschrift in voor 6 november 2021 , de sluitingsdatum van het onderzoek is 11/11/2021

SAMEN VOOR EEN GROENER NIEUWPOORT !  


Herman Lenaers Open VLD Nieuwpoort lenaersherman@gmail.com    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Herman Lenaers Open VLD Nieuwpoort lenaersherman@gmail.com om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...