Wij verwachten kwaliteitsonderwijs

Beste Fontys student,


Wij mogen voor ons geld kwaliteit onderwijs verwachten.

Lees hieronder een stuk tekst van een expert.

"Wij willen als docenten aan jullie duidelijk maken dat feedback vanuit docent geen VEREISTE is voor je portfolio. Dat betekend dus niet dat je feedback moet hebben van een docent om als het ware je product of onderdeel ''af te vinken'' als goed.  De feedback van medestudenten is in onze ogen even waardevol als die van docenten."

De uitspraken van hierboven behoren naar mijn mening niet bij kwaliteit onderwijs. Dit is waardeloos.

Feedback van docenten is waardevol omdat het je een houvast geeft van hoe de beoordelaars naar onze producten kijken. Uiteindelijk wordt ons werk door docenten nagekeken en niet onze medestudenten.

Er zijn bijna geen momenten voor studenten om ons werk te laten nakijken door docenten omdat deze feedbacksessies heel snel vol zitten. Hierdoor worden we naar onze medestudenten gestuurd. Zo kan het zomaar zijn dat ik verkeerde feedback ontvang van een medestudent en daardoor het verkeerde pad op ga met mijn opdracht.

Mocht je dan al de gelukkige zijn en feedback krijgen van een expert, hoor je vaak van de ene weer iets anders dan de ander. Ze liggen allemaal niet met elkaar op één lijn.
Wij studenten raken hier gefrustreerd en gestresst van. 

Studeren is duur en dan mogen we wat van onze docenten verwachten.

Vervolgens, waar blijven lessen?

Met deze petitie stappen we naar de Nederlandse vakbond voor studenten om te zorgen dat hier eindelijk verandering in wordt gebracht! Hoe meer handtekeningen, hoe groter onze stem.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Fontys Student om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...