Wij hebben een HART voor OUDENHOVE!

titel_petitie.jpg

 

foto_pastorij1.jpg

Plato Invest diende een nieuwe aanvraag in voor het bouwen van een extra ééngezinswoning naast de pastorij en het omvormen van de pastorij tot 2 woningen.

Ondanks het minder zware bouwprogramma ten opzichte van de vorige aanvragen, betreuren de Vrienden van Oudenhove dat men naast de pastorij een extra woning wil bouwen. Dit komt ons dorpszicht absoluut niet ten goede en betekent geen meerwaarde voor ons dorp. Deze extra woning zal daarentegen de pastorij volledig verdrukken en de uitstraling en authenticiteit van de dorpskern voor de komende decennia aantasten. De pastorij verdient de nodige groene ruimte om tot zijn recht te komen.

Door de pastorijwoning op te splitsen wordt het aantal wooneenheden verdubbeld. Daar hoeft geen extra woning bij te komen. Met de komst van Triamant hebben we voldoende bijgedragen aan het verdichtingsverhaal. Het is tijd om nu te kiezen voor een leefbaar dorp.  

  • Wij willen geen extra woning naast de pastorij. Behoud de groene ruimte naast dit mooie gebouw.
  • Wij willen meer respect voor de eigenheid en uitstraling van ons dorp.
  • Wij kiezen voor een leefbaar dorp.

tekst_1_petitie._.jpgWij zullen deze overhandigen aan de burgemeester en het schepencollege.

Zeg het voort! Deel deze petitie met je buren, vrienden en kennissen. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen en zich bij de actie aansluiten, hoe groter de druk wordt op het stadsbestuur om echt werk te maken van een mooi en leefbaar dorp.

Meerdere gezinsleden kunnen deze petitie tekenen.

Vergeet niet op de bevestigingsmail te klikken na het tekenen van deze petitie.

Voor de mensen die niet digitaal willen ondertekenen, is het ook mogelijk op papier te tekenen. Geef een seintje via onze contactgegevens op de Facebookpagina of spreek ons aan in Sint-Maria-Oudenhove.

Deze petitie is een vervolg op andere acties van de Vrienden van Oudenhove tegen verschillende bouwaanvragen aan het Sint-Hubertusplein.

Benieuwd naar onze vorige acties? Je vindt alle informatie op onze Facebookpagina.

Like ons: https://www.facebook.com/vriendenvanoudenhove 

blok_tekst-11.jpg

En dat blijven we doen! SAMEN roepen we het stadsbestuur op om aandacht te besteden aan onze deelgemeente en een visie te hebben op de ontwikkeling van ons dorp. We zijn niet akkoord met de plannen die de charme van ons dorp aantasten en de leefbaarheid onder druk zetten. WIJ wonen hier! WIJ leven hier!

 

Waarom een petitie?

Dit is de 4e bouwaanvraag van Plato Invest waarbij er telkens een openbaar onderzoek liep. Bij de vorige aanvragen werden samen meer dan 1700 bezwaarschriften verzameld.

Door een vermindering in bouwvolume is er nu sprake van een vereenvoudigde procedure die het enkel mogelijk maakt aan de 2 aanpalende buren om een bezwaarschrift in te dienen bij het stadsbestuur.

Zonder openbaar onderzoek kunnen we geen uiting geven aan ons dorpsgevoel en krijgen we als dorpsbewoner of als vrienden van Oudenhove geen inspraak. Dit is de reden van deze petitie.

Laat ons sterke signalen blijven geven en blijven gaan voor de leefbaarheid van ons dorp.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik De vrienden van Oudenhove om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )