Wij buurtbewoners rondom het water Twiske zijn er voor om de Bootjes in het twiske te "blijven" gedogen of een goed alternatief aan te bieden hiervoor

Aan wie richt je je handtekeningen actie?
Gemeente Amsterdam


Wat wil je dat ze gaan doen?

1 Het gedoogbeleid wat er al meer dan 40 jaar bestaat laten blijven!
2 Of een goed alternatief aanbieden voor de booteigenaren
3 Bijvoorbeeld het opknappen van het haventje,ooit was daar sprake van zodat je daar mag liggen(voor een jaarlijkse betaling)
4 booteigenaren dezelfde plek laten behouden voor een jaarlijkse betaling


Omdat de buurtbewoners omgeving "Twiske" het belangrijk vinden dat de mogelijkheid blijft bestaan
om een bootje te kunnen houden in eigen buurt.
En omdat dit al meer dan veertig jaar is toegelaten komt het als oneerlijk over dat het nu niet meer mag

Daarom een handtekeningen actie om duidelijk te maken dat dit speelt in onze buurt


Deze handtekeningen ophaal actie is gestart door Karin Lammertse

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Karin Lammertse om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...