Wie bin teeg'n ain Zunnepark op landbouwgrond

WIE BIN TEEGN ZUNNEPARK op landbouwgrond.

Deze handtekeningenactie is alleen bedoeld voor inwoners van Siddeburen en Steendam en  is een oproep aan de gemeente om geen vergunning te verlenen voor het plaatsen van een groot zonnepark aan de Geerlandweg ter grootte van ca. 30 voetbalvelden (19 ha). Novar, het bedrijf dat dit zonnepark wil aanleggen, is gestart met een participatietraject, een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning. Novar heeft inmiddels eind vorig jaar een “ lege” vergunning ingediend, zodat deze niet onder de nieuwe omgevingswetgeving zou vallen Wij willen als inwoners duidelijk maken dat wij dit niet in ons dorp willen en er dus geen draagvlak is.. Veel zonneparken worden op dit moment niet eens aangesloten op het netwerk, omdat de capaciteit die het netwerk aan kan al ruimschoots overschreden is. Daarbij wordt er van elke burger die nu terug levert een maandelijkse bijdrage van € 8,- gevraagd. Terwijl zonneparken gesubsidieerd worden door onze eigen overheid. Met rood is aangegeven waar Novar dit gigapark wil bouwen. Opnieuw wordt landbouwgrond geofferd aan mega bedrijven …. Terwijl voor de CO2 uitstoot het beter is om braakliggende gronden aan te planten met bossen en struiken. Een weldaad voor mens en dier.

Argumenten tegen: ·        

De opgewekte energie komt niet ten goede aan de directe omgeving. Daarnaast is ·   het electriciteitsnetwerk al erg overbelast.

19 hectare is veel te groot, wij als inwoners zijn er helemaal klaar mee om onze woonomgeving te laten vervuilen en ons weer als wingewest te laten misbruiken, terwijl de scheuren nog in onze onveilige huizen zitten.

Zonne- en windmolenparken trekken vaak grootgebruikers van energie aan, zoals Google of Facebook datacenters, lelijke dozen in het landschap en niet bijdragen aan de werkgelegenheid, zoals soms wordt beweerd.

Vanuit het ministerie is aangegeven dat er per 1 januari dit jaar geen zonnepanelen op landbouwgrond mag komen, desondanks houdt de Gemeente zich aan het Zonneparkenbeleid 2019 en wil zij Novar de mogelijkheid geven een vergunning hiervoor aan te vragen. Waarschijnlijk omdat ze bang zijn voor een claim vanuit Novar.

 Hoe betrouwbaar is NOVAR, de exploitant?  Afspraken worden niet nagekomen. Werd in het eerste gesprek met NOVAR en de Gemeente nog gesproken over het aanleggen van een bosrand, breed 60 m, waar bewoners een “park” mochten ontwerpen, nu is er sprake van 25 m. Daarnaast zou afvoer van energie, rechtstreeks naar een trafo-station in Meeden, die ze zelf gingen bouwen, nu is er sprake van tijdelijke opslag in 2400 m2 aan batterijen. Het hele dorp zou uitgenodigd worden via de regionale pers, maar daarvoor heeft NOVAR een poster neergelegd bij AH.  Exploitant is een commercieel bedrijf die voor 100% eigenaar is. Hun streven is het park 30 jaar in hun bezit te houden, maar het zou ook, zoals al bij meerdere parken is gebeurd, dat het overgaat naar een buitenlandse investeerder.

Informatie op de site van Novar: https://www.novar.nl/projecten/zonnepark-geerlandweg/  

!!!DEZE SLOOP VAN ONS LEEFGEBIED MOET STOPPPEN!!!!  

32 vrijwilligers gaan huis aan huis om jouw handtekening op te halen. Heb je ze gemist en wil je toch je NEE uitspreken tegen onze landschappelijke vervuiling teken dan vandaag nog

luchtfoto_zonnnepark1.png


Teegn Zunnepark op landbouwgrond    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Teegn Zunnepark op landbouwgrond om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...