Wet tegen pesten.

Zoals velen wel weten is pesten een ernstig probleem onder kinderen/jongeren, maar ook bij volwassenen. Pesten komt voor in alle leeftijden en lagen van de samenleving. En pesten kan leiden tot persoonlijke of psychische problemen. Denk hierbij aan, zelf gaan pesten, eenzaamheid, angststoornis, burnout, depressie, en denk in het ergste geval ook aan zelfdoding. Alleen al onder tieners sterft er minimaal 1 tiener per week aan zelfdoding. Een groot deel hiervan is direct of indirect gevolg van pesten. Dit is dus een maatschappelijk probleem. Maar denk ook aan PTSS of psychose. Wat weer kan leiden tot een ernstig probleem in en/of voor de samenleving.

Maar wat de reden en/of oorzaak ook is van pesten, het is altijd fout en moet stoppen. En de schuld van pesten ligt NOOIT bij het "slachtoffer" maar bij de "dader"! 

 

De wet die ik wil voorstellen. 

Een duidelijke wet tegen pesten. 

WET TEGEN PESTEN. 

1) BETERE en MEER handvatten, educatie en voorlichting over pesten voor/op scholen en instanties. Om pesten in een heel vroeg stadium al aan te kunnen pakken en duidelijk de consequenties vertellen die het kan hebben voor een "slachtoffer", maar ook voor de "dader" (dit laatste, meer bij punt 4).

1.1) Verplicht voorlichting of betere voorlichting vanuit scholen en/of instanties voor ouders en werkgevers hoe te herkennen of jouw zoon, dochter of werknemer pest of gepest wordt. En hoe zij het gesprek hierover aan kunnen gaan en wat hier aan te kunnen doen. 

2) Scholen en instanties ook ECHT de tijd en de middelen geven om educatie en voorlichting over pesten te geven vanaf groep 1 op de basisschool. 

2.1) In het geval van een kind van 0 tot en met 11 jaar waar blijkt dat een kind ernstig en/of structureel pest. En na een tweetal keren gesprekken te hebben gehad tussen bijvoorbeeld opvang/school - kind - ouders en dit door blijft gaan, moet een opvang/school een instantie inschakelen, en moeten instanties handvatten krijgen om hier te kijken wat er eventueel misgaat of is met het kind en/of zijn thuissituatie. En moet zo'n kind vroegtijdig hulp krijgen (en indien nodig ook de ouders) om "slachtoffers" van zo'n kind verder te voorkomen. En het gedrag en de mentale/geestelijke/psychische gezondheid van zo'n kind te waarborgen of verbeteren. 

2.2) Ook moeten scholen of werkgevers actie kunnen ondernemen wanneer het pesten plaatsvindt op weg van huis naar school of werkplek, of van school of werkplek naar huis. 

3) Kinderen tot en met 16 jaar moeten sneller geholpen kunnen worden bij psychische klachten door pesten (eigenlijk ook buiten pesten om maar het betreft hier een voorstel voor een wet tegen pesten). Dit omdat dit de vatbaarste groep is en vaak wanneer een kind begint klachten te ontwikkelen, het pesten nog gaande is en nog langere tijd door kan gaan. En bij snellere hulp van een kind dat problemen ontwikkelt door pesten, kun je zelfdoding of andere psychische problemen voorkomen. 

4) ERNSTIG en/of STRUCTUREEL pesten moet strafbaar worden vanaf 12 jaar. (waarom deze leeftijd vindt u later bij punt 5). Dit geldt dan uiteraard voor alle soorten van pesten, dus ook voor cyber (internet) pesten. En geldt voor pesten waar dan ook. Opvang/school, universiteit, werk, in voetbalstadion, op sportclubs, thuis, op straat, enzovoort. Ook dient een aangifte van ernstig en/of structureel pesten serieus te worden genomen door politie en justitie. 

4.1) In het geval dat iemand sterft (inclusief zelfdoding) door direct gevolg van pesten er een celstraf opgelegd kan worden.

4.2) Door strafbaar maken van ernstig en/of structureel pesten, geef je "slachtoffers" en nabestaanden handvatten om pesters aan te pakken op een gerechtelijke manier. Dit kan ook helpen bij herstel en/of verwerking. 

5) Waarom deze wet? We proberen het al jaren lang met praten maar dit heeft tot op heden weinig tot geen nut. En daar waar het helpt is het vaak voor korte duur omdat het weer langzaam vergeten wordt. Ook hebben scholen en instanties nu niet altijd de middelen of niet genoeg om dit aan te pakken. Er ontbreekt nu ook de tijd en mogelijkheid op/voor scholen, voor dergelijke educatie en voorlichting. En ook wordt er nu bij pesten met ernstige belediging of fysiek geweld (denk aan duwen, haren trekken, tegen fiets aan trappen, enzovoorts) of zelfs bedrijging niks gedaan bij een aangifte. Hooguit een gesprek. 

Ik vind  dat ERNSTIG en/of STRUCTUREEL pesten strafbaar moet zijn vanaf 12 jaar. Omdat, Vanaf deze leeftijd is over het algemeen het probleem, het ernstig en/of structureel pesten, het grootst. En ook van af deze leeftijd is er wel degelijk het besef wat ze doen en dat ze iemand pijn doen of kwetsen.Strafbaar stellen werkt als een duidelijke lijn, tot hier en niet verder. Ook zal het afschrikkend werken als er op jongere leeftijd, tijdens educatie of voorlichting uitgelegd kan worden dat pesten niet alleen gevolgen kan hebben voor een "slachtoffer" maar ook voor een "dader" en dat dit in het ergste geval zelfs kan lijden tot een gevangenisstraf. Dit maakt natuurlijk veel meer indruk dan bijvoorbeeld zeggen, dit mag niet. Of, dit is slecht.

Vergelijk het met winkeldiefstal (misschien een stomme vergelijking, maar wel duidelijk). Als dit niet strafbaar was en er dus geen consequenties aan zouden zitten, zou iedereen, jong en oud, zonder te betalen de winkel uit lopen.

Dus door een duidelijke lijn te trekken en er consequenties aan te verbinden door het strafbaar te maken, en dit al van jongs af aan te leren en te vertellen, zullen veel minder kinderen/jongeren/volwassenen gaan pesten of mee doen aan pesten.  

Uiteraard moet er gekeken worden naar ernst en situatie van het pesten. Maar de straffen moeten kunnen zijn in verhouding tot die van (ernstige) mishandeling. Aangezien ernstig en/of structureel pesten gewoon psychische mishandeling is.

Denk hierbij dan dus aan een taakstraf of in ernstige gevallen een celstraf (bijvoorbeeld waarbij het pesten ernstige psychische klachten tot gevolg heeft of had, of in het geval waarbij iemand sterft). Ook in het geval dat het zelfdoding betreft, waarbij dit het directe gevolg was van ernstig en/of structureel pesten. (pesten met dood tot gevolg) 

Hierbij komt ook dat het in Nederland wettelijk verplicht is om te zorgen dat mensen met een veilig gevoel naar school of werk gaan. Door pesten kan het dus zijn dat dit niet het geval is. En verzuimen wij als samen leving maar ook de regering deze wet na te leven.

 

Denkt u nu eens dat een van uw geliefde zo ernstig structureel gepest word. En door de pijn, verdriet, angst en eenzaamheid geen andere oplossing meer ziet dan zelfdoding. (probeert u eens voor te stellen wat uw geliefde voelt,..... Wat voelt u? En doe dit is x10 om voor te stellen wat zo'n iemand heeft moeten voellen) En dan, u komt thuis van werk of supermarkt en uw geliefde licht daar. U rent er heen belt nog 112, maar het is te laat. Paar dagen staat u naast uw geliefde zijn/haar kist. En dit allemaal door pesten. En om dat wij het toe laten en de deur open laten staan voor pesten. 

 

Ook zijn er al wetten tegen pesten in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zweden en nog een aantal landen. Dus waarom nog niet in Nederland? 

Ik hoop dat iedereen deze petitie wil tekenen. En hiermee wil bijdragen aan een zo goed als pestvrij Nederland, en hier mee het leed dat pesten veroorzaakt. (we streven met deze wet natuurlijk naar een volledig pestvrije samenleving, maar dit zou helaas niet reëel zijn) 

 

En mocht u nog twijfels hebben,... kijkt u dan eens naar de documentaire "eindeloos gepest". Hierin wordt het verhaal van Maryana verteld. Die zo erg en structureel werd gepest dat zij op 14-11-2020 op 14-jarige leeftijd geen andere uitweg meer heeft gezien dan zelf uit het leven te stappen.

Hier een link naar de documentaire: https://www.npo3.nl/3doc/22-06-2022/KN_1729528

En helaas is Maryana maar een enkel voorbeeld. 

 

Dus nogmaals. Teken alstublieft deze petitie.

Namens mij, slachtoffers en nabestaanden. Dank. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Roland alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...